Ölen emeklinin hayat sigortası varsa kredi borcu sigorta şirketi tarafından; hayat sigortası yoksa kredi borcu emeklinin mirasçıları tarafından ödenir. Bu nedenle konut kredisi gibi yüksek meblağlı kredilerde hayat sigortası yaptırmak çok önemlidir.

Ölen Emeklinin Hayat Sigortası Mevcutsa

Kredi almadan önce bankalar tarafından yaptırılması önerilen hayat sigortası, her türlü krediyi kapsamı altına alır. Kredi çeken emeklinin hayat sigortası yaptırması büyük bir önem arz eder, yapılan sigorta sayesinde kredi borcu olan emeklinin ölmesi durumunda kalan tüm borçlar sigorta şirketi tarafından ödenir. Ancak sigorta şirketinin ölen emeklinin kredi borcunu ödemediği bazı istisna durumlar vardır.

Bu istisna durumlar şu şekilde sıralanır:

  • Emeklinin intihar etmesi
  • Emeklinin ölüm sebebinin şüpheli olması
  • Emeklinin hayat sigortası yaptırırken sahip olduğu hastalığı saklayıp, poliçede belirtmemesi

Bu tarz durumlar karşısında sigorta şirketi otopsi yapılmasını ve ölüm raporunun tekrar gözden geçirilmesini isteyebilir. Eğer emeklinin doğal yollarla ölmediği ortaya çıkarsa sigorta şirketi ödeme yapmaz.

Banka maaş ödeme

Ölen Emeklinin Hayat Sigortası Yoksa

Ölen emeklinin kredi borcu bitmemişse ve hayat sigortası yoksa kalan kredi borcu emeklinin mirasçıları tarafından ödenmelidir. Çünkü ölen emeklinin mülkünün mirasçılara devredildiği gibi kredi borcu da mirasçılara devredilir. Mirasçılar kredi borcunu ödemek istemezlerse redd-i miras yaparak miras haklarından vazgeçebilirler. Bu durumda borçtan sorumlu olmazlar ancak diğer miras dağılımlarından da faydalanamazlar.

Ölen emeklinin çektiği krediye bir kefil göstermesi durumunda, borcun kefil tarafından ödenmesi beklenir. Eğer herhangi bir kefil yoksa borç mirasçılar arasında paylaştırılır. Kredi borcunun mirasçılar ve miras üzerinden ödenememesi hâlinde borç, batık kredi olarak adlandırılır. Emekli hayatını doğal afetler yüzünden kaybetmişse banka politikalarına göre borç tamamen silinebilir.

Ölen Emeklinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Kredi borcunda da olduğu gibi emeklinin kredi kartı borcu için bir hayat poliçesi varsa borç sigorta şirketi tarafından, hayat poliçesi yoksa kredi kartı borcu emeklinin mirasçıları tarafından ödenir.

Video: Hayat sigortası ölen kişinin kredi borcunu hemen kapatır mı?

Ölen Emeklinin Kredi Kartı Borcu Nasıl Ödenir?

Ölen emeklinin mirasçıları, ölen emeklinin ölüm raporu ile birlikte bankaya gidip borç durumunu sorgulatmalıdır. Eğer ölen emeklinin hayat sigortası mevcutsa, sigorta şirketi poliçede belirtilen meblağ kadar ödeme yapar. Ölen emeklinin hayat sigortası olmaması hâlinde ise kredi kartı borcu mirasçılara devredilir. Mirasçılar kredi kartı borcunu ödemek istemezse redd-i miras yaparak bu borcu ödemek zorunda kalmazlar.