Bir Bilene Sorduk ekibi olarak günümüzde merak edilen önemli konulardan biri olan ‘’Şirket Nasıl Kapatılır? ’’ merak ettiğiniz tüm soruları işin uzmanı Sadık Aydın Yanıtladı.

İzleyin: Şirket nasıl kapatılır? Şirket kapatma masraflı mıdır?Şirket nasıl kapatılır? Şirket kapatma masraflı mıdır?

Mali Müşavirlik muhasebe işlerinde muhasebecilerin en haz etmediği konu şirketi nasıl kapatacağı hususudur.’’ Şirketi açmak çok kolay şirketi kapatmak Türk Ticari Kanuna göre bayağı meşakkatli bir iştir.’’Bir dilekçe ile şirketi hemen kapatamazsınız. Fakat bir dilekçeyle şirketi açarsınız.

Şirket kapatmanın belli süreçleri var. Şirket önce tasfiye sürecine girmelidir. Tasfiye süreci yaklaşık olarak iki ay öncesine kadar kapatılacak şirketin, altı aylık bir tasfiye süreci olmak zorundaydı. Fakat bu üç aya indirildi. Üç ay içerisinde artık şirketler tasfiye edilip, kapatılabiliyor. fakat ne olursa olsun 6 ay boyunca şirketi kapatmak için beklemek zorundasınız.

Şirketi Nasıl Kapatırız?

Şirket tüzel kişiliğin faydalı ömrünün yarar getirmeyeceği varılmış olup, ilgili şirketimizin tasfiyeye sokulmasına dair bir yönetim kurulu kararı alınır. Yönetim kurulu kararı Ticari Sicil Müdürlüğüne ibraz edilir.

İlk olarak şirketin tasfiyeye yani tüzel kişinin sonlandırılması kararı yönetim kurulundan alınır. Noterden tasdik edilip bağlı bulunduğu Ticari Sicil Müdürlüğüne tasfiyeye giriyoruz diye bildirimde bulunmaları gerekir. Daha sonra tasfiye başlangıcı Ticari Sicil Kurumu’ndan tescil edildikten sonra ikinci adım vardır. Bu üç ilan dediğimiz birer hafta arayla şirketin borçlu olduğu alacaklılara veya resmi kurum kuruluşlarına bildirilmek üzere üç ilan dediğimiz alacaklıya birer hafta arayla çağrı yapılır. Bunlar ayrı ayrı olmak üzere ticari sicil gazetesinde de yayınlanmak zorunda. 3. site üç ilanlar sonu itibariyle, yani Ticari Sicil Gazetesi’nde üç ilan alacaklılara davet yayınladıktan sonra dört aylık bir bekleme süresi vardır.

“4 ayın sonunda tasfiyeye giriş Kurumlar Vergisi beyannamesi vermek durumundayız. Bu 4 aylık süre hangi zaman diliminde başlar? Yönetim kurulu kararının Ticari Sicil Müdürlüğü’ne tescil için verilip, tescilden çıktıktan sonra ki dört ay içerisinde o gün başlar.” -Sadık Aydın

Örneğin; Ağustos’un 10’unda tescil oldu. Tasfiye girişinizin dört ay üstüne ekleyip o dört ayın sonu hangi aya tekabül ediyorsa, o ayın 25’ine kadar tasfiye girişi kurumlar vergisi beyannamesi verilmek zorunda. Bunu da verdikten sonra dördüncü adımda iki aylık bir süreniz kalıyor. İki aylık süre içerisinde kati bilanço hazırlanır. Kati bilanço ile birlikte tasfiye sonu kapanış kurumlar vergisi beyannamesi verilir. Bu da Ticari Sicil Müdürlüğünde tescil edildikten sonra yayınlanır ve ilgili tüzel kişiliği sonlandırılmış olur. Ticari Sicil Gazetesi’nde çıktıktan sonra şirketimiz sonlanmış olur. Ticari Sicil Gazetesi’nden sonra, ilgili Vergi Dairesine ve ilgili Sigorta Müdürlüğüne müracaatlar yapılır. Belgeleri de ibraz ettikten sonra şirketi sıfırlamış ve kapatmış olursunuz. Şirket kapatmak, altı aylık bir süreçtir ve dört adımdan oluşmaktadır. Şirket kapatmak uzun bir süreç olduğu kadar, aynı zamanda masraflı bir işlemdir.

“Şirketi kurmak daha ucuzdur, şirketi kapatmak daha pahalıdır ve harçları daha fazladır. Süreci daha uzundur. İki aylık bir zaman içerisinde şirketi kapatmak üç aya düşürdüler. Üç ay içerisinde artık bir şirketi tasfiye edip kapatabiliyoruz.” -Sadık Aydın