Oyun sonu düşünülmeden yapılan, sadece mutlu olmak ve biriken enerjiyi boşaltmak için gönüllü olarak aktif katılım gerektiren bir eylemdir. Kurallı ve ya kuralsız olabilmektedir. Kuralları esnetilebilir ve zoraki değildir. Kısacası çocuğun işi diyebiliriz. Oyunun çocukların gelişimine çok büyük katkıları mevcuttur. Hiç oyun oynamayan bir çocuk ile oyun oynayan çocuk arasında gözle görülebilir bir fark görmek mümkündür. Oyun sadece belli bir alanı değil tüm alanları etkilemekte ve çocuğun ileriki yaşantısı için oldukça önem arz etmektedir. oyun sırasıyla sosyal gelişimi, kişilik gelişimi, zihinsel gelişimi, duygusal gelişimi, dil gelişimi ve fiziksel gelişimi etkilemektedir. bu çocuk için çok önemlidir. Çünkü gelecek hayatında bu gelişim alanlarının eksikliği ve ya gelişimi kendini belli edecektir. Bütün gelişim alanları sağlıklı gelişen bir çocuk ilede daha mutlu, başarılı, özgüvenli ve aktif olurken bunun tam tersi durumdaki çocuklar ise daha içe kapanık, yalnız ve iletişime kapalı olmaktadırlar. Bunun için oyun çocuk için vazgeçilmez bir uğraştır. Çocuğun işidir.

Minecraft Mod

Sosyal gelişim ve oyun

Çocuk oyun oynayarak kendisine uygun toplumsal rolleri öğrenir ve geliştirir. Oyun sayesinde karşıdaki kişilerle iletişime girmeyi ve saygı duymayı öğrenir. Ayrıca empati yapmayı ve olaylar karşısında duygularını belli etmeyi öğrenir. Çocuk oyun sayesinde akranlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı da öğrenmektedir. Kendi fikirlerini ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeyi öğrenir. Oyun sayesinde toplumsal kuralları öğrenir ve topluma daha uyumlu bir birey olur.

Kişilik gelişimi ve oyun

Çocuk oyun sayesinde duygularının ve yeteneklerinin farkına varıyor. Çocuğun özgüvenli ve cesaretli olmasını sağlamaktadır. Bunun dışında problem çözmeyi, karşılaştığı sorunlarla baş edebilmeyi öğrenir. Karar verme ve analitik düşünme becerileri gelişir ve iş birliği yapmayı öğrenir.

Zihinsel gelişim ve oyun

Oyun, çocuğun yaşadığı çevreyi ve dünyayı keşfetmesine olanak tanıyan, merak duygusunu tatmin eden bir aktivitedir. Çocuk oyun sayesinde mantık yürütme, seçim yapma, problem çözme, sebep sonuç ilişkisi kurma, plan yapma, iş birliği yapma ve taktik geliştirme becerilerini kazanır. Oyun çocuğu düşünmeye sevk eder ve zihinsel olarak gelişmesini sağlar.

İLGİLİ MAKALE  Çocukları oylamayın kaliteli zaman geçirin. Çocuklarınızla evde daha iyi vakit geçirmenin yolları

Duygusal gelişim ve oyun

Mutluluk, empati, kin, sevgi, saygı, güven, acı, kaygı gibi pek çok duygu oyun sayesinde kazanılmaktadır. Oyun çocuğun birikmiş enerjisini ve saldırganlık dürtüsünü boşaltmasına yardımcı olmaktadır. Çocuk evde yaşadığı her şeyi oyuna yansıtarak bir anlamda içinde tuttuğu her şeyi dışa vurabilmektedir. Bu da duygusal olarak çocuğu rahatlatmaktadır. Yine oyun sayesinde çocuk paylaşamadığı olumsuz duygulara çözümler bulabilmektedir. Oyun esnasında kendini güvende hissettiği için çocuk doğal davranır.

Dil gelişimi ve oyun

Çocuğun oyun esnasında sözlü olarak bir şeyler anlatması, konuşması ve kendini ifade etmesi dil gelişimine çok büyük bir katkı yapmaktadır. Çocuk oyun sayesinde yeni kelimeler öğrenmekte ve kelime haznesini genişletmektedir. Oyun sayesinde çocuk topluluk önünde konuşma becerisini de kazanmaktadır. Duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmeyi ve dili doğru ve güzel kullanmayı öğrenir.

Fiziksel – psikomotor (bedensel) gelişim ve oyun

Oyun, çocuğun kası gelişimini çok büyük anlamda etkilemektedir. Koşma, atlama, sıçrama, tırmanma, sürünme gibi fiziki güç gerektiren becerilerin kazanılmasını sağlar. Oyun, çocuğun birikmiş enerjisini atmasını, yürümesini, koşmasını sağlamaktadır. Ayrıca oyun sayesinde çocuğun sindirim ve boşaltım sistemlerinin sağlıklı çalışması sağlanmaktadır. Büyük ve küçük kas gelişimini desteklemektedir. Oyun, çocuğun bedenini tanımasını ve uygun bir şekilde bedenini kullanmasını öğretir. Çocuğu obeziteden ve hastalıklardan korur.

Oyun, bir çocuk için birden fazla yarar içermektedir. Çocuğun ilk yıllarında kazanması gereken becerilerin yolu oyun oynamaktan geçmektedir. Oyun sayesinde sadece bir alanda değil bütün alanlarda bir gelişme ve ilerleme söz konusudur. Kısaca “oyun çocuğun işidir.”