Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) duyurdu! 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. İş ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kuruma kıdemli sistem uzmanı, sistem uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, kıdemli ağ uzmanı ve ağ uzmanı pozisyonları için 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Adayların 20 Eylül’e kadar, e-Devlet aracılığı ile başvurularını iletmeleri gerekiyor.

Başvuru şartları

Genel şartlar 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

İLGİLİ MAKALE  Trakya Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu! Trakya Üniversitesi personel alımı başvuru şartları neler?

Başvuru için gerekli belgeler

a) Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi, (Bu belge e-devletten otomatik olarak çekilecektir.)
c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.
e) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
f) Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi,
g) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
h) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Bu belge e-devletten otomatik olarak çekilecektir. Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.) (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.)
i) Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar)
j) KPSS Sonuç Belgesi (Bu belge e-devletten otomatik olarak çekilecektir) (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir)
k) Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (Bu belge e-devletten otomatik olarak çekilecektir.)
l) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği. (Bu belge e-devletten otomatik olarak çekilecektir.)
m) Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) ile belgeler.

İLGİLİ MAKALE  İŞKUR sözleşmeli personel alacağını açıkladı. KPSS şartsız personel alımında başvuru tarihleri belli oldu