Hemen hemen herkesin gündelik yaşantısında karşısına çıkma olasılığı olan kavram haline dönüşen ve son yıllarda son derece popüler olarak merak edilenler arasında giren astral seyahat gerçek nedir ve bu süreçle ilgili detaylar nelerdir? Parapsikoljik öğeler içeriyor olması bakımından son derece mistik bir uğraşı olan astral seyahat en genel anlamıyla beden ve ruhun henüz hayattayken birbirinden ayrılması anlamına geliyor.

Astral seyahat üç kadim felsefi geleneğin birleşme noktası olarak görülen ve söylendiği gibi en genel anlamıyla ruhun bedenden kısa bir süreliğine ayrılarak sadece bu dünya ile kalmayıp evrenin herhangi bir noktasına giderek gözlem yapması üzerine inşa edilmiş bir özel mistik eylemdir. Öklitizm, teofizi ve spirtüalizm eksenleri etrafında kadim felsefi bir geçmişe sahip olan astral seyahat, yaşama devam ederken özel bir meditasyon uygulaması aracılığıyla ruhun beden ayrışmasını amaçlamaktadır.

Astral seyahat nasıl yapılır?

Astral seyahat yapmayı amaçlayanların ilk olarak dikkat etmesi gereken şey tüm bu sürecin baz özel hazırlık aşamalarının olduğudur. Bu uygun şartların oluşmaması durumunda ise seyahatin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır. Astral seyahati gerçekleştirecek kişi öncelikli olarak tamamen sessiz bir ortamın sağlandığı konusundan emin olmalı ve mekanın aynı şekilde karanlık olması sağlanmalıdır. Ayrıca seyahati yapacak kişi onu rahatsız edecek herhangi bir aksesuar ya da eşyayı bulunduğu ortamdan ya da üzerinden kesinlikle çıkararak tam bir dinginlik hali yakalamalıdır.

Seyredin: ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR? ÇIKIŞ TEKNİĞİMİ PAYLAŞIYORUM

Astral seyahat çıkış tekniği mi paylaşıyorum. Astral projeksiyon u nasıl yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Astral boyut a ve Astral boyutlar a nasıl geçeceğinizi. Astral seyahat çıkış tekniği paylaşıyorum.

Bu şartların tamamlanmasının ardından kişi sırt üstü bir şekilde ve başı kuzeye bakacak şekilde uzanmalıdır. Burada vücut ısısının korunduğundan emin olarak kıyafetlerin çıkarılması da gerekmektedir. Hazırlık aşamasının son kısmında ise kıyafetler çıkarıldıktan sonra olağan bir şekilde dudaklar hafif aralanarak nefes alıp verilmelidir ve herhangi bir şeyin dikkat dağıtmasına kesinlikle izin verilmemelidir.

İLGİLİ MAKALE  Meditasyon nasıl yapılır?

Video: ASTRAL SEYAHAT NEDİR? KOLAY 3 TEKNİK | KORKUNÇ DENEYİMİM?? (Paranormal)

Astral seyahat boyunca vücut tek bir noktaymış gibi düşünülmelidir ve bu bağlamda ayaklar ile alın bölümünün arasında kalan tüm alana teklik atfedilerek buna odaklanılmalıdır. Bu sürecin sonrasında ise bedenin bulunan yerden 1 metre kadar yüksekte olduğu düşünülmeli ve sonrasında ise alından itibaren bedenin ayağa kalkması düşünülmelidir. Bu süreçte yaşanılabilecek aksaklıklara karşı nefes alışlarının normale döndürülmesi ve tekrardan yükseliyor olmanın düşünülmesi aksilikleri giderme konusunda kritik bir öneme sahip olmaktadır.

Astral seyahate başlanan ilk anda bazı anlamsız görüntüler ve seslerin oluşması son derece olağandır. Daha önce bu deneyimi yaşayanların anlattıkları seyahatin ilk başladığı anlarda buna benzer anlamsız uğultu ve seslerin oluştuğu yönündedir. Deneyimleyenlerin anlattıklarına göre astral seyahat aracılığıyla başka boyutlara gidilmesi ve bu boyutlarda başka canlılarla karşılaşılması da son derece mümkün. Yapılan yorumlarda ise bu tarz yaratıkların seyahat esnasında hiçbir şekilde fiziksel zarar veremeyecek olmasına karşın seyahat deneyimi yaşayanlar üzerinde derin psikolojik etki yaratabileceği yönünde.

Astral seyahat sırasında kullanılabilecek yöntemlerin başında hipnoz yöntemi gelmekle birlikte bu yönteminde kendi içerisinde bazı dezavantajları olmakta. Hipnoz esnasında bilinçaltı telkin edilerek açığa çıkacağından yaşanılan durumun gerçekliği konusunda emin olmak nerdeyse imkansız hale geliyor. Hipnoz kesin sonuç veriyor olması bakımından etkili bir yöntem olmakla birlikte aynı zamanda tehlikeli ve güvenilir olmayan bir yöntem.

Astral seyahat oldukça köklü bir geçmişe dayanarak, Eski Mısır döneminde buna benzer uygulamaların yapıldığı bilinmekte. Pek çok tapınak ve yapılarda astral seyahate benzer uygulamaların yapıldığına dair çizimler görülmekte ve bu durum kadim Mısır rahipleri tarafından bu durumun ne kadar ciddiye alındığını kanıtlar nitelikte. Unutulmamalıdır ki astral seyahat klasik bir rüya olmaktan çok daha fazlasıdır, çünkü burada bilinçaltı dünyasından ziyade ülkeler, şehirler ve boyutlar gezilebilmektedir.