Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacağını ve kamuya memur olarak başlamak isteyen sağlık çalışanlarını istihdam edeceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başvuru şartları, başvuru tarihi ve şekli ile ilgili detaylar belli mi? Tüm soruların cevapları haberimizde.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman?

Fahrettin Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Başvuru tarihleri hakkında kesin bir tarih söylenmese de konuya ilişkin bilgi verildi. Koca, “Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta ‘Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı. Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bir hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı, bunlardan 5 bini uzman hekim. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi” diye konuştu.

Fahrettin Koca, yeni eğitim – öğretim yılında okullarda maske zorunluluğu olmayacağını belirtti ve “Çocuklarımız güvenle, hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler” şeklinde konuştu. Bakan Koca, 85 bin sağlık personeli alımı ile ilgili çalışmaların da yürütüldüğünü açıkladı.

Daha önce Resmi Gazete’de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi:

“Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.”

 Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı henüz sağlık personeli alımıyla alakalı başvuru şartlarını paylaşmadı ancak geçen mart ayında paylaşılan şartlar şu şekildeydi:

 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
 • 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
 • Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
 • Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
İLGİLİ MAKALE  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS şartı aranmayan personel alımında başvuru şartları belli oldu

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
 • Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.