Türkiye, ekonomisini tarım ve turizm ile yürüten bir ülke. Son zamanlarda ise çeşitli nedenlere bağlı olarak tarımda geriledi. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte kendini iyice gösteren küresel tedarik sorunu ve enflasyon artışı, üretimi deyim yerindeyse durma noktasına getirdi. Çiftçiler, üretimden gün geçtikçe artan fiyatlardan dert yanıyor. Üretim için ihtiyacı olan sermayeyi sağlayamayan çiftçi, üretimi azaltıyor. Tüm bunlar yaşanırken, gübre fiyatları yine zamlandı. Gübre, verimli ve sağlıklı bir tarım için gereklidir. Gübrelenmiş toprak verimli bir hasat için büyük önem taşır. Bu nedene bağlı olarak da gübreleme işlemi kesinlikle devam ettirilmelidir. Gübreleme bu denli önemli ve gerekliyken, gübre fiyatları dur durak bilmeden artıyor. Gübre fiyatlarına zam üstüne zam geldi ve çiftçi gübre alamaz oldu. Zamlar yüzünden hasattaki verim de hayli düştü. İşte 2022 yılı Temmuz ayı güncel gübre fiyatları.

Gübre nedir?

Gübre, bitkilerin yeterince beslenebilmesi için gerekli olan bir maddedir. Bitkinin ve toprağın ihtiyacı olan mineraller gübre tarafından sağlanmaktadır. Bitkinin gelişimini yeterince sağlaması buna bağlıdır.

Gübre çeşitleri

Gübreler doğal gübre ve yapay gübre şeklinde ikiye ayrılırlar. Yapay gübreler; azotlu gübre, potasyumlu gübre ve fosfatlı gübre olarak ayrılır. Doğal gübreler ise; ahır gübresi, kompostlar ve yeşil gübre olarak üç grupta toplanır.

Gübre fiyatlarında son durum ne?

Çiftçilerin korkulu rüyası olan gübre fiyatlarındaki zam, her geçen gün daha da artış gösteriyor. Çiftçiler herhangi bir indirim olup olmayacağını merak ediyor. Döviz kuru bu kadar artmışken gübre fiyatlarının da artması söz konusu. Verimsiz bir toprağa neden olan gübresiz tarım, verimsiz bir hasat olmasına da ortam hazırlıyor. Zamlar dolayısıyla verimsiz hasat da artışta. 20.20.0 gübrenin fiyatı 9050 TL, DAP gübrenin fiyatı ise 15.500 TL oldu. İşte temmuz ayı güncel gübre fiyatları.

2022 temmuz ayı güncel gübre fiyatları

  • DAP gübresi 1 ton: 15 bin 500 Türk lirası
  • Üre gübresi 1 ton: 13 bin Türk lirası
  • Can gübre 1 ton: 6 bin 850 Türk lirası
  • 15.15.15 gübre 1 ton: 10 bin 700 Türk lirası
  • 15.15.15 (Zn) gübre 1 ton: 10 bin 700 Türk lirası
  • 20.20.0 gübre 1 ton: 11 bin 200 Türk lirası
  • 20.20.0 (Zn) gübre 1 ton: 11 bin 200 Türk lirası
  • Amonyum sülfat 1 ton: 7 bin Türk Lirası
İLGİLİ MAKALE  Gübre fiyatlarındaki zamlar buğday fiyatlarını etkiledi. Güncel buğday ve arpa fiyatları

Gübre fiyatları düşecek mi?

Gübre fiyatlarının düşmesi ile alakalı bir bilgi yok. Bunun sebebi, enerji kaynaklarının fiyatlarının sürekli olarak artması ve buna bağlı olarak zamların da aynı şekilde artması. Gübre fiyatlarının düşmesi enflasyonun ve döviz kurunun düşmesine bağlı. İthal gübre fiyatları da döviz kuruyla doğrudan ilişkili olduğundan bu artışla birlikte sürekli zamlanıyor. Bu da gübre fiyatlarının gün aşırı artmasına sebep oluyor. Ek olarak, araçların mazotuna da sürekli olarak zam geldiğinden henüz bir indirim yok ve olacak gibi de görünmüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gübreleme önerileri

Gübrelemenin Amacı

Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave
etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde
etmektir. Yüksek verim ve kalite için bitki besin elementinin tam olarak saptanması gereklidir.

Önce Toprak Analizi: Üretimi yapılacak bitkiye verilecek gübre miktarını bilmek için
öncelikle yetiştirileceği toprağın analizlerinin yapılması gereklidir.
Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma: Toprak analizlerinin doğru ve güvenilir olması
için üretim yapılacak tarla veya bahçeden toprak örnekleri usulüne uygun olarak
alınmalıdır.
Verilmesi Gereken Gübre Miktarı: Alınan toprak örnekleri herhangi bir toprak analiz
laboratuvarında analiz ettirildikten sonra, tarlanın bulunduğu bölge ve ekilecek
bitkiye göre ilgili “Gübre Tavsiye Çizelgesinden yararlanılarak uygulanacak gübre
miktarları belirlenir.