Sağlık sigortası kapsamı ve teminat dışı hizmetler sigorta kapsamında oldukça merak edilen konulardandır. Bu bağlamda sağlık sigortası, hastalık ve kaza durumlarında ortaya çıkan tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasıdır. Sağlık sigortaları tedavi süreçlerini yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki gruba ayırmıştır.

Ayakta tedavi yatış işlemi yapılmadan gün içerisinde halledilebilen tedavi süreçleridir. Yatarak tedavi ise hastaneye yatış işlemi yapıldıktan sonra gerçekleşen tüm tedavi süreçlerini kapsar. Bu bilgiler ışığında sağlık sigortasının karşılamadığı tedavi süreçleri teminat dışı hizmetler kapsamında yer alır. Teminat dışı hizmetlerde kişi, tedavi süreçlerinden doğan masrafları karşılamak zorundadır.

Video: 5 dakikada Sağlık Sigortası ile ilgili bilinmesi gereken her şey

Sağlık Sigortası Teminat Dışı Hizmetler Nelerdir?

Sağlık Sigortası Genelgesince teminat dışı kalan hizmetler şu şekildedir;

 • Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar neticesinde meydana gelen yaralanmalar ve hastalık durumları.
 • Cürüm işlemek ve cürüme teşebbüs esnasında meydana gelen yaralanmalar ve hastalık durumları.
 • Tehlikede bulunan malları kurtarma esnasında kişinin kendini bilerek riske atması sonucunda meydana gelen yaralanmalar ve hastalık durumları.
 • Esrar, eroin, kokain vb. uyuşturucu madde kullanımından dolayı meydana gelen yaralanmalar ve hastalık durumları.
 • 3173 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde bulunmak ve bu terör eylemleri esnasında meydana gelen yaralanmalar ve kaza durumları.
 • İntihara teşebbüs nedeniyle meydana gelen yaralanma ve hastalık durumları.

Sağlık sigortası kapsamı ve teminat dışı hizmetler hususunda aksine bir sözleşme yok ise teminat dışı kalan durumlar yukarıda belirtildiği gibidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşması bulunan özel hastanelerde ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan sigorta çeşididir. Bu bağlamda tamamlayıcı sağlık sigortasını genelde özel sağlık sigortası yaptırmak istemeyen kişiler tercih etmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel hastanelerde kişinin tedavi süreci ve tanı amacıyla yapılan test masrafları ücretsizdir. Aynı zamanda isteyen kişiler sigorta poliçelerine doğum, tüp bebek vb. hususları da teminat altına alabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Durumları Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda kişi, kendine en uygun teminatları sunan sigorta şirketini tercih etmelidir.

Ancak genel anlamda tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsadığı durumlar şunlardır;

 • Ameliyat
 • Ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan testler
 • Ameliyat sonrasında yapılan fizik tedavi hizmeti
 • Kemoterapi
 • Diyaliz
 • Ambulans Hizmeti
 • Kan ve idrar tahlilleri
 • Röntgen

Yukarıda belirtilen durumların dışında kişi ek ücret ödeyerek farklı teminatları da tamamlayıcı sağlık sigortasına ekletebilir.

Video: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?Nelere dikkat edilmeli? Hangi hastanelerde geçerli?//Çiğdem Tekçe

Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminatları Nelerdir?

Yatarak tedavi teminatı, hastaneye yatırılmayı gerektiren tedavi süreçlerini karşılar.

Bu bağlamda yatarak tedavi teminatının karşıladığı durumlar şunlardır;

 • Sigorta poliçesinde belirtilen yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları.
 • Ameliyat, anestezi, ilaç, radyoloji, ameliyathane gibi hizmetlerden doğan masraflar.
 • Kalp-akciğer pompası kullanım masrafları.
 • Damar içi ilaç veya madde masrafları.
 • Yatış süreci içerisinde yapılan testler, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi masrafları.
 • Hekim vizite masrafları
 • Ambulans hizmetlerinden doğan masraflar.
 • 16 yaşından küçükler için refakatçi masrafları
 • Hastanın tedavi süresinde ölmesi durumunda morg masrafları.

Yukarıda belirtilen durumlar sigorta poliçesinde teminat altına alınmış ise hasta tedavi sürecinden doğan masrafları karşılamamaktadır.

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Teminatları Nelerdir?

Ayakta tedavi teminatında yer alan durumlar hekim muayenesi, tanı amaçlı incelemeler, ilaçlar ve fizik tedavi olmak üzere 4 başlıkta bulunmaktadır. Ayakta tedavi içerisinde yer alan fizik tedavi sürecinde hastanın hastaneye yatışı gerçekleşmesi durumunda yine ayakta tedavi kapsamında yer almaktadır.

Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Sağlık sigortasının temel amacı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda 18 yaşını geçen herkes GSS yani Genel Sağlık Sigortasından yararlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayanlar ise GSS’ den yararlanabilmek için Sağlık Bakanlığına başvuru yapmak zorundadır.

Bu bağlamda kişi 18 yaşını geçmiş ve çalışmıyor ise Genel Sağlık Sigortası tarafından belirlenen sigorta primini ödemesi halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmamış kişiler ise aile içerisinde çalışan kişinin sağlık sigortasından faydalanmaktadır. Aile içerisinde çalışan kimse yok ise 18 yaşını doldurmamış kişinin sağlık masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel Sağlık Sigortasının yanı sıra isteyen kişiler özel sağlık sigortası yaptırabilir. Bu bağlamda özel sağlık sigortaları kişiye özel olarak hazırlanır. Ancak genel sağlık sigortasının yanı sıra özel sağlık sigortası için sigorta şirketleri tarafından belirlenen ücretin ödenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özel sağlık sigortasının standart bir fiyatı olmadığı gibi sigorta poliçesinde bulunan hizmetlere göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortaları Neden Tercih Edilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının genel sağlık sigortası bulunsa da bazı durumlarda farklı sağlık sigortalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda kişilerin ihtiyaçlarına göre gelişen sağlık sigortaları oldukça çeşitlilik göstermektedir.

Özellikle özel sağlık sigortalarında sunulmakta olan ek teminat seçenekleri tam anlamıyla kişinin ihtiyacını karşılamayı hedefler. Bu durum kişilerin özel sağlık sigortalarına sıcak bakmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda özel sağlık sigortalarının fiyatları çok yüksek olmamakla beraber sigorta poliçesinde yer alacak teminatların kişinin inisiyatifine bırakılması, bir anlamda sigorta ücretinin kişi tarafından belirlenmesine imkân sağlamaktadır.

Aynı zamanda sağlık sigortası kapsamı ve teminat dışı hizmetler gibi durumların özel sağlık sigortalarında yaşanmaması oldukça büyük bir avantajdır. Bu bağlamda özel sağlık sigortaları içerisinde hemen hemen her durumu teminat altına alan sigorta çeşitleri mevcuttur.

Bu sayede kişinin başına ne gelirse gelsin tüm tedavi süreçleri sigorta şirketi tarafından karşılanır. Tüm bu bilgiler ışığında özel sağlık sigortalarının yoğun olarak tercih edilmesi oldukça doğaldır.