Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! KPSS puanları baz alınarak 80 personel Adalet Bakanlığı bünyesine alınacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere personel alınacağı duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Tüm detaylar haberimizde.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları, 30 Eylül 2022 saat 09.00’da başlayıp, 14 Ekim 2022 saat 17.30’da sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu  İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresi üzerinden giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

Kontenjan detayları

  • 37 Psikolog
  • 16 Öğretmen
  • 19 Sosyal çalışmacı
  • 2 Veteriner
  • 1 Mühendis (inşaat)
  • 1 Mühendis (gıda)
  • 4 Fizyoterapist
  • Toplam 80 personel alımı

Başvuru şartları

Genel şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını;
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden
alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda
başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Özel şartlar

İLGİLİ MAKALE  Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sözleşmeli personel alımı yapıyor. EGM sözleşmeli personel başvuru şartları neler?

1) Psikolog pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

2) Öğretmen pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen
olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim
programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan
yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler
için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile
ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

3) Veteriner pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) Veteriner lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

4) Mühendis (İnşaat) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

5) Mühendis (Gıda) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

6) Sosyal Çalışmacı pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

7) Fizyoterapist pozisyonuna başvuracak adaylar için;
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik
Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili
programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.