Kullanım alanı oldukça geniş ve sonuçları etkili olan kremlerden bir tanesi de Hametan’dır. Reçete edilmesi ile birlikte eczanelerden kolaylıkla alınması mümkündür. İçeriğinde bulunan maddelerden dolayı hem krem hem de pomat olarak kullanımı olduğundan bu amaçlarla satılır.

Yağlı ve sarı-beyaz karışımı bir rengi olan kremin en önemli özelliği ise cildi temizlemesi, onarması ve tedavi edici yanıdır. Hemen hemen her yaştan insanın ve bebeklerin bile kullanımına uygun olan kremin doktor tarafından uygun görülmesi ile satın alınması gerekir. Aksi durumda beklenen etkilerin elde edilmesi oldukça zordur.

Hametan Pomad Nedir?

Cilt sorunları olanların etkin sonuç almak istemeleri durumunda kullandıkları bir kremdir. Kapalı kutuda ve sadece eczanelerde satılan kremin 30 ve 50 gram şeklinde satılan çeşitlerine ulaşmak mümkündür.

Hamamelis ketonu içeriğine sahip olması cildin yenilenmesine ve yaraların ortadan kaldırılmasına olanak tanır. Kanamalı yaraların iyileştirilmesinde de kullanımına sıklıkla rastlanır.

Hametan

Hametan

Hametan Neden Kullanılır?

İçeriğine bakıldığında kullanımı oldukça geniş bir alana yayılır. Cilt sorunlarının desteklenmesinde ve nemlendirilmesinde bile tercih edilen bir kremdir. Cilt yenileme ve onarma özelliği de bulunan kremin başlıca kullanılan şikayetleri şunlardır:

 • Sivilcelerin giderilmesinde,
 • Pişiğin ortadan kaldırılmasında,
 • Cilt lekelerinde ve güneşten kaynaklı sorunların giderilmesinde,
 • Cilt yenilenmesi gereken yara veya benzeri durumlarda,
 • Kadınların emzirme dönemlerinde yaşanan göğüs ucu yaralanmalarında,
 • Yanıkların giderilmesinde,
 • Doğum sonrası çatlakların giderilmesinde,
 • Kesik veya çiziklerin ortadan kaldırılmasında,
 • Cilt tonunun eşitlenmesi gereken hallerde,
 • Darbe, yara gibi olaylarda oluşan deri hasarlarında,

Kullanımı mümkündür. Doktorunuz uygun gördüğünde reçete ederek kullanmanızı isteyecektir.

Hametan ve Sivilce Artışı

Sivilcelerin giderilmesinde kullanılan bir ilaç olmasına karşılık bazı hastaların sivilcelerde artış yaptığı yönünde yorumlarını görmeniz mümkündür. Bunun nedeni ilk kullanımlarda deri altında bulunan lezyonları görünür duruma getirmesidir. Bu durum önce sivilcelerin ortaya çıkmasına sonra da kurutulmasına neden olur.

Hametan Kullanımı

Kremin kullanımı doktor tarafından önerildiği şekilde olmalıdır. Doktorunuz gece yatarken kullanmanızı ve sorunlu olan kısımlara ince bir tabaka şeklinde sürülmesini istemiş olabilir.

En sık kullanımı bu şekilde olduğundan kullanım açıklamalarında da bu şekilde yer alır. Önce yüzün temizlenmesi ve ardından da yeterli şekilde kremin sürülüp yedirilmesi istenir. Krem sürüldükten sonra güneşten uzak durmak da önemli bir ayrıntıdır.

Hametan Krem

Hametan Krem

Hametan Bebeklerde Kullanımı

Bebeklerin cildi normalden daha hassas ve oldukça duyarlı olduğundan dolayı pişik oluşumu son derece kolay olur. Pişiklerin giderilmesinde kullanımına son derece fazla rastlanır.

Kullanırken ince bir katman halinde pişiklere sürülmesi ve açık bırakılması önerilir. Cildin kızarıklığının giderilmesi ve iyileşmesi için kullanılmasında, bebek tenine uygunluğunda herhangi bir sakınca yoktur.

Hametan Meme Ucu Çatlaklarında Kullanımı

Bir başka geniş kullanım alanı ise annelerin göğüs ucu yaralarıdır. Göğüs ucunda yaşanan problemlerin veya kanamalı durumların giderilmesinde gerekli olan nemlendirmeyi ve tahrişin giderilmesini sağlar. Krem ince tabaka olarak sürülmeli ve emzirmeden önce su ile yıkanmalıdır.

Sarı ve Mavi Hametan Farkı

Sarı ve mavi renkte olan hametan arasında nasıl bir fark olduğunu anlamak isteyenlerin ayrıntılı şekilde içerikleri okumaları gerekir. Doktor tarafından reçete edilmesi bu nedenle önemlidir.

Sarı renkli olan daha yağlı bir yapıya sahip iken mavi olanın daha az yağlı olduğu bilinmelidir. Pomad olan mavi renkli iken krem olanı sarı renkte olabilir. Üretim ve ayrımdan kaynaklanan bir durum olabileceğini unutmamak gereklidir. Cilt lekelerinde de giderici olarak kullanılması mümkün olan ilaçlar arasında bulunur.

İLGİLİ MAKALE  Fito kremin cilde faydaları

HAMETAN ÜRÜN BİLGİSİ:

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
HAMETAN %5.35 krem
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde:
Hamamelis virginiana (potens 12mg/100g) 5.35 g / 100 g
Yardımcı maddeler:
Setil alkol 5.00 g / 100 g
Sorbik asit 0.15 g / 100 g
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Krem
Beyaz renkte, homojen ve düzgün bir krem.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
HAMETAN;
– Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
– 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
– Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
– Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
– Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında [yaşlı kimselerin derisi dahil ] kullanılır.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
HAMETAN; günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.
HAMETAN kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
Uygulama şekli:
HAMETAN, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür. Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.
HAMETAN, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.
Pediyatrik popülasyon: Bildirilmemiştir.
Geriyatrik popülasyon: Bildirilmemiştir.
4.3. Kontrendikasyonlar
HAMETAN’ın bilinen kontrendikasyonu bulunmamaktadır.
Ancak genel bir önlem olarak, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık bulunan kimselerde kullanılmamalıdır.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
HAMETAN, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
Hastada mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.
İçeriğinde bulunan setil alkol ve sorbik asit nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi bildirilmemiştir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Bildirilmemiştir.
Gebelik dönemi
Hamamelis virginiana gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, fetal gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Laktasyon dönemi
Hamamelis virginiana’nın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Hamamelis virginiana’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.
Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına yada HAMETAN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HAMETAN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
Üreme yeteneği / Fertilite
Bildirilmemiştir.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
HAMETAN’ın araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
4.8. İstenmeyen etkiler
Bugüne dek bildirilmiş bir yan etkisi bulunmamaktadır.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; eposta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Bildirilmemiştir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik Grup: Diğer Dermatolojikler
ATC Kodu: D11AX
HAMETAN’ın bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu distilatı; astrenjan, lokal hemostatik ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.
Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede proteinlerin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.
Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.
Antiinflamatuar etkisi ile; derideki enflamasyon semptom ve bulgularını giderir.
5.2. Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
Emilim:
HAMETAN, su içinde yağ emülsiyonudur [ % 12 oranında yağ içerir ].
İçeriğinde bulunan lipozomlar sayesinde; deri tarafından emiliminin kolaylaştığı ve transepidermal nem kaybını azalttığı bildirilmiştir.
Sistemik etkisinin olduğuna ait bir bilgi bulunmamaktadır.
Dağılım:
Bildirilmemiştir.
Biyotransformasyon:
Bildirilmemiştir.
Eliminasyon:
Bildirilmemiştir.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Bildirilmemiştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Stearik asit
Setil alkol
Polioksietilen-5-gliserin stearat (Arlatone 983 S)
%85 Gliserol (gliserin)
Sıvı parafin (vazelin likit)
İzopropil miristat
Sorbik asit
Phosal 50 SA
Oxynex LM – Merck AG (Oksineks LM)
Disodyum edetat (EDTA disodyum)
N-Sodyum hidroksit çözeltisi (sodyum hidroksit)
Saf su
6.2. Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
6.3. Raf ömrü
24 ay.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
250
C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
30 g’lık alüminyum tüplerde sunulmuştur.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Dr. Willmar Schwabe GmbH / Almanya lisansıyla
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20
8. RUHSAT NUMARASI
165 / 86
9. İLK RUHSAT TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 09.09.1993

Hametan yorumları

 • şahane ilaç. pişik mantar kaşıntı hepsini hop diye siler süpürür.

 • beyaz tenli insanların adını aklına yazması gereken, bir kere kullandıktan sonra vazgeçilmez olan krem. güneş yanıkları sonucu kızaran deriyi mucizevi bir zamanda geçirip acıyı yok eder.

 • özellikle çatlamış veya kızarmış bir dudağa sürüldüğün de “cozzzz” etkisi yaratan kremimsi cennetten çıkma mükemmellik abidesi. * farz edin ki ateşin üzerine su döküyorsunuz. o kadar mükemmel bir şey. hatta bazen o kadar abartıyorum ki; keşke dudağım çatlasa da dudağımın üzerine hametan sürsem diyorum. o kadar mükemmel bir şey.

 • acıyı anında kesen krem. bi ara elimi yaktığımda kullanmıştım ve saniyeler içerisinde o yanma hissini silip götürmüştü.

 • bu kreme laf atanın alnını karışlarım, anında etkisini gösteriyor namussuz.

 • fiyat/performansı muhteşem olan ürünler listemde tepeye oynar. rakibinden ucuz ama rakibinden iyi. cilt lekesi, güneş tanığı gibi mevzularda en yakın arkadaşım, parabeni çıkarıp yaptığı atılımla da gardaşım olmuş kremdir.

 • bugün çaydanlığın buharında yaktığım elimin sızısını hemencecik kesen şifalı merhem. kokusu da bepanthen’e benziyor, çok sevdim. bilimum yanıklara, kesiklere, sivilceye ve cilt kuruluğuna da iyi geliyormuş. jel, mel faydasını göremiyoruz, böyle kapı gibi merhem olsa gerek bize.

 • mucizevi bir krem . vücutta tahriş olmuş bölgeye sürün anında etkisini görün . roaccutane kullandığım dönemde doktorumun tavsiyesiyle tanıştım kendileriyle . uzman değilim ancak yoğun bir krem olması sebebiyle yüz için uzun süreli kullanımda yağ bezelerine sebep oluyor.

 • zibilyon tane nemlendirici krem deneyip derdime çare bulamamışken, banyo dolabında duran şu minik dev buluş hametanı “bi’ de şunu deneyeyim lan” deyip kupkuru cildime uyguladım. hemen akabinde epidermisimden dermisime, ordan bağ dokuma, periostuma ve kemik dokuma kadar nemlendirip yumuşattığını görünce banyo dolabından çıkarıp başucuma koydum. öyle bir krem.