Vizyonsuz; sıfat olarak kullanılan, bir ismi nitelendiren ve nitelendirilen isim ne olursa olsun vizyon sahibi olmadığını hakaret yoluyla vurgulayan kelimedir. Genellikle argo tabir olan vizyonsuz kelimesi, bazen de gerçekten vizyon sahibi insanları nitelerken sıfat halini alan bir kelimedir.

Vizyonun kelime anlamı; hayat içerisinde kişi bünyesine katılan değerleri, değerlerin ne kadar ilerletilebildiğini ve bu değerlerin nasıl değerlendirilebildiğine yönelik yapılan gelişimlerdir. Genel manada olumlu karakter durumuna vurgusu bulunan vizyon, olmadığı durumlarda karakterin dar bir bakış açısına sahip olduğunu argo olarak bildirir.

İçeriğindeki karaktere yönelik tutumlardan dolayı, her insana vizyonsuz sıfatı yakışmayacaktır. Bu yüzden; vizyonsuz kimlere denilir, vizyon sahibi olmak mümkün mü veya vizyonsuz biri ilk bakışta nasıl anlaşılabilir, durumları anlaşılmalıdır. Böylelikle vizyonsuz ne demek? sorusu cevaplanır.

Vizyonsuz Kimlere Denilen Kavramdır?

Vizyon sahibi olmak, hem gerçek kişiler hem de tüzel kişilerce önde tutulan değerdir. Vizyona sahip olan her iki kişilik; bana güvenebilirsiniz, farklı bakış açılarından olayları yorumlayabiliyorum ve ben kendime değer verdiğim için sizlere de değer veriyorum, imasını bırakma gücüne sahiptir.

Bu değerlerden mahrum kalan gerçek kişiler ve tüzel kişiler, vizyon değerinden mahrum kalacaktır. Bir diğer önde gelen anlamıyla vizyon, geçmişten gelen de demektir. Geçmişten gelen kültürel değerler veya geçmişin tecrübesiyle geleceğe ışık tutma algısı taşıyan vizyon, bu nedenle eğitim kurumları içerisinde ‘Vizyonumuz’ alanlarının oluşturularak eğitim kurumu duvarlarına asılmasını sağlatmıştır.

Geçmiş vizyonu olan kurumlar da, eğitim almak isteyen öğrenciler ve bu öğrencilerin velilerince değerlendirilir. Tüm anlatımdan çıkarımla; geçmiş değerleri olmayan veya geçmişe bakmadan yalnızca geleceğe odaklanan, değer katarak ilerlemekten mahrum olan, bakış açısı seçeneği olmayan tüzel ve gerçek kişilere vizyonsuz denilir.

Vizyonsuz

Vizyonsuz

Vizyonsuz Olmaktan Nasıl Kurtulmak Gerekir?

Vizyonun değer gören bir kümülatif birikim olması, vizyonsuz olan kişilerin bu durumdan hangi şekilde kurtulabileceklerini araştırmasına itmiştir. Vizyonsuz olmaktan kurtulmak için ayrı yöntemler ve kişisel gelişimler vardır.

Hem gerçek olan hem de tüzel olan kişilerin uygulayabileceği vizyon sahibi olma yöntemleri:

  • Geçmiş hayat süresince yaşanan veya özellikle kurumlarda daha önceden bulunmuş taraflarca edinilen kazanımlar dikkate alınmalıdır.
  • Çağ değerleri aktif olarak değiştiğinden dolayı, çağa nasıl ayak uydurarak gelişilebileceği araştırılmalıdır.
  • Görülen, bilinen ve toplum tarafından değer gören gelişimler takip edilerek mümkün mertebe gelişim yolunda kalınmalıdır.
  • Tek bir yönden değil de, hangi olay olursa olsun birden fazla açıyla bakmayı öğrenmek gerekir.
  • Bir insanın ömrü tek bir hayatı tüm deneyimleriyle yaşamaya yetmeyeceği için, geçmiş yaşlı insanların kitaplarında kendilerine dair izler bırakan üstatların deneyimlerinin irdelenmesi gerekir.
  • İmkanlar ölçüsünde üretken olunması ve ne alanda olursa olsun üretilen sonucun üzerine katılarak zaman içerisinde daha güzel bir üretim olması sağlanmalıdır.
  • Bir alanda yoğunlaşma varsa, vizyon sahibi olmak amacıyla eldeki alanın her ayrıntısı bilinmelidir.
İLGİLİ MAKALE  Starbucks ne demek? Logosu ne anlama geliyor?

Şeklindeki yöntemlerdir. Bu yöntemler, vizyonsuzluk sorunundan kurtulurken uygulandığında vizyon sahibi olunabilecektir.

Vizyonsuz Biri Nasıl Anlaşılabilir?

Bir insanı ilk bakışta anlamak veya tanımak mümkün değildir. Vizyonsuz kişileri de tek bakışta, o kişiyle zaman geçirmeden anlamak olanaksızdır. Yani, hiçbir şekilde vizyonsuz birinin ilk bakışta anlaşılmadığı unutulmamalıdır. Vizyonsuz kişilerin öne çıkan ve karakteristik hale gelen bazı özellikleri vardır.

İlk olarak, vizyonsuz kişiler başka tecrübelere ve başka hayatlara saygı duymazlar. Bu saygısızlık; bir başkası konuşurken cümlenin kesilmesi, karşı tarafın fikri hakkında çıkarımın dahi olmamasına rağmen reddedilmesi, yanlış olduğu bilinen doğruları ısrarla reddetmesiyle kendisini belli eder. Vizyon sahibi olmayan kişilerin geçmiş yaşamları veya geçmişe dair herhangi bir değer kavramları bulunmaz.

Geçmişin her zaman kötü olduğunu, alınmaya değer içeriği olmadığını ve geçmişten tamamen kurtulmak gerektiğini iddia ederler. Bir insanla konuşma yapılırken, belirtilen vizyonsuz insan özellikler fark edilerek o kişinin gerçekten vizyon sahibi olmadığı kanaatine ulaşılabilir. Ayrıca, vizyonsuz gerçek ve tüzel kişilerin bu durumu reddetmeye meyilli oldukları gerçeği de göz ardı edilmemelidir.