Bir mülkiyet için satış, ipotek gibi hukuki işlemler uygulanabilmesi için yapının kat irtifakından kat mülkiyetine geçmesi gerekmektedir. Bu geçiş işlemi de mevzuatta belirtilen usullere göre yapılmalıdır. Başvuru için gereken belgeler hazırlanmalıdır. Gerekli belgeler hazırlanarak başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.

Kat İrtifakı Kat Mülkiyetine Nasıl Çevrilir?

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçmek için mevzuatta belirtilen yasalar göre hareket edilmelidir. Bunun için belirli adımlara dikkat edilmelidir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçmek için şu adımlar uygulanabilir;

  • Öncelikle kat irtifakından kat mülkiyetine geçecek olan yapı için iskan (yapı kullanım izin belgesi) alınmış olması gerekmektedir.
  • Yapının tamamı için kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş başvurusunun yapılması,
  • Taşınmaz betonarme bir yapı olması,
  • Ahşap vb. yapılar kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş başvurusu kapsamında alınamaz.
  • Yapının bulunduğu arsanın hangi oranda bağımsız olduğu hesaplanmalıdır.
  • Yapının hangi bölümlerinin bağımsız olduğu da belirlenmelidir.

Bu adımlara dikkat edilerek kolayca kat mülkiyetine geçiş başvurusu gerçekleştirilebilir.

Tapu

Tapu

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Müteahhitler birçok yapıda kat irtifakı uygulamaktadır. Kar irtifakı uygulansa da kat mülkiyetine geçiş zorunludur. Bu konuya birçok müteahhit uymamaktadır. Oluşabilecek giderlerden kaçmak için kat mülkiyetine geçmemektedir. Birçok müteahhit de iskan alamamaktan dolayı geçmemektedir. Böylelikle kolayca vergi de kaçırabilmektedirler. Kat irtifakı olan yapı arsa olarak geçmekte ve yapının değerini düşük göstermektedir. Bu şekilde vergi kaçırması da kolay hale gelmektedir. Bu durumlar tapu sahibini de zor duruma sokacaktır.

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçmemenin Zararları

Bir yapının kat irtifakından kat mülkiyetine geçmediği durumlarda çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar ise;

  • İskan alınmadığı durumda oluşabilecek sorunlar,
  • Bina yönetimi konusunda oluşabilecek sorunlar.

Kat mülkiyetine geçilmediği takdirde bu gibi sorunların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

İskan Alınmadığı Durumda Oluşabilecek Sorunlar

Birçok müteahhit iskan alamadığı için kat mülkiyetine geçmemektedir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçmek için yapı kullanım izin belgesine ihtiyaç vardır. Bu belge olmadığı için kat mülkiyeti başvurusu yapılamamaktadır. Bununla birlikte de bir çok sorunlara yol açmaktadır. İskanı alınmamış bir binada ilerleyen zamanlarda müteahhitin sigorta prim borcu da çıkabilmektedir. Bu da çeşitli sıkıntılar yaratabilmektedir. Ayrıca iskanı (yapı kullanım izin belgesi) alınmamış bir binanın yıkılması da kaçınılmaz olacaktır. Kredi ile ev almak isteyen kişilerin de kredi kullanması imkansız olacaktır. İskanı olmayan bir yapıya kredi çıkmamaktadır. Aynı şekilde evi satarken de çeşitli sorunlar yaratacaktır.

İLGİLİ MAKALE  Tapu sorgulama nasıl yapılır?

Bina Yönetimi Konusunda Oluşabilecek Sorunlar

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçmeyen bir binanın yönetimi konusunda da çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Yönetim ile ilgili zorluklar yaşanacaktır. Bina giderlerine ilişkin katılım payları konusunda uyuşmazlıklar yaşanması, bina güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmaması gibi sorunlar yaratacaktır. Bu nedenlerden dolayı mutlaka kat mülkiyetine geçilmelidir. Hali hazırda kat mülkiyetine geçmek zaten yasal bir zorunluluktur. Kat mülkiyetine geçmeyenler çeşitli cezalara ve yaptırımlara maruz kalabilir.

Yapı Kullanım İzin Belgesi Nedir?

Yapı kullanım izni belgesi, yapının mevzuata uygun bir şekilde inşa edildiğini gösteren belgedir. Yapı kullanım izin belgesine sahip olan bir yapı ruhsata uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Bu belgeye sahip olmayan yapı da, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak olarak yapılan bir binadır. Ayrıca bina temelinin sağlam bir şekilde yapılmamış olması, çürük malzemeler kullanılması, temelin yeterli derinlikte kazılmamış olması gibi nedenlerden dolayı binanın sağlam olmama ihtimali de vardır.

İnşaat

İnşaat

Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gereken Belgeler

Kar irtifakından kat mülkiyetine geçmek için, mevzuatta belirtilen gerekli belgeler hazırlanarak başvuru yapılması gereklidir. Yapı mimarisinin projesi ve projede arsa payları, bağımsız bölümler ve özellikleri, konumu, paydaşlarının imzasının yer alması, iskan ( yapı kullanım izin belgesi), yönetim planı ve bu planda yer alan yöneticilerin görevleri, aldıkları ücret ve yapının kullanım amacı yer almalıdır. Zorunlu deprem sigortasının yapıldığına dair belge, kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf başvuru sırasında istenen diğer belgelerdir. Site gibi toplu yapılarda kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş başvurusu farklı şekilde yapılmaktadır. Bunun için gerekli belgeler ayrıca edinilmelidir. Gerekli belgelerin hazırlanması ile başvuru işlemi gerçekleştirilir.

Kat Mülkiyetine Geçiş Başvuru Giderleri

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş başvurusu için vergi yada harç alınmamaktadır. Sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen tarifede bağımsız bölümler için belirli bir ücret alınmaktadır. Bu ücret birçok bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunun için ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gidilerek bilgi sahibi olunabilir.

Ayrıca Güncel Tarife Cetveli‘ne de bakabilirsiniz.

İzleyin: Kat irtifakı, kat mülkiyeti nedir görsel anlatım

Kat Mülkiyetine Geçiş Süreci

Kar irtifakından kat mülkiyetine geçiş iskan alınması ile başlar. İskan (yapı kullanım izin belgesi) alındıktan sonra 60 gün içinde gerekli evraklar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ ne gönderilmesi ile süreç başlar. Gerekli belgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ ne gönderildikten sonra kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş süreci başlar. Bundan sonrası yapılacak bir işlem yoktur. Belgelerin gönderilmesi ile geçiş kendiliğinden olacaktır. Bu geçiş için aynı zamanda arsa sahipleri ya da kat irtifakı sahipleri de başvuru yapabilecektir.

İLGİLİ MAKALE  Emlak piyasasında son durum ne: Ev alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Aynı zamanda kat irtifakına geçmeden de kat mülkiyetine geçiş için başvuru yapılabilmektedir. Bunun için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ nde yer alan memur resmi senet (kat mülkiyeti tapusu) düzenlemektedir. Bu resmi senet ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir. Bunun için başvuruda belirtilen belgeler hazırlanmalıdır. İskan, yönetim planı, mimari proje belgeleri hazırlanarak başvuru işlemi kolayca gerçekleştirilebilir. Kat mülkiyetine geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra, arsa üzerinde yer alan ipotek, irtifak hakları gibi haklar ana gayrimenkul kütüğüne işlenecektir.