Yeni yıl ile birlikte emlak alım satımında yeni düzenlemeler gelecek. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, özellikle konut satışı için, noterden tapu satışı için yeni bir dönem başlayacak.

Bu tarihten sonra, ev alım satımı gibi noterlerden tapu işlemlerini yapmak isteyen kişiler tapu harcı için hesaplanan miktara ek olarak belirlenen bir tutarda ek noterlik ücreti de ödeyecekler. Bu değişiklik bürokratik işlemlerin azalacağı düşünülmektedir.

Noterler tapu sürecini nasıl yönetecek?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örnekleri ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterlikler veri alabilmek için teknik hazırlıklar devam etmektedir. Eksik olan taşınmazın belgelerinin durumunda, bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.

Tapu

Tapu

  1. Noterler hak sahibini belirledikten ve satışa engel bir durumun olmadığını doğruladıktan sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak.
  2. Satış sözleşmesi taraflar tarafından imzalandığında, noter tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi sisteme kaydedecek.
  3. Sözleşme sisteme kaydedildikten sonra, tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu siciline tescili yapılacak.
  4. Satış sözleşmesiyle birlikte diğer belgeler de noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziksel olarak da arşivlenecek.