Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde oruç ibadetini yerine getiren Müslüman alemi, her gün iftar sofrasına ailesiyle birlikte oturmak için çeşitli yemekler hazırlarken, sevdiği insanları da aynı masa etrafında toplamaya çalışıyor. Oruç ibadetini yerine getirenler için, iftarda hangi duaların edilmesi gerektiği de merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İftar vakti, masada sıcak çorbalar yerini aldığında ezanın okunmasına son 3 dakika kala eller semaya yöneldiğinde edilmesi gereken bazı dualar bulunmaktadır. Dualara geçmeden evvel 17 saatlik açlığın sonunda kalan son o 3 dakikayı kalben tertemiz geçirmek, iyi düşüncelerde ve iyi isteklerde bulunmak kalp temizliğini sağlamak önemli olduğu kadar kişinin iç huzurunun artmasına vesile olmaktadır. Öyleyse iftar duasının nasıl yapılacağını gelin birlikte öğrenelim…

İftar duası nasıl yapılmalı?

On bir ayın sultanı Ramazana kavuştuğumuz şu günlerde pek çok Müslüman oruç ibadetini yerine getiriyor. Kimileri bir yandan iş hayatına devam ederken kimileri de eğitim ve öğretimine tam gaz devam ediyor. Mübarek Ramazan ayı içerisinde sahurda yenilen yemeklerin ardından imsak vaktinin girmesiyle son bulan yemek yeme ve içme eylemi, akşam ezanıyla birlikte tekrar yenilmeye başlanıyor. İnsan ruhunun zenginleşmesi ve varlıklının yoksulu, yoksulun varlıklıyı anlayabildiği, paylaşmanın ve güzel sohbetin mutlak yer aldığı Ramazan ayının insan sağlığına da pek çok faydası bulunmaktadır. 17 saatlik aç kalma durumu esnasında pek çok organların yenilendiğine dair araştırmaların yapılması sonucunda, orucun fiziksel sağlığımız açısında da önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 17 saatin sonunda akşam ezanıyla birlikte hangi duaların okunması gerektiği de önemli konular arasında yer alıyor. İşte oruç açma vaktinde edilmesi gereken dualar…

İftar duasının Arapça okunuşu

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

İftar duasının Türkçe anlamı

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

İftar sonrasında okunacak yemek duasının Arapça’sı

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

İLGİLİ MAKALE  Halk ekmek ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İftar sonrasında okunacak yemek duasının Türkçe’si

“Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme.”

Okunacak bu duaların yanı sıra orucunuzu açmadan evvel ayetel- kürsi ile Rabbena dualarını okumanın da çok faziletli olduğu söylenmektedir. Orucunuzu açmadan evvel dilinizde olan dua, sizin iç huzurunuzun artmasına vesile olurken aynı zamanda oruç ibadetinizin taçlanmasına da vesile olacaktır.

Ayetel kürsi Arapça okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel kürsi duasının anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

255- Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Rabbena duasının Arapça okunuşu

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. (el-Bakara 2/201)

Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li’l-mü’minîne yevme yeku mü‘l-hisâb (İbrâhîm 14/40-41)

Rabbena duasının Türkçe anlamı

Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Ey Rabbimiz! Beni affeyle. Annemi, babamı affeyle. Bütün mü’minleri affeyle. Hesap gününde.