Yazışmalarda, makalelerde ve yazılı herhangi bir metinde dil bilgisinin önemini günlük konuşmalarımızda olduğundan daha net anlayabiliriz. yanlış yazılan bir kelime bir paragrafın tüm düzenini bozabilir. Özellikle resmi yazışmalar söz konusu olduğunda hataya yer yoktur. Türkçe de içerdiği bazı çetrefilli kelimeler sebebiyle böyle hatalara maruz kalmamıza neden olabiliyor. Çevrim içi, ayçiçeği ve bilinçaltı gibi bileşik kelimeler de bizi bazen bu tarz yanlışlara itebiliyor ve hata yapmamıza neden oluyor.

Birleşik kelimeler

Türkçe kelime yapısı bakımından zengin ve sondan eklemeli bir dildir. Bir kelimeyi başka bir kelime ya da fiil ile birleştirerek farklı bir kelime ve ona bağlı farklı bir anlam elde etmenin mümkün olduğu dilimizde en yaygın yazım hataları ise birleşik kelimeler olarak adlandırdığımız kelime gruplarında meydana geliyor. Fiil sonuna kelime, kelime sonuna fiil, fiil sonuna fiil ya da kelime sonuna kelime getirilmesi ile yazılan birleşik kelimeler bitişik şekilde yazılırlar. Bir birleşik kelimenin ayrı yazıldığı istisnai durumlar vardır. Birleşik kelimelere örnek olarak; çekyat, albeni, yapboz gibi kelimeler örnek olarak gösterilebilir.

Bilinçaltı bitişik mi ayrı mı yazılır?

Bilinç ve alt kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan bilinçaltı kelimesi bir birleşik kelimedir ve TDK tarafından belirlenmiş Türkçe yazım kuralları çerçevesinde doğru yazımı bitişik şekildedir. Bilinçaltı kelimesinin doğru kullanımı ile ilgili örnekler:

  • Uzmanlara göre şiddet eğilimine sahip bireyler çocukluk travmalarının bilinçaltına işlemesinden kaynaklı olarak şiddet eğilimi gösterir.
  • Bilinçaltı istemsiz olarak çalışan hafıza koruma alanıdır ve farkında olmadan çoğu bilgiyi bilinçaltımıza kaydederiz.

Bilinçaltı kelimesinin yanlış kullanımı ile ilgili örnekler:

  • Uzmanlara göre şiddet eğilimine sahip bireyler çocukluk travmalarının bilinç altına işlemesinden kaynaklı olarak şiddet eğilimi gösterir.
  • Bilinç altı istemsiz olarak çalışan hafıza koruma alanıdır ve farkında olmadan çoğu bilgiyi bilinçaltımıza kaydederiz.

Bilinçaltı ne anlama gelir?

Bilinçaltı kelimesi TDK sözlüğüne göre; insanda. bilinçdışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi. Kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç anlamlarına gelen bir ruh bilimi terimidir.

Birleşik kelimelerin ayrı yazıldığı durumlar

Birleşik kelimeler birleştirme esnasında ses düşmesine uğrayarak bitişik yazılırlar. Fakat bu kural her birleşik kelime için geçerli değildir. Bir sıfat kullanılarak oluşturulan usul adlarında birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu tür birleşik kelimelere örnek olarak ağır aksak, yürük aksak, yürük semai vb.

İLGİLİ MAKALE  En derin korkularınızla yüzleşin! Bu resimler bilinçaltınızdaki korkuları açığa çıkartıyor

Doğru sanılan yanlışlar

Birleşik kelime olduğunu bilmeden kullandığımız bazı kelimeler vardır ve bu kelimelerin yazımında çoğunlukla hatalar yapılır. Bu tür kelimelere örnek olarak imambayıldı, hünkarbeğendi, mirasyedi, biçerdöver, ayaküstü, gerçeküstü, çıtkırıldım, okuryazar, balköpüğü, camgöbeği, hacıyatmaz, ördekbaşı gibi kelimeler verilebilir. Bir kelimenin doğru yazılışından emin olmak için TDK tarafından tasdiklenmiş sözlüklere başvurmak her zaman faydalı olacaktır.