Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban kesim fiyatlarının ve kurbanda uyulması gereken kuralların neler olduğu merak ediliyordu. Konuya dair tüm merak edilen açıklamaları Tarım ve Orman Bakanlığı gerçekleştirdi. Kurban kesimlerinde yasak ve kısıtlamalara gerekli önemi vermeyenlere, uyulması gereken kurallara uyumu sağlamayanlara cezai yaptırım uygulanacağına dair açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı açıklamalar doğrultusunda; kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve pasaportsuz hayvanların satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir suretle izin verilmeyeceğine dair kesin kararın olduğunu yazılı bir şekilde dile getirdi. İşte konuya dair tüm detaylar…

Kurban kesiminde tüm gereklilikler birer birer sıralandı!

Kurban bayramının yaklaşmasıyla beraber kurbanlıklar hakkında pek çok konuda meraklanmalar başlar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamalar doğrultusunda, kurban kesim ve hareketliliklerinde uyulması gereken esaslar belirlendi. Belirlenen bu gerekliliklere uyum sağlanmaması durumunda, gerekli tüm cezai uygulamaların yapılacağına dair açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalar noktasında şu konulara değinildi;

“Kurbanlıkların Taşınmasında Kullanılacak Araçlar, Nakil Öncesi ve Sonrasında Temizlenerek Dezenfekte Edilecek

Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış olacağından, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi, özellikle şap hastalığının yurtiçi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken esaslar belirlendi.

Vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirirken kurbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla;

Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecektir.
Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilecektir.
Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyecektir.
Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecektir. Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanların kesiminin yapıldığı kesimhane sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır.
Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde; hayvan sahipleri, muhtarlar, köy bekçileri, polis, jandarma gibi görevliler ve serbest veteriner hekimler bu durumu mahallin mülki idare amiri veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir.
Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan pazarı ve canlı hayvan borsası yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacaktır. Bu tür önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir.
Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını, şehir ve kasabalarda Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirlediği kesim yerlerinde kesilecektir. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine izin verilmeyecektir.
Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine ya da hastalıklara sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen hayvanların veri tabanından düşümleri yapılacak, sığır cinsi hayvanların pasaportları en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilecektir.
Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlıkların kulak küpeleri ve pasaportları, vatandaşlarımız tarafından köy muhtarına veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilecektir.
Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine izin verilmeyecektir.
Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

İLGİLİ MAKALE  Gübreye, tohuma, ilaca gelen zamdan sonra çiftçiye müjde! 181 milyon 196 bin liralık destek ödemeleri bugün hesaplarda

Yukarıda belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyenler ile yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.”

Konuya dair tüm detayları buradan inceleyebilirsiniz. https://www.tarimorman.gov.tr/