İlk insanların avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişi tarım devrimi vasıtası ile meydana gelmiştir. Tarım toprağı işleyerek bitki, ürün elde etmektir. İşlenen toprak ise tarım arazisidir.

Tarım Arazilerinin Konumları Neden Önemlidir?

Çünkü iklimler ve mevsimler her bölgede aynı değildir. Örneğin Afrika’da bulunan Sudan ile Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gören Avrasya’da bulunan Türkiye’de, hem iklimsel hem mevsimsel farklılık vardır.

Tarım Arazilerinde Üretim Nasıldır?

Modernize edilmiş bir biçimde 21.yüzyılda devam etmektedir. Eskiden öküzün sürdüğü tarlayı şuan traktör sürmekte ve teknolojinin gelişmesiyle toprağın kimyasal özellikleri listelenip ürün verimliliğini arttırma çalışması yapılır.

Ülkemizdeki Tarım Arazileri

Her bölgeye göre farklılık göstermekte, Marmara Bölgesinde ayrı Akdeniz Bölgesinde ayrı ürün yetiştirilir, bunun nedeni yukarda bahsettiğimiz iklimsel ve mevsimsel değişimlerdir. Marmara bölgesi düz ovalardan oluşur sanayisi çok gelişmiş bir bölgedir fakat ayçiçeği, pirinç gibi ürünler elde edilir. Akdeniz’de turunçgiller Güneydoğuda mercimek, tütün Doğu Anadolu’da kayısı, baklagiller Karadeniz’de fındık, lahana Egede zeytin incir önemli ürünlerdir.

Kooperatif tarım arazileri yeterli ekonomik güce sahip olmayan insanların birbirlerinin yardımıyla tarım yapılan arazileridir.

Tarım Arazileri Türleri:

Mutlak Tarım Arazisi:

Bulunan ülke veya bölge için önem arz eden hâlihazırda kullanılan arazilerdir.

Dikili Tarım Arazisi:

Bitki yetiştiriciliği yapılmaz. Ağaç, çalı gibi ürünler yetiştirilen arazilerdir.

Özel Ürün Arazisi:

Özel bitkilerin yetiştirildiği ve su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapılan arazilerdir.

Marjinal Tarım Arazisi:

Sadece geleneksel toprak işlemeciliği yapılır. Verimli olmayan arazilerdir.

Arazi Sınıflandırılması:

1.Sınıf Arazi:

Alışılmış ziraat metotları uygulanır, düz ve düze yakın kolay işlenebilen topraklardır.

2.Sınıf Arazi:

Özel tedbirler alınarak kolayca işlenebilen topraklardır. 1.sınıf araziden farkı hafif meyillidir.

3.Sınıf Arazi:

Uygun ziraat metotlarıyla fazla gelir getiren çapa bitkileri için iyi olan topraklardır.

Tarım arazilerinin özellikleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toprağın tuzluluk oranı, alkalilik, drenaj, taşlık gibi niteliklere ayrılır.

Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı

Savunmaya yönelik strateji kurmak, doğal afet sonrası yerleşim alanı kurulması, petrol ve doğalgaz arama çalışması, maden arama çıkarma, Bakanlıkların planladığı kamu yararına yatırımlar, teknolojik jeotermal kaynaklı sera yatırımları için yapılabilmekte

İLGİLİ MAKALE  Tesis kadastrosu nedir? (Kaynak: soru.com.tr)

Tarım Arazilerinin Bütünlüğü

Bir ülkede ekonomik açıdan önemlidir. Tarım arazilerinin parçalanmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Devletin tarım arazilerinin parçalanarak küçülmesini engellemelidir.

Tarım Arazilerinin Bölünmesi

Belirlenen asgari büyüklükte ki tarım arazileri bölünemez eşya niteliğindedir. Asgari tarım arazi büyüklüğü mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dönümdür. Dikili tarım arazisinde 5 dönümdür ve örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönümdür.

Tarım Arazilerinin İmara Açılması

Arsa, tarla cins değişikliği yapılması gerekir. Tarlanın 1/1000 ölçekli imar planı içinde yer alması ve yapılaşmaya açık özelliklere sahip olması gerekmektedir.