Ölçü birimleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Farklı kıtalarda ise kabul edilmiş olan ortak ölçü birimleri ve bu birimler üzerinden işlenmekte olan ticaretler vardır. Örneğin litre ve metre gibi ölçü terimleri Avrupa kıtası içerisinde ortak ölçü birimi olarak kabul edilmektedir. Fakat bu durum farklı kültürlere ait olan farklı kıtalarda değişmekte. Amerika kıtası için belirlenen ölçü birimleri ise bu kültürden çıkan ve tüm dünya tarafından izlenen dizi ve filmler aracılığı ile bizlere kadar ulaşmakta.

Galon ne birimidir?

Galon olarak bilinen birim, sıvıların miktarını ölçmek için kullanılan birimler arasında yer almaktadır. Ülkemizde litre olarak bilinen bu ölçü birimine karşılık olarak Amerika kıtası içerisinde ve daha çok Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan birim, alacağınız içeceklerden tanklar içerisinde yer alan sulara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda Birleşik Krallık tarafından da kendilerine ait bir galon sistemi ortaya çıkarılmış olup, bu birim ile Amerikan galon birimi arasında küçük farklılıklar bulunmaktadır. Asıl olarak ise İngiliz kökenli olan galon birimi, en yaygın şekilde Kuzey Amerika’da kullanılmaktadır.

Birleşik Krallık içerisinde kullanılan galon için belirlenmiş olan isim İmparatorluk galonu olarak da bilinmektedir. Bu galon tek cins galondur. Öte yandan Amerika tarafında kullanılan galon ise sıvı ve kuru galon olarak bilinen iki alt türü ile tanınmaktadır. Sıvı galon daha çok kullanılan galon tipi olarak bilinmektedir. Satın alınan içecekler Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 galon olarak satışa sunulmaktadır.

1 galon kaç litre eder?

İmparatorluk galonu ve Kuzey Amerika galonları arasında fark bulunduğu gibi galon ve litre arasında da ölçü denge farkları bulunmaktadır. 1 galon ve 1 litre eşit değildir. İmparatorluk galonu olarak bilinen galon için litre çeşidinden hesabı ve ABD kuru ve sıvı galonları için litre eşitliği ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • 1 İmparatorluk galonu = 4,54609 Litre
  • 1 ABD sıvı galonu = 3,785411784 Litre
  • 1 ABD kuru galonu =  4,40488377086 Litre

ABD galonu ve imparatorluk galonu arasındaki fark nedir?

Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan sıvı galon ölçü birimi ve Birleşik Krallık tarafından kullanılan imparatorluk galonu arasında oluşan fark iki farklı ülkenin kendilerine ait şekilde ortaya çıkardıkları ölçü birimlerini ölçüş sistemleri. Bu da iki galon tipi arasında eşitsizlik oluşmasına yol açmakta. Bilindiği kadarı ile ise 1 imparatorluk galonu, 1 ABD sıvı galonundan daha fazla miktara sahip. Tam rakam olarak verilecek olursa ise, 1 imparatorluk galonu tam olarak 1,20095 ABD sıvı galonuna eşit.