Profesörler Üniversitelerde öğretim üyeliği sınıfı altında istihdam ediliyor. Üniversitelerin en üst unvanını oluşturan profesörler aynı zamanda birçok görevi de yerine getiriyor. Akademik personelin en büyük görevi ders vermektir. Profesörler de haftalık ders programları bulunuyor.

Bu programlara göre lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri bulunuyor. Profesörlerin haftalık 10 saat ders yükü bulunuyor. 10 saatin üzerinde verdikleri dersler için ek ders ücreti alırlar. Bu ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor. Profesörler en büyük ders hizmetini doktora yetiştirerek üniversiteye kazandırmak oluyor.

Profesör Maaşlarını Etkileyen Unsurlar

Üniversite akademik teşkilatın en üst seviyesi olan profesörlük Maaşlarını birçok faktör etkiliyor. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Profesörün yürüttüğü idari görev
 • Profesörün görev yaptığı şehir veya ilçe
 • Profesörün görev yılı
 • Profesörün kadro derecesi
 • Profesörün aldığı ödenekler
 • Profesörün görev yaptığı üniversite

Profesörler bunlar gibi birçok faktörden etkilenerek maaşlarını alırlar. Öğretim üyesi sınıfında yer alan profesörler maaşlarının dışında ek ders ücreti ve döner sermaye gibi ücretleri de alırlar. Bu ücretler ile beraber üniversitelerin en fazla maaşlarına sahip olurlar.

Profesör Maaşları İdari Görevleri

Profesörler üniversitelerde çeşitli görevlerde çalışırlar. Asıl işleri ders vermek ve enstitülerde doktora çalışmaları yönetmek olan profesörler kendi işlerini aksatmayacak şekilde idari görev de yaparlar.

Bu görevlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bölüm başkanlığı görevi
 • Yüksek okul müdür yardımcılığı görevi
 • Yüksek okul müdür görevi
 • Fakülte dekan yardımcılığı görevi
 • Fakülte dekanlığı görevi
 • Enstitü müdür yardımcılığı görevi
 • Enstitü müdürlüğü görevi
 • Yüksek okul ve fakülte yönetim kurulu görevi
 • Üniversite rektör yardımcılığı görevi
 • Üniversite Rektörü
 • Üniversite rektörlüğü görevi

Bu görevler Profesörlerin asıl işi olmamalarına rağmen yürüttükleri idari görev olduğu için maaşlarını da etkiler. Bu görevler için üniversite bütçesinden profesörlere idari görev ödeneği, makam tazminatı ve ödeneği gibi maaş kalemlerinden ücret alırlar. Yine bu ödenekler idari göreve göre farklı oranlardan hesaplanır.

Profesör Maaşları Ödenekleri

Tüm öğretim üye maaşlarında olduğu gibi Profesör maaşlarında da farklı ödenekler bulunur. Bu ödeneklerden en önemlisi geliştirme ödeneğidir. Geliştirme ödeneği profesörün ek göstergesi ve maaş ek göstergesi toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur.

İLGİLİ MAKALE  2022 teknisyen maaşı ne kadar?

Fakat bu aşamadan sonra geliştirme ödeneği yüzdesi bulunuyor. Bu yüzde her il ve ilçe için farklıdır. Profesör fiilen görev yaptığı yerin yüzdelik oranına göre bu ödenekten yararlanır. Geliştirme ödeneği yüzdesi de profesörün görev yaptığı yerin akademik çalışmalar için değerlendirmesi sonucu bulunuyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde geliştirme ödeneği oranı sıfır iken Hakkari, Şırnak ve Bitlis gibi illerin geliştirme ödeneği 500 tam puandır. Profesörler geliştirme ödeneğinin yanında başka ödeneklerden de yararlanırlar. Üniversite ödeneği, akademik teşvik ödeneği ve yüksek öğrenim ödeneği bunlardan bazılarıdır.

Profesörlerin Maaşları

Profesör maaşları bölgeye göre veya Profesörün yürüttüğü idari göreve göre değişiyor. Çalıştığı şehir veya ilçe profesörün geliştirme ödeneğini değiştirirken idari görevi de maaşında olumlu bir etki yaptığı gibi ek ders yükünü de azaltacağı için ek ders ücretinin yükselmesini sağlar. Profesörler hizmet yılları dört yılı aşınca veya dekan, rektör yardımcısı veya rektörlük görevlerinde bulundukları zaman da bazı ödeneklerinde yükselme yaşanır. Ülkemizde Profesör maaşları ortalama 20 bin Türk lirası civarındadır.

Profesör Olma Şartları

Akademik kariyerin zirvesi olan profesörlük için akademisyenler lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimini tamamlar. Ardından doktorayı da yaparak Dr. Öğretim Üyesi unvanını alırlar. Bu aşamadan sonra akademik çalışmalarına devam ederek belli bir puanı toplayarak Doçentlik unvanına ulaşırlar. Doçentlikten sonra üç veya dört yıl çalışan öğretim üyesi Profesörlük kadrosuna atanabiliyor.

UnvanKademeKıdem2021 Ocak Zamlı Maaş Tablosu
Rektör1/425+14.617 TL

Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.)

1/317

13.645 TL

Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.)1/115

13.468 TL

Profesör(en az 4 yıllık)1/425+13.282 TL
Profesör(3 yıllık)1/31713.282 TL
Profesör(2 yıllık)1/21611.315 TL
Profesör(2 yıldan az)1/11511.305 TL
Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1)1/425+10.028 TL
Doçent1/1158.674 TL
Doçent2/1128.745 TL
Doktor Öğretim Üyesi3/198.535 TL
Doktor Öğretim Üyesi4/168.513 TL
Araştırma Görevlisi4/167.709 TL
Araştırma Görevlisi5/13

7.691 TL

Araştırma Görevlisi7/107.576TL
Öğretim Görevlisi1/425+8.067 TL
Öğretim Görevlisi3/197.633 TL
Öğretim Görevlisi4/167.523 TL
Öğretim Görevlisi7/107.389 TL