Ziraat Bankası, yaptığı açıklama ile hesapları olan müşterileri uyardı. Ayın 15’ine kadar başvurmaları gerektiğine dikkat çeken Ziraat Bankası, 2022 yılında zaman aşımına uğrayacak olan hesap sahiplerini uyardı. Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, son 10 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapmamış hesapların kapatılacağı ve içerisindeki paraların da fona aktarılacağını söyledi.

Ziraat Bankası’nın yazılı açıklaması

Ziraat Bankası, yaptığı yazılı açıkalamada şu ifadelere yer verdi:

2022 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun’un 12’nci maddesiyle “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar, Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara devredilecektir.

Eğer sizin de Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa, ya paranızı çekmeli ya da bir Ziraat Bankası şubesine uğrayarak kimliğiniz ile hesaplarınızın zaman aşımına uğramaması için başvuru da bulunmanız gerekiyor.

Emekliler bankada

Son başvuru tarihi ne zaman?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi gereğince bankaların zaman aşımına uğrayacak olan mevduat hesaplarını bildirmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayacak olan Ziraat Bankası müşterilerinin en geç 15 Haziran 2022 tarihine kadar hesaplarının bağlı bulunduğu bir Ziraat Bankası şubesine gitmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları ile başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Zaman aşımına uğramış olan mevduat hesaplarında bulunan her türden varlıklar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun düzenlemiş olduğu yasaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir. Eğer sizin de uzun süredir kullanmadığınız bir Ziraat Bankası hesabınız varsa, buraya tıklayarak banka hesabınızın zaman aşımına uğrayıp uğramayacağını öğrenebilirsiniz.