Evlenme işleminin resmi olması, evlenmeye bağlı her işlemin de resmi olarak sağlanmasına neden olmuştur. Evliliğe bağlı ve resmi olmak zorunda olan bu olaylardan bir tanesi de boşanmadır ve boşanmanın da kendi içerisinde çeşitleri vardır. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak ana başlıklar altında ele alınan boşanma davaları; mahkemenin işleyiş özellikleri, işleyiş süresi, hazırlanacak olan dilekçe bakımından fark oluşmasında etkilidir. Anlaşmalı boşanma davaları hakkında; bu davalarda dilekçenin nasıl yazılması gerektiği, kim tarafından yazılabilecek olduğu, dilekçenin nereye verilmesi gerektiği konularını da sorgulamak gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davaları; karı ve koca olarak medeni haline devam eden iki insanın, medeni hallerinde bekar olma yoluna giderken anlaşmalı olmaları halidir. Bu anlaşma bağlamında; eğer varsa çocuk velayetinin kimde kalacak olduğu, mal paylaşımının hakkaniyet sınırları içerisinde nasıl gerçekleştirilmek istendiği, her iki tarafın da boşanma konusunda hemfikir olduğu davalardır. Çekişmeli boşanma davalarına oranla çok daha kolay bir şekilde gerçekleşen, kısa sürede sonuç alınan ve dilekçe içerisinde detayların daha net olarak belirtildiği davalardandır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Neden Kullanılır?

Evli olma durumlarına son vermek isteyen tarafların; miras durumlarından, evlenmeye bağlı kazanılan haklardan, nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek hatalardan arınması gerekir. Özellikle; evlenme halinin resmi kayıtlar içerisinde yer alması, sigorta işlemlerinden miras alanına kadar her konuda tarafların etkilenmesine neden olur. Evlenme halinin sona ermesi halinde durumun düzeltilmesi, tarafların medeni hal değişikliğine rağmen zarar etmelerine engel olacaktır. Bu aşamada kullanılan boşanma dilekçeleri, talebin ne olduğunu belirtmek için kullanılan ve mahkeme gidişatına yön veren içeriklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanması gereken dilekçe, kriterleri sağlaması durumunda her insan tarafından yazılabilir.

Bu dilekçeleri hazırlarken sağlanması gereken kriterlerse:

  • Anlaşmalı boşanma davasında tarafların avukatı olması durumunda, bu avukatların dilekçe altında imzasının bulunması gerekir. Avukatın olmadığı durumlarda da dilekçeyi hazırlayan kişinin bizzat imzası yer almalıdır. Bu bağlamda, dilekçe hazırlayan kişinin imzası ana unsurdur.
  • Dilekçe dilinin hukuka uygun olarak ayarlanması gerekir. Dilekçe giriş hitabından, hangi mahkemeye yönelik olduğuna kadar bilinmesi gerekir ve tüm bunlar hukuki olarak ifade edilmelidir.
  • Anlaşmalı boşanma davası kapsamında mahkemeye sunulması gereken tüm; gerekçelerin, mal paylaşımının, varsa vekalet durumunun, karar veren tarafların ortak iradelerinin ve bu karara varılması için öne sürülen ana nedenin belirtilmesi gerekir. Bilgilerde eksik bulunması durumunda usul olarak eksiklikten dilekçenin ret alabileceği de bilinmelidir.
  • Karşı tarafın avukatı varsa, bu avukatın imzası ev boşanmaya karar veren tarafların imzası

Gibi gerekenler, anlaşmalı boşanma davası için hazırlanacak dilekçede kesinlikle olmalıdır. Bu kurallara uygun olarak dilekçe yazabilen her insan, anlaşmalı boşanma dilekçesi yazabilme hakkına sahiptir. Ancak usule ve başka sebeplere dayanarak dilekçenin mahkeme tarafından reddedilmemesi için; avukat olarak görev yapan birine veya hukuk stajyerlerine yazdırılması sağlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı olarak gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanacak dilekçede, öncelikle dilekçenin verileceği mahkemenin tam adının yazılması gerekir. Burada, mahkeme tam adı içerisinde şehrin de yer alması gerektiğini unutmamak gerekir. Çünkü mahkemelerin görülen davalara göre almış oldukları isimler aynı olurken, her mahkemeyi birbirinden ayıran ana unsur şehir ve ilçe adlarıdır. Bu aşama tamamlandıktan sonra noktalı virgül koyularak bir alt satıra geçilir ve satır başı yapılarak cümleye başlanır.

İLGİLİ MAKALE  Müebbet hapis kaç yıldır?

Satır başından itibaren sırayla; tarafların adları, evliliğe devam edememekte ortaya koyulan ana neden, bu nedene bağlı olarak evlat velayetinin nasıl olacağı, mal paylaşımında varılan sonuç bilgileri yazılır. Bu bilgilerin eksik olmadan tamamlanmasının hemen ardından, tarafların ad ve soyadlarının, varsa avukat ad ve soyadlarının olduğu alanın imzalanması gerekir. İmzaların tamamlanması halinde, anlaşmalı boşanma davası için dilekçe yazılmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Ne Kadar Sürede Hazırlanır?

Anlaşma içerisinde sonlanacak evliliğin resmi hale getirilmesi, tarafların medeni olma statüsü kazanması açısından büyük önem arz eder. Bu nedenle, medeni evlilik halini hemen sonlandırmak isteyen ve anlaşmalı boşanma dilekçesi ne kadar sürede hazırlanır diye merak eden insanların; farklı değişkenlerin de süreye dahil edildiğini, duruma göre dilekçenin yazılma süresinin uzayabileceği veya kısa olabileceğini bilmeleri gerekir.

Özellikle; dilekçe içerisinde yer alan imla hatalarının bulunması, üsluba dayalı bazı eksikliklerin bulunması ve gerekçelerin tam olarak belirtilmemesi halinde dilekçe geçerli sayılmaz. Doğal olarak da hiç dilekçe yazılmamış durumuna düşülür. Hal böyle olduğu zaman; dilekçenin kurallara uygun olarak yazılma süresi, savcı tarafından kontrol edilme ve onaylanma süreci, dilekçenin hazırlanma süresini geciktirici unsurlar arasında yer alır.

Ancak dilekçeyi yazan kişinin; hukuk alanları içerisinde belirli bir donanıma ve yetkinliğe sahip hukukçu tarafından (Özellikle avukatlar ve stajyer hukuk mezunları dilekçelerle ilgilendiği için, en çok yetkinliği onların kazandığını söylemek doğru olacaktır.) yazılması halinde süre daha kısa olacaktır. Ancak her iki durumda da süre; ortalama olarak bir gün ile bir ay arasında değişebilir.

İzleyin: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nerede ve Nasıl Kullanılmalıdır?

Anlaşmalı olarak gerçekleşecek boşanma davası için hazır hale getirilen dilekçe, Aile Mahkemeleri tarafından; kontrol edilen, değerlendirme altına alınan ve dava açılmasına olanak sağlayan yerdir. Bu nedenle, uygun halde hazır edilen anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin; evli olan tarafların birinin nüfus müdürlüğüne kayıtlı olduğu yerleşim yerinde veya evli olunan süre içerisinde son ikamet adresinin olduğu yerdeki Aile Mahkemesi’ne verilmesi gerekir.

Belirtilen yerleşim yerleri dışında yer alan hangi Aile Mahkemesi olursa olsun, anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin geçerli sayılmayacağını unutmamak gerekir. Bunun yanı sıra, dilekçenin mahkemeye teslim edilme usulü de oldukça önemlidir.

Uygun kriterlerde yer alan Aile Mahkemesi’ne gidildikten sonra, danışma kısmında yer alan görevlilere durumun izah edilmesi gerekir. Dilekçe kabulünün savcılık tarafından gerçekleştiriliyor olmasına bağlı olarak, danışma tarafından savcı odasına yönlendirme tamamlanır. Dilekçeyi teslim alan savcı, gereken değerlendirmeleri tamamladıktan sonra davayı yürürlüğe koyacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile Dava Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli olan boşanma davalarından çok daha kısa sürede (Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede veya iki celsede tamamlanırken, çekişmeli boşanma davaları altı veya yedi oturum kadar sürebilir.) sonuç elde edilen boşanma davalarıdır. Ancak kısa sürede sonuç alınması, istisna olan hallerde mahkemenin uzamayacağı anlamına da gelmez.

İLGİLİ MAKALE  Hukuk bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları 2022

Özellikle; paylaşılması gereken malların tam olarak paylaştırılması söz konusu değilse, hakkaniyete aykırı olacak ölçüde yapılan bir anlaşma varsa, kandırma ve kandırılma olayları söz konusu olduğu zaman mahkeme uzayacaktır.

Buna zıt olarak; tüm mallar uygun şekilde paylaştırılıp, usule dayalı hata olmadan ve eşlerin boşanma gerekçelerinin geçerli, net bir neden olmasıyla sonuç kısa sürede alınır. Bu süre ise; tek celse, iki celse veya üç celse olarak görülebilir. Mahkemenin ne zaman gerçekleşecek olduğuna göre, boşanmanın gerçekleştirilme süresi de bulunacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Anlaşmalı boşanma davaları için hazırlanacak olan dilekçede, işin içerisinde mahkeme ve medeni hal değişikliğinin olması nedeniyle, önem verilmesi gereken unsurlar mevcuttur. Öncelikle, dilekçenin en başından en sonuna kadar olan aralıkta mutlaka resmi dil tercih edilmesi gerekir.

Bu resmi dile ek olarak, gereken yerlerde uygun olan hukuk tanımlarının ve isimlerinin de kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca; yapılacak olan noktalama işareti hataları, imlada olan kusurlar, yazıma ve anlatıma dayalı her türlü yanlış durum dilekçenin anlaşılır olmasına engel olacak niteliktedir.

Mahkemenin kısa sürede açılması ve sonuçlanması için, mutlaka belirtilen durumlara dikkat etmek gerekir. Buna ek olarak; dilekçenin verildiği adresin doğru olduğuna, dilekçenin savcılık tarafından alındığına kesin olarak emin olunmalıdır. Bu sayede, anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanmasına ve teslim edilmesi aşamasına kadar ortaya çıkabilecek olan sorunlar ortadan kaldırılmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

(……..….) Aile Mahkemesine

Davacı : Ad, Soyad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri bilgileri yazılır

Davacı Vekili : Eğer dava vekil ile takip edilecekse avukatın adı-soyadı ve adresi

Davalı : Ad, soyad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri bilgileri yazılır

Davanın Konusu : Boşanma, velayet, nafaka (tedbir-yoksulluk-iştirak), maddi ve manevi tazminat konuları belirtilir.

Açıklamalar Evliliğe ilişkin temel bilgiler verilir ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edilir. Normal boşanma davası dilekçesinde mutlaka bulunması gereken kusur unsuru anlaşmalı boşanma dilekçesinde gerekmez. Örneğin şu şekilde açıklamada bulunulabilir:

Davalı ile XX.XX.XXXX tarihinde evlendik. Bu evlilikten X kız X erkek X tane çocuğumuz vardır. Çocuklar henüz reşit değildir / reşittir. Davalı ile aramızdaki evlilik birliği son zamanlarda vuku bulan geçimsizlik sebebi ile temelinden sarsılmıştır. Davalı taraf ta bunu kabul etmiş olup TMK 166/3 maddesi gereğince boşanmamıza karar verilmesini talep ediyoruz. Davalı ile yaptığımız protokol çerçevesinde (buradan sonra hazırlanan protokole göre mahkemeden talep edilecek olan hukuki sonuçların gerekliliğine değinilir) karar verilmesini talebimiz bu davanın konusunu oluşturur.

Hukuki Deliller : Nüfus Aile Kaydı, Protokol vb. deliller belirtilir.

Hukuki Dayanak : TMK 166/3. maddesi ve ilgili mevzuat

Sonuç ve Talep Açıklanan nedenlerle boşanmaya ve protokolde yer alan velayete, nafakaya (miktarlar belirtilerek), maddi tazminata (miktarlar belirtilerek), manevi tazminata (miktarı belirtilerek) hükmedilmesi arz edilir.

Davacı veya Davacı Vekili

Adı – Soyadı

İmza

Örnek dilekçe indir (word)

Örnek dilekçe indir (pdf)