Bir Bilene Sorduk ekibi olarak şirket kurulumu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları işin uzmanı Sadık Aydın’a sorduk.

Şirket denildiği zaman TTK (Türk Ticaret Kanunu) göre farklı nevilerde kurulacak şirketler vardır. Bunların en başında gelenler “Limited Şirket” ve “Anonim Şirket”tir. Aynı zamanda bu türler Türkiye’de en çok kurulan şirketler arasında yer alır. Birbirinden ayrılan birkaç prosedür var. Limited ve Anonim şirketler yeni çıkan TTK’ ya göre artık tek kişi üzerinden kurulabilir. Yalnız bu şirketlerdeki ayırıcı özellik, Anonim şirketlerde kurulacak şirketin ana sermayesinin 4/1’ i bankaya bloke edilmek zorundadır.

Limited şirketlerde bu bloke olayı zorunlu değildir. Yani bu belirlenen sermayeyi 24 ay içerisinde ödemek kaydıyla kurulabilir. Fakat Anonim şirketlerde hazırlanması gereken evraklarla birlikte Ticari Sicil Müdürlüğüne o dekontu ve blokaj mektubunu yani 4/1’ini vermek zorundasınız. Örneğin, 100.000 sermayeli bir şirket kurmak istediğinizde, bunun 25.000 TL sini şirket kuruluş evrakları ile birlikte bulunduğunuz yerin Ticari Sicil Müdürlüğüne ibraz etmek zorundasınız.

Şirket kurmak için en az limit ne olmalıdır?

Limited şirketler en az 10.000 TL, Anonim şirketler ise en az 50.000 TL olmak üzere sermayesi belirtilmek zorunda. Aşağısı olamaz. Fazlasını dilediğiniz kadar belirtebilirsiniz. Eğer finans durumunuzu müsait ise, istediğiniz rakam üzerinden şirket sermayesini belirlersiniz. Ama asgari sermaye tutarı Limited en az 10.000, Anonim şirketlerde en az 50.000 TL olmak zorundadır.

İzleyin: Şirket nasıl kurulur? Şirket açma masrafları ne kadar?

Şirket nasıl kurulur?

Şirketi kurmak için önce şirket esas ana sözleşmesi belirlenecek, faaliyet konusunun detayları belirtilen sözleşmenin hazırlanması gerekiyor. Ana faaliyet konusu olarak, yeni çıkan TTK’ya göre birçok işi yapabilmeniz söz konusu. Unvanda bu yapılacak işlerin daha önce yaptığınız, işlerde örneğin, turizm, kuyumculuk vs. vs. bu faaliyette yapacak olsaydınız, bunlar unvanda olmak zorundaydı. Bunlar kalktı, örneğin x anonim şirketi diyerek belirlenen ünvan üzerinden,  şirket ana sözleşmesinde, ana faaliyet konularını belirlemek üzere hazırlayacağınız sözleşmelerde ekine de konulacaklar;

İLGİLİ MAKALE  Şirket nasıl kapatılır?

Şirketi temsil edecek şirket ortaklarının

  • Kimlik görüntüleri
  • İkametgah
  • Kira dekontu
  • Şirketin sermayesini gösterir yazılar
  • Anonim şirket ise blokaj mektubu

Ticari Sicil Müdürlüğüne gidilerek, orada belirlenecek şirketlerin şirket kuruluş harcı vardır. Ticari Sicil harcı ve gazete harcı vardır. Fiyatlar sabit değildir, şirket ana sözleşmesi Ticari Sicil Gazetesi’ne çıkacak kelime başına ücretlendirme yapılır. Harç alınır. Dolayısıyla Anonim şirketlerini 50.000 Tl ile kuruluyorsa harcı ve noter masraflarıyla beraber, takriben 3.000 ile 3.500 TL  arasında masrafı vardır. Limited şirketlerde ise 2.000 ile 2.500 TL arasında masrafı var, farklılık gösterir.

Harçlar yatırıldıktan sonra tüm evrakları teslim ediliyor. Eğer bir eksiklik yok ise, takriben 2 ile 3 gün arasında onay gelir. Ticari Sicilden tescil ediliyor. Kurulan şirket otomasyon sistemi ile SGK’dan sigorta dosyamız, işyeri tescilimiz yapılıyor, numara veriliyor. Çalışanımız olmasa dahi sırf ortaktır ve yazıhane tutmuştur. Faaliyetine başladıktan sonra işçi çalıştırabilir. Daha sonra gidip SGK başvuru yapmaya gerek yok. Numaralarını bulunduğunuz bölgedeki SGK müdürlüğüne otomasyon sistemi ile bildirimde bulunup dosya açılışı yapılır.

Vergi dairesinde de aynı şekilde otomasyon sistemi şeklinde bildirimde bulunulur. Vergi dairesi açılış bildiriminde bulunuyoruz. Bilgi gidiyor, fakat hazırlanması gereken evraklar var.

Vergi Dairesine Teslim Edilmesi Gereken Belgeler;

  • İşyeri açılış bildirgesi
  • Kira kontratı
  • Şirket ana sözleşmesi

Bu evraklar teslim edildiğinde takriben 3 ile 4 gün içerisinde, bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden, şirket merkez adresine yoklamaya geliniyor. Şirket yoklama geldikten sonra, gelen vergi dairesinden memur gerekli tutanakları tutuyor. Bu adreste, şu kadar kirada, şu kadar çalışan var, bildirimini tutanak altına alıp karşılıklı olarak şirket yetkilisi ve memurun imzalaması sureti ile tekrardan vergi dairesine o tutanağı ibraz ediyor. Açılış gerçekleşiyor ve bu durumda vergi levhasını almış oluyorsunuz. Tescil itibari ile şirket tüzel kişilik kazanıyor. Akabinde vergi dairesinde yoklama da tamamlanıyor ve bu durumda faaliyete başlanılıyor.
Fatura kesmeye, gider faturası almaya başlayabiliyoruz.

’Tüm anlatılan konuların ilgili şirket yetkilileri kendileri bağımsız olarak iş takibi anlamında yapabilirler. Yalnız işe başlama bildirgesinin belgesinde, muhasebeyi tutacak mali müşavirin kaşe ve imzası olmak zorundadır. Şirket yetkilisi ancak iş takibi yapabilir. Mali müşavir olmak zorundadır.

İLGİLİ MAKALE  Kripto para ve finans dünyasında short açmak

Mali Müşavir Sadık Aydın kimdir?

Sadık Aydın 46 yaşında, takriben 30 yıldır mesleğini icra ediyor. Bakırköy’de bulunan ofisinde müşterilerine yeni nesil mali müşavirlik hizmeti vermektedir.