Astral seyahat kavramı teozofi, okültizm ve spiritüalizm terimleri kapsamında kullanılmakta olan bir kavramdır. Bu kavram; parapsikoloji olayını benimseyen kişilerin astral beden ya da esiri beden olarak isimlendirdiği, ince madde olarak imlenen maddelerden meydana geldiği söylenen ve bedenle yapılan bir çeşit seyahattir. Halk arasında kısaca, ruhun bedenden geçici olarak ayrılması şeklinde tanımlanabilir.

Astral seyahat, bu sırada yaşandığı söylenen deneyimleri ifade eder. Astral seyahat insanın bilinci açıkken, fiziksel bedenden bağımsız ve başka yerlerde gerçekleştiği söylenen bir süreçtir. Bu olayın diğer beden dışı tecrübeler arasında özel bir yerinin olması, insanın bunu istenci kapsamında gerçekleştirebildiği iddiası ve deneyim esnasında bilincin açık olduğu ifadesinden kaynaklanır.

Astral Seyahatin Aşamaları

Astral seyahat yapmak için evvela spiritüalizm, okültizm ile ilgili kaynaklardan kimi araştırmalar yapılmalı ve bu konularda bazı ön bilgiler edinilmelidir. Bedende, ruhun bedenden kopmasına mani olan gümüş bir kordon yer alır. İddialara göre astral bedenle fizik beden arasındaki bu kordonun kopmasıyla beraber ölüm gerçekleşir. Tüm bu iddialara rağmen insanların pek çoğu astral seyahat yapmak istediklerini söylese de bir kısım insanın da bu seyahati yapma hususunda çekimser davrandığı bilinir.

Astral Seyahate Hazırlık Yapmak

Astral seyahat için öncelikle gürültüsüz ve dingin bir ortamda olunmalıdır. Uykudan önceki zaman astral seyahat için en ideal zamandır. Ortamda kişiyi rahatsız edecek bir ışık bulunmamalıdır. Strese ve korkuya sürükleyen düşüncelerden arınılmalı ve düzenli bir nefes alışverişi ile beden hazırlanmalıdır. Yemeğin fazla kaçırılmaması ve hafif gıdalar tüketilmesi de vücudun hazırlanması için uygundur.

Nefesi ve Hayal Gücünü Kullanarak İmgeleme Yapmak

İmgeleme yapmak, daha basit bir tabirle hayal kurmak ve bunu gerçekten görebiliyormuş gibi hissetmeye çalışmak önemlidir.

  • Beden bütünüyle gevşetildikten sonra kişi kendisini serbest bırakmalı ve kasmamalıdır.
  • Yatağın hareket ettiği hayal edilerek ruh bedenden ayrılmaya yakınmış gibi hissedilmeli ve bu şekilde düşünülmelidir.
  • Sanki sallanmaya başlamış gibi hissetmeye çalışılmalı ve kişi kendisine düşünceleriyle telkinler vermelidir.

Astral seyahate çıkarken vücudun titrediğin, ruhla bedene tepeden bakıldığı, kısa bir mesafe yükselip etrafın kontrol edildiği düşünülmeli ve devam edilmelidir.

İLGİLİ MAKALE  Ruhunuz sizden bağımsız gezebilir mi? Astral seyahat nasıl yapılır?

Astral Seyahat Teknikleri

Astral seyahate çıkmış kişiler ya da çıktığını iddia eden kişilerin uyguladıkları başlıca yöntemler bulunur. Bunlardan birincisi ve en basit olanı nefes tekniğidir. Kişi, düzenli ve çok süratli olmayacak biçimde nefes alıp vermeli ve bunu devam ettirmelidir. Alınan bütün nefes dışarı verilmeye çalışılmalıdır. 4-5 saniyelik bir süre bu adım için yeterli olacaktır. Bunu düzenli yapmak yoğunlaşma sağlar.

  • Nefes Tekniği
  • Gevşeme Tekniği
  • Korunma ve İmgeleme Tekniği
  • Rüya Günlüğü
  • İp Tekniği
  • Karanlık Hücre Tekniği

Astral seyahatte mühim olan yoğunlaşmanın sağlanması ve ruhun bedenden ayrıldığının düşünülmesidir. Bu sebeple kişi kendi tekniğini kendisi yaratmalıdır. Zira herkesin düşüncesi ve bakış açısı birbirinden farklıdır. Yani kişi kendisini ve bilinçaltını iyi tanımalıdır. Çakra ve aura konusunda bilgiler edinilmeli, farklı teknikler tecrübe edilerek doğru yöntem bulunmalıdır.

Astral Seyahat ve Rüya Günlüğü

Rüya günlüğü tutma kavramıyla kastedilenin esasında standart günlük tutma eyleminden bir farkı yoktur. Sadece görülmüş olan rüyaların kaydedildiği defter, rüya günlüğü olarak isimlendirilir. İnsanlar çoğu zaman görmüş olduğu rüyaları hatırlamaz fakat gerek bilinçaltı ile sık bağlantı kurabilmek gerekse de astral seyahate daha kolay hazırlanmak, imgeleme yapmak için rüya günlüğü tutmak yararlı olabilir. Kişi bu defteri yattığı yatağın hemen yanı başında muhafaza ederse, uyandıktan sonra rüya günlüğüne derhal not edebilir.

Astral Seyahat Tehlike Arz Eder Mi?

Öne sürülen birçok bilgiye göre astral seyahatin herhangi bir tehlike arz etmediği kanısı hâkimdir. Ancak yine öne sürülen birçok bilgiye göre de astral seyahat esnasında boyut değiştirildiği için muhtelif varlıklarla karşılaşmak mümkündür. Bu sebeple korkuya kapılmaksızın düşünülmelidir.

Web üzerinden arama yaparak astral seyahat işlemini gerçekleştiren kişilerin yorumlarına birçok farklı kaynaktan ulaşmak olanaklıdır. Astral seyahatle ilgili genel kanı bu işlemin heyecan yarattığı, eğlenceli ve enteresan olduğuna dairdir. Bu seyahati gerçekleştiren insanların bir kısmı da tehlikeli ve korku dolu olduğunu ifade etmiştir.