Taahhüt; hukuki terimlerin öne çıkanlarından olup, sözleşme içeriklerine dayanmadan, herhangi bir kullanım sözü vermeden, taraflardan bir tanesinin isteğiyle sözleşmenin feshedilmesine olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Taahhüt olmadan internet kullanımında da, internet için yıllık kullanım ve ödeme sözü verilmez. Alınacak olan internet hizmetinde aylık kullanımlar esas alınacaktır. Bu şekildeki internet bağlantılarında hem çok sayıda avantaj hem de birkaç dezavantaj vardır.

İnsanlar tarafından, taahhütsüz internet ne demek? sorusu yöneltildiği zaman; bu internet kullanımı için nasıl başvuru yapılması gerektiği, avantajların ve dezavantajların neler olduğuna göre cevaplar alınmalıdır.

Taahhütsüz İnternet Neden Bağlatılır?

İnternet bağlantısı sağlanırken, eğer altyapı uygunluğu varsa modemler sayesinde bağlantı sağlanır. Bağlantı esnasında kullanılacak modemler, genel olarak internet şirketleri tarafından kullanıcılara verilir. Taahhüt olan sözleşmelerde, internet bedeline ek modem ücreti de yansıtılarak ödeme yapıldığı için hem şirketler hem de kullanıcılar kar sağlar.

Ancak bir kişinin modemi olduğu durumda ve kısa süreli internet bağlantısı gerektiğinde, taahhüt olmadan internet bağlatması daha mantıklı olur. Bu tür durumlara, taahhüt olmadan internet bağlantısı yapılması adı verilir. Her internet şirketi tarafından taahhüt olmayan bağlantı kurulamadığı için, hizmeti verdiğini beyan eden şirketlerden internet desteği alınacaktır.

Taahhütsüz İnternet Nasıl Bağlatılır?

Modemi olan kişi, taahhüt içermeyen ve internet hizmeti vermekte olan şirketlere başvuru yapmalıdır. Başvuru sonrasında, şirket tarafından kişinin adresinin altyapı uygunluğu kontrol edilir. Sistem üzerindeki kontrol sonrasında, uygun hız durumu müşteriye bildirilir ve müşterinin kabulü alındıktan sonra taahhüt içermeyen internet sözleşmesi kurulur.

Bu sözleşmeler içerik olarak; aylık olarak internet bağlantısına ücret verileceğini, müşterinin onayı olmadan internet kotasının yenilenmeyeceğini veya kotanın artırılıp azaltılamayacağına değinir. Hem şirket yetkilisinin hem de hizmet alacak müşterinin imzası sonrasında, üç ile dört gün arasında taahhüt olmayan internet bağlantısı kurulur.

Taahhüt Olmadan İnternet Kullanımı Avantajları Nelerdir?

Taahhüt verilmeden alınacak internet bağlantısında, genel anlamda müşteri lehine çok sayıda kullanım avantajı vardır.

Bu avantajlar en geniş anlamda:

  • İnternet kullanımına ihtiyaç duyulmayan bir aylık sürede dahi internet bağlantısının kesilmesi sağlanabilir. Kesilen bir ay için internet kullanım bedeli ödemeyecek olan müşteri, maddi anlamda avantaj yakalar. Çünkü genel olarak taahhüt içeren sözleşmelerde, internet kullanımı olmasa bile şirket tarafından internet kotası tanımlanır ve müşterinin düzenli olarak internet ücreti ödemesi gerekir.
  • Modem kişiye ait olduğu için, ekstra modem alınması şartı sunulmaz. Bu yönden müşteri, elinde olan modemi kullanım avantajı yakalar.
  • Taahhüt olmadan yapılan internet bağlantılarında, altyapı uygunluğunda adres sorgulaması şarttır. Ancak kişinin adres değişimi yapması durumunda da yeni altyapı kontrol edilerek internet bağlantısı sağlanabilir. Bu yönden, taahhüt olan internet sözleşmelerinde yaşanan sıkıntılar doğrudan kaldırılmış olacağı için büyük avantaj sağlar.
İLGİLİ MAKALE  Youtube ne kadar internet harcar?

Bu gibi avantajlara ek olarak, müşterinin şirketten memnun kalmadığı durumlarda veya internet kotasını ve hızını yetersiz gördüğü durumlarda cayma bedeli ödemeden hizmeti feshetmesi sağlanır.

Taahhüt Olmadan İnternet Kimler Tarafından Bağlatılabilir?

Taahhüt yapılmayan internet anlaşmalarında, taahhüt içeren anlaşmalardaki gibi hukuki dayanaklar önde tutulur. Yani taahhüt olmayan sözleşmelerde de hukuki yaş sınırı ve hizmet anlaşmaları önemlidir. Buradan çıkarımla, on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin taahhüt içermeyen sözleşme oluşturamayacağı anlaşılmalıdır.

Ayrıca; müsrif olma durumuyla, akli dengesinde kısmi yetersizlik veya ciddi yetersizlik olması durumuyla, hastalığı nedeniyle kısıtlanan kişilerin de taahhüt olmayan internet bağlantısına taraf olması önlenmiştir. Bu kesimdeki kişiler yalnızca yasla temsilcileri veya vasileri tarafından kendileri adına yapılacak sözleşme sonrasında taraf olabilirler.

Ayrıca, ücret ödemesi yapmayacak olan ve kullanım şartlarını uygulamayacağını açıkça beyan eden kişilerin de sözleşme tarafı olmayacağı bilinmelidir. Diğer aralıkta kalan, ödeme yapacağını bildiren, akli yönden veya fiziksel yeterlilikten dolayı kısıtlama kararı olmayan insanlarınsa internetlerini taahhüt olmadan bağlatmaları mümkündür.