Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Kanal İstanbul ile ilgili olarak tüm vatandaşların merak ettiği Kanal İstanbul Güzergâhı neresidir? sorusudur.

İstanbul’un Avrupa yakasında mevcut olan bu proje Karadeniz ile Marmara Denizi’nin arasında inşa edilecek Kanal İstanbul yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği ise 21 metreye yakın olacaktır. Boğazdaki mevcut olan tehlikeli gemi trafiğini sıfıra indirilmesi amaçlanan projenin güzergâhı ve yeri merak konusudur.

Tüm akıllarda yer eden Kanal İstanbul’un güzergâhı nerede? Sorusunun yanında zarar ve faydaları neler olacak, maliyeti ne kadar? Ne zaman devreye girecek şeklinde birçok sorular mevcuttur. Bu konuda önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı 15 milyar dolara mal olacak ve 6 yılda tamamlanması planlanan proje ile ilgili bilgiler vermiştir.

Kanal İstanbul Projesinin Güzergâhının Belirlenmesi

Kanal İstanbul güzergâhını belirlemede 5 adet alternatif üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu güzergâhların çevreye olan etkileri, su kaynakları ile toprak kaynaklarına olan etkisi, yeraltında olan su kaynaklarına etkilerinin yanında ulaşım ağları, kültür ve tabiat varlıklarına olan tüm etkileri araştırılmıştır.

Bununla beraber her güzergâhta ortaya çıkacak inşaat maliyet ve süreleri göz önündü bulundurulmuştur. Dünya deniz ticaretinde kullanılan en büyük tanker boyları temel alınmak şartı ile açılacak kanal ile karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan tüm incelemeler sonucunda Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı ve Terkos doğusunu takip edecek olan güzergâhta karar kılınmıştır.

Kanal İstanbul güzergâhı

Kanal İstanbul güzergâhı

Kanal İstanbul Nerede İnşa Edilecek?

Gerek İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için gerekse Türkiye’de yaşayan vatandaşlar için merak konusu olan Kanal İstanbul Projesi nerede inşa edilecek sorusuna cevap, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırlarında inşa edilmesi düşünülen projenin uzunluğu 45 km, derinliği ise 21 metreye yakın olacaktır. Gerçekleşecek proje İstanbul deniz trafiğini önemli ölçüde rahatlatarak, deniz emniyeti, güvenliği ve ülke menfaati için önemli faydaları bulunmaktadır.

Proje uygulama aşamasına geçildiğinde uluslar arası ticaret hacmi ile ülkenin stratejik önemi artacaktır. Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde verimli ve yerinde kullanım imkânı sunacaktır. Lojistik destek sağlayacak ticaret merkezleri, limanlar ve endüstriyel alanlar ile araştırma merkezlerinin sağladığı katma değerler ortaya çıkacak maliyetleri karşılayarak finansman modellerinde alternatifler sunacaktır.

İzleyin: Kanal İstanbul Tanıtım Filmi

Kanal İstanbul Projesinin Hedeflenen Amaç

Tüm ülkelerin merak ettiği ve takipte olduğu Kanal İstanbul Projesi için hedeflenen amaç, İstanbul boğazında mevcut olan gemi trafiğini rahatlatmak, Karadeniz’den Marmara Denizi’ne geçişi hızlandırmayı güvenli ve ekonomik olarak sağlamaktır.

Bununla birlikte yeni bir kanal ile gelecekte gerçekleşecek seyir sayısı ve gemi özelliklerinde yaşanacak değişimler dikkate alınmıştır. İstanbul boğazında mevcut olan yoğun gemi geçişi beraberinde birçok sorunları meydana getirmektedir. Ortaya çıkan mevcut sorunların çözülmesinde Kanal İstanbul önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.

Lojistik ve turizm sektörünün desteklenmesi, havaalanı gibi büyük projeler ile entegre edilmesi boğaz trafiğini rahatlatarak, tehlike arz eden tankerlerin ortaya çıkaracağı tehlikeleri minimize etmek amacı ile hukuka uygun bir şekilde su yolu oluşturulması amaçlanmaktadır.

Gerçekleşmesi düşünülen bu proje ile mevcut olan İstanbul Boğazı tankerler için deniz trafiğine kapalı olacaktır. Tümü ile trafiğe kapanan İstanbul Boğazı’nda yeni bir ada oluşacaktır. Yeni şehir planlamasında 453 milyon metrekareye kadar kurulacak olan şehrin 30 milyon kilometrelik kısmını Kanal İstanbul oluşturacaktır.

Diğer alanlarda ise havalını yaklaşık 78 milyon metrekare, 33 milyon metrekare yer kaplayan Isparta kule, yine bu alanlarda yapılacak olan 110 milyon metrekareye kadar yollar, 167 milyon metrekarelik imar parsellerinin yanı sıra ortak yeşil alanlarına da 37 milyon metrekare ayrılmıştır. Tüm bu alanlar ile yapılacak olan etüt çalışmasının yaklaşık iki yıl sürmesi beklenmektedir.

Proje kapsamında ortaya çıkarılacak olan topraklar, yapılacak olan büyük havalimanı ve liman yapımlarında kullanılacaktır. Bunun yanı sıra taşocaklarının ve kapatılmış olan madenlerin doldurulmasında projede çıkarılan topraklar kullanılacaktır. Projenin hayata geçebilmesi için yaklaşık 10 milyar dolar üzerinde bir bütçenin mevcut olması gerekmektedir.

Bu bütçe ile hedeflenmiş olan amaçlar şu şekilde sıralanabilir;

  • İstanbul Boğazı için tarihsel dokunun korunması ve güvenliğinin sağlanması
  • İstanbul Boğazı’nda mevcut olan trafik yükünün hafifletmeye çalışılması
  • İstanbul Boğazı’nda mevcut olan trafik güvenliğin sağlanmaya çalışılması
  • Seyir emniyetinin sağlanmaya çalışılması

İstanbul’da uluslar arası suyolu ve yatay mimaride modern yeni yerleşim alanlarında oluşumların gerçekleştirilmesi.

Kanal İstanbul güzergâhı

Kanal İstanbul güzergâhı

Kanal İstanbul Projesinin Finansmanı

2011 yılı itibari ile konuşulmaya başlanan Kanal İstanbul Projesi, uzun bir dönem için gündemde yerini koruyacaktır. Proje çevre ve imar boyutlarının yanında finansman ve sigorta olarak da akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Kanal İstanbul Projesi’nin finansmanı nasıl sağlanacak? Sorusu akıllarda sürekli olmaktadır. Bu projeye katılmak isteyen şirketler yap işlet ve devret formülünün kullanılması açısından zorlanabilirler.

Dolayısı ile projeyi uygulama aşamasına getirmek isteyen firmalar hangi bankadan kredi almaları gerekir? Yapılan fizibilite çalışmalarında finansman konuları da ele alınmıştır. Ön plana çıkan düşünce inşaat süresi boyunca anapara ödemesi olmaksızın 25 yıllık bir süre boyunca yapılacak ödeme planları mevcut.

Türkiye şartlarında bankalar uzun süre boyunca ödemesiz kredi imkânı sunmamaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi aracılığı ile sermayesi büyük bankalarla anlaşma yapabilmekte. Bu konuda anlaşmak imzalayan bankaların hali hazırda 50 trilyon dolar aktifleri mevcuttur. Türkiye’de mevcut olan büyük bankaların bu anlaşmalarda imzaları mevcuttur.