Teknolojinin gelişmiş olmasına bağlı olarak, günlük hayatın birçok alanında yazılım araçlarının kullanılmakta olduğu görülüyor. Özellikle iletişim aracı olarak kullanılan özel yazılımlar, bu yazılımlar içerisindeki özel simgeler olarak insanların karşısına çıkmaktadır. Belirtilen sembollerin başında ise, et işareti ismi verilen ve @ şeklinde gösterilen sembol gelir. Bu bağlamda, konu hakkında; et işaretinin nerelerde kullanılıyor olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini, ne işe yaradığı, gibi içeriklerin de araştırılması gerekir.

Et İşareti Ne İşe Yarar?

Yazılım araçları içerisinde yer alarak kullanılan et işaretinin, kullanım alanına bağlı olarak farklı işlevleri söz konusudur.

Bu işlevler ve işaretin işe yarama alanları şöyledir:

  • Yazılımların kodları vardır ve bu kodların aktif olarak işe yaraması için bazı sembollerin, sembol içeriğine uygun olarak kullanılması gerekir. Buradan da hareketle, kodların aktifleşmesinde etkin olarak rol aldığı bilinmelidir.
  • Kullanıldığı yerde, hangi amaca uygun olarak kullanıldığını belirtir. Özellikle; aktif olarak kullanılan ve iletişim araçlarında ön planda olan mail adreslerinde kullanılır. Bu kullanım, et işareti olan bilginin bir mail adresi olduğunu gösterir.
  • Matematik içerisinde yer alan bazı konular, bilinmeyenleri veya sınırlı bilinenleri belirtmek amacıyla et işaretinin kullanılmasına ihtiyaç duyar.

Bu gibi işlevlerin her biri, et işaretinin ne işe yaradığını bilmek isteyenler tarafından araştırılması gereken işlevlerdendir.

İzleyin: Klavyede et @ işareti yapmak

Et İşareti Klavyede Nasıl Gösterilir?

Et işaretinin kullanımına ilişkin en sık sorulan ve en çok karıştırılan konu, bu işaretin klavye üzerinde nasıl yapılacak olduğuna ilişkin konudur. Genel olarak zor olmayan bu işlem, doğru tuşlamaları zorunlu kılan bir işlemdir. Burada yapılması gereken ilk adım, klavye üzerindeki simgelerin incelenmesini sağlamaktır. Çünkü klavye özelliklerinin farklı olmasına bağlı olarak, bazı klavyelerde simgenin üst kısımda, bazılarında alt kısımda, bazılarında ise tek tuşta olacak şekilde yer aldığı görülür.

İnceleme sonrasında, klavye üzerinde @ sembolünün yer aldığı konuma göre:

  • Sembolün üst karakter olarak yer alması durumunda: Sembolün üst karakter olarak yer alması, alt kısım veya ana kısım olarak yer alan kısımda başka bir karakterin yer alması sonucunda ortaya çıkar. Bu tür klavyeye sahip olan kişiler, ilk olarak ‘pause’ olarak da isimlendirilen; genel adıyla üst karakter tuşuna basılı tutmalıdır. Bu tuş aktif olarak kullanılırken, başka bir parmakla da et işaretinin olduğu tuşa tıklanır. Bu sayede sembolün yapıldığı görülecektir.
  • Sembolün ana karakter olarak kullanıldığı durumlarda: Klavye üzerinde et işaretinin oluşturulması için, diğer tuş seçeneklerinden ayrı olarak bir tuş oluşturulabilir. Bu tür bir klavye kullanılıyorsa, sembolün ortaya çıkarılması için başka bir tuşa ihtiyaç duyulmaz. Tuşa bir kez tıklanması halinde sembolün ortaya çıktığı görülecektir.
  • Sembolün alt karakter olarak kullanıldığı durumlarda: Birçok klavye türü, her sembol için ayrı bir tuş atamak yerine, bazı sembollerin alt karakter olarak kullanılmasına olanak sağlar. Sonuç olarak da et işaretinin ve diğer bazı sembollerin yapılması için belirli adımların izlenmesi gerekir. Burada, ilk olarak klavye üzerinde yer alan ‘alt’ sembolü aranır. Sembolün bulunmasının ardından basılı tutulur ve daha sonra et işaretinin yer aldığı tuşa basılır. Bu şekilde, işaretin ortaya çıkacağı bilinmelidir.

Basit işlemler içerisinde yer alan sembolün klavye üzerinden ekrana aktarılması, pratik yapıldıktan sonra daha rahat ortaya çıkarılacaktır.

Et İşareti Klavyede Görünmezse Ne Yapılmalıdır?

Kullanılan cihazın, üretim ve donanım olarak eski nesil olması; klavye üzerinde yer alan yeni nesil sembollerin olmaması sonucunu ortaya çıkarabilir. Bu sembollerin başında olan et işaretinin ise, klavyede olmadığı halde cihaz ekranına yansıtılması mümkündür.

Belirtilen durumda et işareti doğrudan arama motoruna yazılır. Çıkan sonuçlar arasından ilk sayfaya girilir ve örnek olarak gösterilen işaretin kopyalanması sağlanır. Kullanımı gereken yere yapıştırma işlemi de sağlandıktan sonra, klavyede yer almayan işaretin ekrana yansıtılması tamamlanır.

Et İşareti Yapamıyorum Denildiği Zaman Ne Yapılmalıdır?

Bazen işareti yapmak isteyen kişiden kaynaklı olarak, bazen de cihaz donanım durumundan kaynaklı olarak et işaretinin yapılamadığı görülebilir. Her iki durum için de işaretin kopyalama ve yapıştırma yöntemiyle elde edilmesinin yanı sıra, başka yöntemlerle de elde edilebiliyor olduğu görülecektir. Bu tip durumlarda öncelikle, sorunun neden kaynaklı olduğu belirlenmelidir.

Eğer işareti yapmaya çalışan kişi; alt veya üst karakterlere öncelikli olarak basılması gereken yerde doğrudan et işaretine basıyorsa, bu durumdan vazgeçmelidir. Çünkü işaretin ortaya çıkmasına yardımcı olan tuş önceliği sırası, sorunun çözülmesi adına gereken tek adım olabilir. Ancak bazı durumlarda, tuş önceliği şartı sağlanmasına rağmen et işaretinin oluşturulamıyor olduğu görülebilir.

Burada ön plana çıkan ana düşünce, cihazın işaret için bir tuş veya karakter oluşturmadığı olmalıdır. Tuşlar incelendikten sonra eğer @ simgesi gözlemlenemiyorsa, herhangi bir içerik içerisinden kopyalama yapılmasına geçilmelidir. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra, birçok cihazın sahip olduğu ve ‘ekran klavyesi’ adına sahip olan yazılımlar mevcuttur.

İşaretin yapılamıyor olduğu durumlarda ve cihazlarda, cihaz ayarları kısmına girerek bu klavye türü aktif hale getirilir. Aktivasyon aşamasından hemen sonra, ekran üzerine klavye yerleşir ve bu klavye genel olarak güncel haldedir. Et işaretinin bu klavye üzerinden seçilmesi sağlanır ve sorun ortadan kaldırılır.

Et İşareti Görsel Olarak Nasıldır?

Et işaretinin kullanımına ilişkin, görsel olarak ne şekilde olduğu da önem arz eden konulardandır. Çünkü klavyede, gereken tuşlara doğru şekilde basıldığı zaman ortaya çıkması gereken sonucun daha önceden bilinmesi gerekir. Bu sayede, hata yapılma olasılığı söz konusu dahi olamaz.

Doğal olarak da et işaretinin; kuyruklu şekilde a harfine benzeyen, özellikle Yunan gibi toplumlarda büyük q harfine de benzetilen bir simgeye sahip olduğu bilinmelidir. Ayrıca, tuşlar üzerinde izlenen adımların doğru olmasına ek olarak; cihaz yapısının farklı olması, cihaz yazılımının eski veya yeni olması gibi etkenler de et işaretinin görüntüsünü değiştirebilir. Ancak genel olarak ‘@’ bu şekilde olması gerektiği de unutulmamalıdır.

Et İşaretinin Doğru Kullanımı

Et işaretinin, kullanım yerine bağlı olacak şekilde doğru kullanımı söz konusudur. Özellikle teknik olarak sorun yaşamamak adına, doğru kullanımın tam olarak bilinmesi ve uygulanması gerekir. Bu bağlamda, eğer işaret mail adresleri için kullanılacaksa: Mail adresleri, internet siteleri arasında yer alan özel donanımlı araçlardır.

Bu araçların; bir yazılım sonucunda bağlantıya ulaştırdığı, internet üzerinden gerçekleştirildiği ise bilinmesi gereken önemli bir husustur. Doğal olarak da, mail adreslerinde yer alan hiçbir işaret veya sembol arasında boşluk bulunmamalıdır.

Ayrıca, her mail adresinde yalnızca bir tane olacak şekilde et işaretinin kullanılması gerekir. Buradan çıkarımla, örnek olarak; örnek@gmail.com şeklinde et işaretinin kullanılabileceği, boşluk olmayacağı ve bir başka işaret kullanılmaması gerektiği bilinmelidir.

Et İşareti Önemi Nedir?

Et işaretinin en büyük önemi, bilgisayar kullanımı sağlayan kişilerin; daha kısa süre içerisinde, internet içerisinde sorun yaşamadan ve doğrudan olacak şekilde yönlendirilmesini sağlamaktır.

Et işaretinin doğru olarak kullanıldığı her adres, sonucu istenen şekilde tamamlanacak olan sitelerin açılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, içerisinde olduğu diğer sembollerin de düzenlenmesini sağlar. Buna ek olarak, bazı şifrelerin içerisinde yer alır ve şifrenin daha güçlü olmasına yardımcı olan bir tuştur.