İlahi dinler arasında yer alan Yahudilik, kendine özgü ilahi kitabı bulunan bir dindir. İslamiyet’ten önce gelen bir din olmasına rağmen, hala etkisi devam etmektedir. Yahudilik, şu anda dünyanın en büyük dinleri arasında yer almaktadır. Her dinde olduğu gibi Yahudilikte de kutsal kabul edilen bazı değerler vardır. Bu değerler arasında kutsal mekanlar yer almaktadır. Peki Yahudiliğin kutsal mekanları nerelerdir? Bu mekanlar hakkında tüm bilgiler aşağıda verilmiştir.

Zeytin Dağı

Yahudiliğin kutsal mekanları arasında yer alan Zeytin dağı, Hz. İsa ile önem kazanmıştır. Hz. İsa’nın bu dağda birtakım olaylar yaşaması, Zeytin dağını önemli bir mekan kılmıştır. Yahudiler arasında kutsal bir yer olarak kabul edilen bu dağ, aynı zamanda Hıristiyanlık için de önemlidir. Hıristiyanlar, eski dönemlerden beri Zeytin dağını ibadet mekanı olarak kullanmakta idiler. Hem Yahudilik hem de Hıristiyanlık açısından değerli bir yer olan Zeytin dağı, oldukça fazla ziyaretçi sayısına sahiptir. Hz. İsa’nın bu dağda iken cennete yükseldiğine inanılır.

İzleyen: Talha Uğurluel – Dünyanın En Güzel Manzarası: Zeytindağından Kudüs

Bet Hamikdaş

Yahudilik denildiğinde akla gelen kutsal mekanlardan biri ise Bet Hamikdaş’tır. Mabet olarak bilinen bu mekan, Kral Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Kutsal ev olarak adlandırılan Bet Hamikdaş, aynı zamanda Süleyman mabedi adıyla da bilinir. Kral Süleyman, babası olan Kral Davut’un vasiyet etmesi üzerine bu mabedi yaptırmıştır. MÖ. 586 yılında Babillerin tahribatına uğramıştır. Ancak MÖ. 515 yılında ise tekrardan inşa ettirilmiştir. Daha sonra Romalıların yıktığı Bet Hamikdaş, günümüzde sadece bir duvar şeklinde kalmıştır. Batı duvarı diğer bir adıyla ağlama duvarı olarak bilinen bu duvar, Yahudiler için çok önemlidir. Anlatılanlara göre bu duvarın tam olarak meydana çıkmasına neden olan kişi ise Yavuz Sultan Selim’dir. Yavuz Sultan Selim, Kudüs şehrini ele geçirdiğinde bu duvarı toprak altından çıkarmıştır.

Seyredin: FİLİSTİN – İSRAİL’DE BULUNAN 10 KUTSAL MEKAN

Sinagog

Yahudiliğin kutsal mekanları içerisinde ayrı bir yere sahip olan Sinagog, bir mabettir. Bet Hamikdaş mabedi yıkıldıktan sonra Yahudiler, Sinagog’da ibadet etmeye başlamışlardır. Bu nedenle Yahudilerin toplanma yeri olarak kabul edilmektedir. Dilimizde ”Havra” adıyla bilinen Sinagog, dua mekanıdır. Yahudiler, istedikleri her anda bu mekanda toplanarak dua etmektedirler. Yahudiler için önemli olan Sinagog, şu özelliklere sahiptir:

  • Sinagog içerisinde kütüphaneler vardır.
  • Sinagog içerisinde çocuklara dini eğitim verilir.
  • Dini olmayan ve dini olan etkinler yapılır.
  • Toplantı salonu olarak kullanılır.
  • Yardım kurumu olarak kullanılır.

Bu gibi özelliklere sahip olan Sinagog, Yahudilik için son derece kıymetlidir. Yahudilik denildiğinde akla ilk mekanlardan biridir.

Tapınak Dağı

Yahudilik için en kutsal yer olarak kabul edilen Tapınak dağı, büyük bir maneviyata sahiptir. Evrenin bu dağda yaratıldığına inanılmaktadır. Hatta Hz. Adem’in de yine bu dağda bulunan tozlardan yaratıldığı düşünülmektedir. Tapınak dağı, Yahudilikte olduğu kadar Hıristiyanlıkta da önemli olan bir yerdir. Bu dağda tanrı ile yüksek rahip arasında bir iletişim olduğu düşünülür.

Rachel’ın Mezarı

Yahudiler için 3. kutsal bölge olarak kabul edilen bu yer, aynı zamanda İslam ve Hıristiyanlık için de önemlidir. Yahudilik için özel olan bu mezar üzerine bina inşa ettirilmiştir. Bu binanın duvarlarında ise farklı yazılar bulunmaktadır. Ve bu yazılar, farklı dillerdedir.

Video: Yahudilerin Kutsal Ağlama Batı Duvarı – KUDÜS

Ağlama Duvarı (Burak Duvarı)

Peygamberimiz Mirac’a çıkarken burağını burada bıraktığı için buraya Burak duvarı da denir. Bu duvarın ait olduğu Süleyman Mabedi (Beytül Makdis) ilk defa Hz. Süleyman tarafından yapıldı. Babilliler M.Ö.587 yılında burayı alarak yıktılar. M.Ö. 20 yılında Kral Hirodes tarafından yeniden yapıldı. M.S. 70 yılında Roma’lılar tarafından yıkıldı. Ağlama duvarı, Hirodes’in yaptırdığı mabedin çevresini kuşatan duvarın bir kısmıdır. M.S 1. Yüzyıldan itibaren Yahudiler bu duvarın önünde ibadet ederler.

Kudüs’ün ve Beytül Makdis’in yıkılışını, Romalılar tarafından sürgüne gönderilişlerini anmak, hatıralarının tazelemek, ilkelerini bilemek, mabede yeniden kavuşup Yahudi hakimiyetini kurma hayali içinde dua ve gözyaşı ile yaslarını sürdürmüşlerdir. Osmanlıların izni ile İspanya’daki Yahudiler’in Kudüs’e yerleşmeleri üzerine 1520’lerden sonra bu duvar Yahudiler için sürekli bir ibadet yeri haline gelmiştir. Yahudiler, burayı ele geçirmek amacıyla etraftaki evleri yıkmaya kalkışınca 1929 yılında Müslümanlarla Yahudiler arasında çatışma çıktı. İngilizler, Yahudiler’i desteklediler. BM. Tarafından kurulan bir komisyon, duvarın Müslümanlara ait olduğu, Yahudilerin ise dua edebilecekleri kararına vardılar. 1967 yılında 6 gün savaşlarıyla bölge Yahudiler’in eline geçti. 2000 yılında İsrail, bölgedeki bütün evleri yıkarak, bu günkü durumu meydana getirdi

Süleyman Mabedi

İnşasına ilk defa Hz. Süleyman tarafından başlanmış ve yedi yıl altı ayda (yaklaşık MÖ 967) tamamlanmıştır. Babilliler’in Kudüs’ü işgali sırasında yağmalanan ve yakılan mabed yeniden yapılmıştır. Milattan sonra 70 yılında Kudüs’ün Romalılar tarafından kuşatılması sırasında tekrar yakılıp yıkılmıştır.