İnfaz; mahkeme tarafından kesinleşmiş olan bir suç karşılığında, suçlu konumunda olan kişi tarafından ödenmesi gereken hapis veya para miktarının ne olduğuna verilen genel bir isimlendirmedir. İnfaz hesaplama yapılırken çok sayıda değişkenin etkisi vardır. Hem infaz boyutunu artırabilen, hem de infaz boyutunu azaltabilen bu durumların bilinmesi ve infaz hesaplama için kullanılması gerekecektir. İnfazın geçerli olduğu insanlar yalnızca suçlu sıfatı almış kişiler olduğu için, infaz hesaplamanın da yine bu insanlar için yapılması uygun olacaktır.

İnfaz Hesaplama Nelere Göre Yapılır?

İnfaz hesaplama yapılırken mahkemeler tarafından baz alınan kriterler vardır.

Bu hususta, infaz hesaplama yapılırken:

  • İşlenen suçun niteliğinin belirlenmesi sağlanır. Suçun tasarlanarak işlenmesi halinde infaz süresi ve bedeli artacakken, taksirle işlenmesi durumunda ise infaz süresi ve ödeme bedeli azalacaktır.
  • İşlenen suça neden olan etkenlerin neler olduğu belirlenir ve etkenlerin suç üzerindeki rolünün değerlendirmesine göre cezai indirimler veya infaz içeriği ağırlaştırmaları uygulanır.
  • Çeşitli içeriklerden dolayı ayrı ayrı suçlara karışılmış olunabilir. Bu tür bir durumda, her ayrı suç için kesinleşmiş olan infaz içeriklerinin bilinmesi gerekir.

Bu etkenler, infaz içeriği hesaplanırken göz önünde bulundurulur.

Mahkum

Mahkum

İnfaz Hesaplamanın Yapılması Nasıldır?

İnfaz hesaplama yapılırken, bilinmesi gereken her türlü hukuki hüküm ve sonucun bilgisine ulaşılmış olmalıdır. Daha sonra, karar olarak ortaya çıkarılan infaz süresi veya infaz için denk olan cezai bedelin öğrenilmesi sağlanır. Bu ceza süresinden ve maddi miktarından; hapis süresi için yapılan indirimlerin çıkarılması, iyi niyetli durumlar nedeniyle infazda yapılacak olumlu değişmeler ve suça neden olan etkenlerin azmettiricisinin olması durumunda indirimlerin çıkarılması sağlanır. Ceza süresine ve ücretine ek olarak, yapılan aleyhe artışlar ve hapis süresine yapılan eklemelerin tamamlanması sağlanır. Ortaya çıkacak olan total sonuçlar, infaz hesaplamasının tamamlanacağını gösterecektir.

İzleyin: Ankara Barosu 15.01.2021 7242 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrası Hapis Cezalarının İnfazı

İnfaz Hesaplama Kimler Tarafından Yapılır?

İnfaz hesaplamasını yapacak olan insanlar, infaz konusu olan kişi ve bu kişinin hakkını aramakta olan avukatlardır. Doğrudan infaz kurumları içerisinde yer alan ve infaz uygulamasını yürütecek olan kurumlara ise, ortaya çıkarılan hesaplamalar sonucunda infaz içeriklerinin bildirilmesi sağlanır.

İLGİLİ MAKALE  Metretül hesaplama nedir ve nasıl yapılır?

Bu nedenle, infaz hesaplama süreci içerisinde olan ve bir şekilde bağlantısı olan insanların; infaz kurumlarında çalışan, hükme karar verecek ve hükmü yürütecek olan, hükümden etkilenecek olan ve hükümlüyü koruma yükümlülüğü olan insanlar tarafından infazın hesaplanması yapılmalıdır. İnfaz hesaplama hakkında bilgi almak isteyen ve detaylı olarak infaz sürecini öğrenmek isteyen insanlar, infaz hesaplama içerisinde yer alan bu insanlara danışabilirler.

Video: Bir Cezanın Yatarı Nasıl Hesaplanır? – Açık – Kapalı Cezaevi

İnfaz Hesaplama Ne Kadar Sürede Yapılır?

Bir insan için infaz hesaplamanın söz konusu olması için, kesinleşmiş bir hükmün bulunması gerekir. Yani, devam eden davalar için infaz hesaplamalarının yapılamayacak olduğu; karar kesinleşmiş olmadığı için sürelerde artışların ve azalışların olabileceği, suçluluk durumundan aklanma ihtimallerinin olabileceği görülebilir. Belirtilen durumlar dava seyrinde ortaya çıkacağı için, infaz hesaplama sonucunda elde edilecek olan total değerlendirmeler için yanılma olduğu görülecektir.

Bu yüzden; davanın tam olarak bittiği zaman, hüküm kesinleşmiştir ibaresine denk gelindiği zaman ve infaz uygulanmaya başlanacağı zaman infaz hesaplama yapılmalıdır. Hesabın yapılması için geçirilmesi gereken süre ise uzun bir zaman dilimine denk değildir. Ayrı ayrı olan suç içerikleri için yapılan infaz indirimleri ve infaz ağırlaştırılmış uygulamaları hesaplanır. Ortaya çıkan her sonuç, infaz için gerekli olan total veri için toplanır ve infaz hesaplamanın tamamlandığı fark edilir. Bu süre zarfı, ortalama olarak on dakika ile bir saat içerisinde tamamlanabilecek şekildedir.