Ev sahibi olmak birçok insan için muazzam histir. Çünkü insanlar kendilerine ait evleri ve gelecekte çocuklarına kalacakları bir mirasın olması insanın içine su serpmektedir.

Fakat kirada kalmak çok zor olmaktadır. Birçok masrafı bulunmaktadır. İnsanlara da bir gelecek sunmaz. Çünkü kira ödemeleri gecikir veya ödenmezse evden atılmaları söz konusudur.

İnsanların barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığı, iş zamanı dışında içinde bulunduğu ev, apartman gibi uzun ömürlü fiziksel mekân olarak nitelendirebileceğimiz konutun literatürde çok farklı tanımları bulunmaktadır. Birçok açıdan ele alındığında konut güvence özelliği de taşımaktadır. Konut enflasyon, değişen alım gücü ve piyasa koşullarında, ekonomik bir yatırım aracı olarak bireylerin birikimlerinin yok olup gitmesini önlemektedir.

Kirada Kalmak

Kirada kalmak birçok sorunu başında getirir. Fatura ödemek, kira ödemek gibi birçok gider ve masrafa neden olur. Fakat gideri olduğu kadar görünmeyen bir getirisi de vardır. Evin yaşı çok fazlaysa evi değiştirebilirler. Veya kiraya yardımı alabilirler.

Ev Sahibi Olmak

Ev sahibi olmak birçok insanın hayalinde bulunmaktadır. Çünkü herkes kendisine ait bir evde konaklamak ister. Daha rahat yaşamak ve kendisine ait bir evde istediği gibi yaşamak ister. Fakat herkes ev sahibi olamaz. Çünkü ev fiyatları çok yüksek ve insanların elde ettiği aylık kazancının da bir ev alabilecek birikime neden olamadığı için herkes ev sahibi olamaz.

İzleyin: EV ALMALI MI KİRADA MI OTURMALI? ZİHNİ SİNİR BİR HESAP!

Konut satın almaya karar vermek diğer kararlardan daha farklı ve karmaşık bir süreçtir. Uzun bir süre yaĢanılacak mekan olmasından dolayı konut, ailenin paylaştığı bütün aktiviteleri aynı oranda etkilemektedir. Bu nedenle konut aile yaşamı için gerekli olan fiziksel çevreyi sağlamalıdır. Konut, satın alınırken yapılan seçimin geriye dönüĢü yoktur, yani bir kez seçim yapılabilir ve ayrıca maliyeti yüksektir. Bu nedenle pek çok aile için yaşamın idame edildiği konut, en büyük ve bir kez yapılan yatırım anlamına gelmektedir.

Kredi İle Ev Almak

İLGİLİ MAKALE  İşte vatandaşın cebini rahatlatacak formül. Kiralar nasıl düşer?

Krediyle ev almak hayalini kurduğu evde oturmak için bir birikime sahip olan fakat biriktirdiği paranın yetmemesi nedeniyle krediyle ev almak için bankaya veya girişimcilik vakıflarına başvurmaktadırlar.

Fakat her başvuran kişiye kredi verilmemektedir. Çünkü kredi veren kurumlar belli başlı kurallara sahiptir.

Ev satın almak

Ev satın almak

Kiracı Gibi Ev Sahibi Olmak

Kiracı gibi ev sahibi olmak mümkündür. Vadeyle kredi veren birçok banka vardır. Bu bankalar insanların istedikleri evleri almasına destek olur. İstediğiniz eve bütçeniz yetmediyse bankaya başvurup belirli sürelerde bankaya ipotekli evinizde bankaya olan borcunuzu bitirene kadar kiracı gibi oturup borcunuz bittiği zaman banka ipoteği kaldırır ve ev artık tamamen krediyi çeken kişinin olur.

Ülke geneline bakıldığında iller bazında ev sahipliliği oranları doğudan batıya doğru gittikçe azalmaktadır. Bunun nedeni olarak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha geliĢmiĢ kent merkezlerinde konut fiyatlarının doğu bölgelere oranla daha yüksek olması düşünülebilir.

İpotekli Kredi Nedir ve Süreleri Nelerdir?

İpotekli kredi ev sahibi olmak isteyen kişinin ev sahibi olabilmesi için bankanın kredi üzerinden istenilen evi satın alıp sizi de borcunuz bitene kadar ipotekli şekilde bankada durmasıdır. Borç bitince de banka ipoteği kaldırır ve ev tamamen sizin olur.

Kredi Süreleri Nelerdir:

  • 5 yıllık kredi
  • 10 yıllık kredi
  • 15 yıllık kredi
  • 20 yıllık kredi

Kredi süreleriyle ev sahibi olunabilir.

Video: EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI DAHA KARLI?

Konut satın almayı düşünenlere içinde bulunduğumuz dönemde kredi koşullarında kolaylıklar sağlanan, fiyatlara maliyet artışları yansıtılmamış projelerden konut seçmeleri, yeni başlayabilecek konut projeleri içinde ise henüz primini fazlasıyla yapmamış, geleceği parlak, ulaşımı kolay bölgelerde konut yatırımı yapmaları, diğer yandan, konut alırken yapımcı firmanın geçmişi, daha önce yaptığı işler ve özellikle de konut deneyimi dikkate alınarak tercihte bulunulmalıdır.