Ego sözcüğü aynı zamanda ”benlik” anlamına da gelir. Ego, her insanın kişiliğinde bulunur. Ancak kontrol edilmediğinde ortaya bazı davranışlar çıkar. Ego, her insanda mevcut bulunan fakat bazı insanlarda ileri derecede ortaya çıkarak fark edilen bir durumdur.

Benlik anlamına da gelen ego kavramını hastalık olarak da tanımlamak mümkündür. Sağlam bir karaktere sahip olan insanlar, egolarını kontrol altında tutarlar ve egoist kavramına vakıf olmazlar. Ancak yine de bazı insanlarda bu durum ruhsal problemlere yol açabilir.

Ego Nedir? Nasıl Anlaşılır?

Ego sözcüğündeki temel ve kilit nokta ”ben” ile başlayan sözlerdir. Bir birey, ben ile başlayan cümleleri gereğinden fazla kuruyorsa; burada bilinç (ego) ve süper ego arasında bir düzensizlik var demektir. İnsanların ruhsal yapısının en temel üçlüsü kabul edilen; id (alt bilinç), ego (benlik) ve süper ego (üst benlik) kişilik dengesini yaratmayı sağlar.

Eğer ego, id ve süper ego dengede tutulabilirse, bu kişiliğin ve karakterin sağlam olduğunu gösterir. Bahsedildiği gibi ego ve süper ego arasında bulunan dengeyi kurabilen insanlar, öz saygı ve öz güven sahibi kişilerdir. Fakat bu dengeyi kaybeden kişiler, aşağılık kompleksinin de getireceği kanıtlama çabası ile birlikte, sürekli olarak kendini diğerlerinden üstün görme ve bunu sık sık ifade etme eğilimindedir.

Ego ne demek?

Ego ne demek?

Egosuz İnsan Var Mıdır?

Ego sözcüğü günlük hayatta ve popüler kültürde sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Egonun çoğunlukla olumsuz bir anlam taşıdığı varsayılır. Fakat bu yargı doğru değildir. Ego denildiğinde her insanın aklına olumsuzluklar gelse de, aslında ego her insanda mevcut olan bir temeldir. Yani egosuz bir bireyler söz etmek mümkün değildir. Burada önemli olan; var olan egoyu kontrol altında ve dengeli tutabilmektir.

İzleyin: Ego Nedir?

Egonun Temel Görevi Nedir?

Egonun temel işlevi, kişilerin içgüdüsel ihtiyaçlarını belirten id ile geleneklerini temsil eden süper ego arasındaki dengeyi korumaktır. Yani ego, kişinin toplum içindeki konumunu belirten önemli bir denge unsurudur. Kişilerin toplum içindeki güvenliğini sağlama yetisine sahip olan ego, eğer dizginlenemez ise, kişilerin saldırganlaşmasına ve toplum içerisinde aykırı kabul edilebilecek davranışları sergilemesine neden olabilir. Bu durum ileri ki aşamalarda hastalık olarak kabul görür.

İLGİLİ MAKALE  Starbucks ne demek? Logosu ne anlama geliyor?

Egoist İnsan Nasıl Anlaşılır?

Fazlasıyla öfkeli, kibirli ve kindar olan egoist kişilerin konuşmaları genellikle ”ben” kelimesi ile başlar.

Egoist insanların diğer özellikleri ise genellikle şöyledir:

 • ”Ben istiyorum ve ben yapıyorum” gibi sözleri sıkça söylerler.
 • Egoist kişiler, fazla gururlu, öfkeli, kibirli ve kindarlardır.
 • Benzersiz ve eşsiz olduklarına inanırlar ve bunu sıkça dile getirirler.
 • Kurmuş oldukları ”ben” merkezli dünyada kimseyi istemez ve kimseyi gerçek anlamda sevemezler.
 • Başka insanları görmez ve genellikle başkalarından söz edilmesine katlanamazlar.
 • Kendileri dışındaki tüm insanları kötü ve işe yaramaz olarak lanse ederler.
 • Ukalalık tavırlarını sık sık sergilerler.
 • Kendilerini her daim en iyiye layık bulurlar.
 • Kusursuz olduklarını düşünürler.
 • Genellikle merhamet gibi insanı duyguları gerilik gösterir.
 • Kişisel gelişim anlamında eksiktirler ancak bunun farkında değildirler.

Kişiyi gerçeklikten ve mantıktan uzak tutan aşırı ego; kibir, bencillik ve ukalalık ile insanı sadece kendisinin inandığı bir masal dünyasında yaşamaya mahkum kılar. Ego her bireyde olduğu gibi aslen bilinç altı anlamına da gelir. Ego, insanın kendini olduğundan daha büyük görme veya kendisini devamlı olarak öne çıkartma durumuna verilen isimdir. Kısacası aşırı ego, aşılanma korkusundan ortaya çıkan bir durumdur.

Ego Nasıl Anlaşılır?

Kontrol altına alınamayan ego, etkilerini kişinin konuşmalarında ve davranışlarda ortaya çıkartır. Psikologlar, fazla egoyu kişilik bozukluğu olarak da değerlendirir. Egoist olarak adlandırılabilecek bir kişi, kendini dünyanın merkezinde olarak kabul eder. Böylece kendisine yeni bir dünya yaratır.

Fazla ego sahibi olan kişi, yarattığı o dünyada en haklı ve en değerli kişinin kendisi olduğunu kabul eder. Bu şekilde empati yeteneğini kaybeden kişiler, yalnızca kendilerine odaklı yaşamaya devam ederler. Egonun anlaşılabilmesi için; kişinin davranışlarına ve sözlerine dikkat etmek yeterlidir.

Egoistlerin Özellikleri Nelerdir?

Egoist olarak adlandırılan kişiler; fazla öfkeli, kibirli ve kindardır. Sıklıkla ”ben” diyen egoistler, ego dengesini sağlayamadığı için bu durum çevre tarafından da fark edilir duruma gelir. Çünkü egoistler, id ve süper ego arasında denge kuramazlar ve bunun sonucunda da aşırıya kaçan davranışlar sergilerler. Aynı zamanda egoistler, diğer insanları küçümseyici tutumları nedeniyle de çevrelerinden tepki alırlar.

İLGİLİ MAKALE  Offshore hesap ne demek?

Egoistlerin Sık Sık Kurduğu Cümleler Nelerdir?

Fazla egoya sahip olan kişiler; kendilerini söz ve davranışlarıyla belli ederler.

Egoistlerin sık sık kurduğu cümleler ise şöyledir:

 • En iyi benim.
 • En güzel/yakışıklı benim.
 • En başarılı benim.
 • Benim isteklerim ve mutluluğum her şeyden önce gelir.
 • Ben asla özür dilemem çünkü haklıyım.
 • Kimsenin ayağına gitmem.
 • Ben asla hata yapmam.
 • Kimseden akıl almam çünkü ben en iyiyim.

Bu gibi cümleler, egoistlerin en fazla kullandıkları, kullanmasalar dahi davranışlarıyla hissettirdikleri ve inandıkları düşüncelerdir. Bu bariz hisler, diğer insanların her zaman dikkatini çeker.

Fazla Egonun Zararları Nelerdir?

Ego, her insanda doğuştan var olan bir his olarak tanımlanabilir. Benlik duygusu, her insanda bulunur. Ancak kontrol noktası olarak kabul edilen egonun, her daim kişi tarafından kontrol edilmesi ve baskılanması gerekir. Fazla ego problemi yaşayan kişiler, kendi istekleri ve toplum tarafından algılanma biçimi arasında oluşan çelişkiyi hesap edemezler.

Dolayısıyla da fazla egonun en büyük zararı sosyal hayata olan etkisidir. Çünkü egoist insanlar, sosyal hayatta takdir edilmez ve genellikle yalnız kalırlar. Yakın çevrelerinde sık sık kendilerini anlatan ve sürekli övgü bekleyen kişiler, toplum tarafından dışlanabilir. Kısacası fazla egonun kişiye en büyük zararı; sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemesidir.