Herhangi bir bakıma muhtaç bireyin, kendisine bakıcılık yapacak kişi ile gayrimenkul karşılığında yaptığı sözleşmeye denmektedir. Bu sayede bakılan ve bakıcı arasında resmi evraklar imzalanır, bakılan kişinin vefatından sonra ise bakıcı, bakılan kişinin kendisine bıraktığı gayrimenkul üzerinde hak sahibi olur. Ancak bu sözleşmenin imzalanabilmesi için belli hususlara uyulması gerekir. Eğer taraflar bu hususlara uymazsa, sözleşme resmi olarak geçerli olmayacaktır.

Gayrimenkul karşılığında ölünceye kadar bakım sözleşmesi nasıl yapılır?

Bu sözleşme, bir kişi ya da bir kurumla yapılabilir. Ölünceye kadar bakım sözleşmesinin yapılabilmesi için belli hususlar bulunmaktadır. Gayrimenkul karşılığında ölünceye kadar bakım sözleşmesi Sulh hakimi önünde, noter huzurunda ya da tapu müdürlüklerinde yapılabilmektedir. Bu sözleşme imzalanırken iki adet tanığın da orada bulunması, kanunen zorunludur. Eğer tanıklardan biri sözleşmeyi başka bir yerde imzalarsa, sözleşme geçerliliğini yitirecektir. Bu durumunun sonucunda ise bakıcı herhangi bir hak veya ödeme talep edemeyecek, bakılan ise kendisine bakılmasını isteyemeyecektir.

Ölünceye kadar bakım sözleşmesi eğer tapu müdürlüğünde imzalanacaksa, tarafların getirmesi gereken bir takım belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır:

  • Tarafların kimlikleri
  • Bakılacak kişinin 1 adet biyometrik fotoğrafı
  • Bakıcının 2 adet biyometrik fotoğrafı
  • Temsilci varsa vekaletname veya vasi kararı
  • Belediyeden temin edilecek emlak rayiç değer belgesi
  • Verilecek gayrimenkul bina vasfındaysa, DASK poliçesi

Eğer bakılacak kişinin akil baliğ olduğundan şüphelenilirse, hakem heyetinden gerekli sağlık raporlarının getirilmesi talep edilecektir. Ayrıca bu sözleşmeye ilave olarak %4 oranında tapu harcı ve döner sermaye ücreti talep edilecektir.

Bakıcının sahip olduğu haklar nelerdir?

Bakılan kişinin en büyük hakkı, bakılanın vaat ettiği parayı ya da gayrimenkulu almaktır. Bakılan kişinin ölümünden sonra, sözleşme içeriğinde neler varsa bakılanın varisleri bakıcıya bunları devretmek zorundadır. Ancak sözleşme içeriğinde, bakıcının hakları için teminat gösterilmesi gerekmektedir. Bu sayede bakıcı da hakkını alabilir ve bakılan kişiye yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda bakılan kişi, kötü niyetli bir kişi olabilmekte. Böyle bir sözleşme imzalandıktan sonra,  bakılan kişi, sözleşme içeriğindeki gayrimenkulu başka kişilere satabilir. Yahut bakılan kişinin mirasçıları, sözleşme içeriğindeki gayrimenkulu başka kişilere devredebilir. Böyle durumların yaşanması, bakıcı için büyük sorunlar doğurur ve uzun süreli bir hukuki sürecin içerisine girer. Bu risklerin önüne geçebilmek için ise bakıcı ölünceye kadar bakım sözleşmesini, tapu müdürlüğüne tescil ettirmesi gerekiyor. Bu durum sonunda ise ilgili olan gayrimenkul başka birilerine daha satılsa, bakıcı gayrimenkulun kendi üzerine devredilmesini talep edebilecektir.

İLGİLİ MAKALE  Miras gayrimenkullerin tapu intikal işlemleri nasıl yapılır? Miras intikali için gerekli belgeler

Bakıcının sorumlulukları nelerdir?

Bakıcı, bakılan kişiye refah bir yaşam ortamı sunması gerekmektedir. En temel kural ise bakıcı, bakılan kişi ile aynı yerde yaşamalıdır. Bu sayede bakılan kişinin ani gelişecek sağlık sorunlarında, hızlı bir şekilde müdahale edebilir ya da hızlı bir şekilde yardım çağırabilir.

Bakıcı, bakılan kişiye gerekli gıdayı sağlamak zorundadır ve bakılan kişi bir tedavi altındaysa bakıcı bakılanın hastalıklarına özen göstermelidir. Bakıcı, bulundukları evin temizliğinden sorumludur, bakılan kişinin ihtiyaç duyduğu yaşam ortamını sağlamak zorundadır. Ancak bu yükümlülükler, bakıcı ve bakılanın ekonomik durumu ile orantılıdır. Eğer asgari ücret ile geçinmeye çalışan bakıcı, bakılan kişiyi pahalı özel hastahanelere götüremeyecektir.

Mal kaçırmak için yapılan ölünceye kadar bakım sözleşmesi

Bazı mal sahipleri, çocuklarına miras bırakmamak için bu tarz sözleşmeler hazırlayabilmekte. Ayrıca çocukları arasındaki  mal paylaşımını bozmak için de bu tarz sözleşmeleri hazırlayan mal sahipleri var. Böyle bir durumda ise mirasçılar ölünceye kadar bakım sözleşmenin iptalini talep edebilirler. Ancak mahkeme nezdinde bu durumun kanıtlanması gerekmektedir. Bu yüzden ölünceye kadar bakım sözleşmesi imzalayabilmek için gerekli şartlar vardır. bu şartlar ise şöyledir.

  • Miras bırakan kişinin yaşı, sağlık durumu, bakıma hangi oranda muhtaç olduğu
  • Miras bırakan kişinin aile koşulları ve ilişkileri
  • Sözleşmeyle devredilecek mal varlığının toplam mal varlığına oranı

Bu maddeler çerçevesinde, eğer bu maddelere uyulmuyorsa sözleşme imzalanamaz.