Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. EGM sözleşmeli destek personeli başvuruları başlıyor. Adaylar, pek çok şarta bağlı olarak başvuru yapabilecek. Başvuru için özel ve genel şartları duyuran EGM, başvurunun tarihini de duyurdu. İşte başvuru tarihi, şekli ve sınav tarihi, şeklini de içeren EGM’nin yayımladığı personel alımı ilanı.

EGM sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

EGM sözleşmeli personel alımı başvuruları 01 Ağustos 2022 – 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 05.08.2022 tarihine kadar saat tamamlanmış olmalı. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü / Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresinden yapabilir. Başvurular yalnızca bu internet adresinden yapılıp, kargo veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

EGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

EGM, resmi internet sitesinde personel alımı ile ilgili tüm detayları yayınladı.

Genel Şartlar

 • 2020 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
 • Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
 • Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Özel Şartlar

 • Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
 • Yapılacak sınav için 01.01.2022 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak

EGM sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şekli

 • Başvurular 01.08.2022 – 05.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.08.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adaylar, Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) unvanı için belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir.
 • Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı üzerinden alabileceklerdir.
 • Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
İLGİLİ MAKALE  ÖYSM,16 bin TL maaş ile personel alımı gerçekleştirecek! ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler?

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavın şekli, tarihi ve yeri

 • 2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
 • Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
  Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;
 • Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler

 • Dilekçe.
 • 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
 • Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
 • Askerlik durum belgesi aslı (Askerlik hizmetini tamamlamış olan adayların Terhis Belgesini getirmeleri zorunludur.)
 • Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı 1.8 Sınavı Kazananların Atanması
 • Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
 • Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.
 • Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
 • Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

EGM iletişim bilgileri nelerdir?

 • Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Dairesi Başkanlığı
 • Tel: 03124621742