Vaziyet planı, projede yer alacak tüm öğelerin kuş bakışı ölçeğinde teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel biçimde oluşturulan, arsaya yapılacak binanın konumunu, köşe noktalarının yollara ve parsel sınırlarına olan uzaklığını gösteren yerleşim planlarını ifade eder. Vaziyet planı parsellerde inşa edilecek yapıların ve bağımsız bölümlerin bulunacağı yeri ve yönü belirtmelidir.

Bunların yanı sıra otopark, otoparkların giriş ve çıkışları, yollar, telefon ve su hatları, elektrik direği, ağaçlar, havuz, varsa kuyu alanı, depo ve kömürlük alanı, müştemilatlar, yapıya ilişkin detaylar (çatı gösterimi, bina giriş kapısı), sınır çizgisi, arazi eğimi ve alanı, hâkim rüzgâr, gölge durumu ve arazi kesiti gibi öğelerin yerlerini belirtmelidir.

Vaziyet Planı Ne İçin Kullanılır?

Vaziyet planları ne işe yarar sorusu sorulduğunda, herhangi bir yapının inşa edilip kullanıma açık hale gelmesi ve çevre düzenlemesi için gerekli olan izin belgesi olarak görülebilecek önemli evraklardan birisidir cevabını verebiliriz. Sadece inşaat sürecinde değil aynı zamanda mimari tasarım sürecinde ve üç boyutlu yapı maketinin üretiminde de bu planlar dikkate alınıyor.

Vaziyet Planında Neler Bulunmalıdır?

Vaziyet planında neler olmalı sorusunun yanıtı genel olarak şöyle açıklanabilir. Vaziyet planında diğer planlarda bulunduğu gibi ölçek birimi ve kuzey yönü işareti bulunmalıdır. Bu planlarda genellikle kullanılan ölçek 1/200 veya 1/500 olmakla birlikte projenin kapsamı dâhilinde 1/1000 ve 1/2000 olarak da görülür.

Kuzey işareti, hâkim rüzgâr ve manzara paftada bir arada konumlanacak şekilde gösterilir. Blok veya ayrı ayrı yapılan yapıların arsadaki konumu, kullandığı özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak kullanıma açık yerlerin belediye tarafından tasdik edilmesi ve planda gösterilmesi gerekir.

Birden fazla bloklarda her bir yapı bloğunun ismi veya işareti üzerine yazılıdır. Vaziyet planları yapının kat sayısını, kesit görünüşünü, toplam inşaat alanını, komşu ya da cadde-sokak mesafelerini ve adresini içerir. Bina, sınır, yol vb. imar hatları ve mevcut durumu gösteren çizgiler üst üste ve farklı çizgilerle belirtilir. Vaziyet planının ibrazını gerektirmeyen durum, genel inşaat projesinde vaziyet planının olduğu durumdur.

İLGİLİ MAKALE  Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: 'Hazine arazisi' nedir, kiralara etkisi ne olacak?

İzleyin: Vaziyet Planı Nedir? Ne Değildir?

Vaziyet Planı Nasıl Çizilir?

Vaziyet planlarının çizilmesi süreci mühendislik alanında uzman kişiler tarafından kurallara uygun şekilde teknik çizimlerin oluşturulduğu bir süreçtir.

Vaziyet Planı Nereden Alınır?

Vaziyet planları genel olarak Tapu Kadastro Müdürlüklerinden alınır.

Vaziyet Planında Nelere Dikkat Edilmeli?

Vaziyet planlarında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, bağımsız bölümler net olarak belirlenmelidir ki kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken herhangi bir sorun yaşanmasın. Bir diğer husus ise vaziyet planları yürürlükteki imar planına ve mevzuatına aykırı, eksik veya yanlış olmamalıdır. Yapının inşaatı için gerekli olan vaziyet planının ilgili olduğu belediyeden onayının alınmaması birçok sorunla karşı karşıya kalınmasına neden olacaktır.