Sınava çalışırken, sınava girmeden önce ve sınav sırasında okunan dualar sınavdaki stresimizi azaltır, başarı oranımızı arttırabilirler. Eğitim hayatı boyunca her öğrenci birtakım sınavlara giriyor. Bu sınavlar sonucunda başarı durumuna göre bir sonraki sınıfa geçmeye hak kazanılıyor. Her ne kadar derslerinde başarılı olmak için çalışan öğrenci sayısı bir hayli fazla olsa da bazı nedenlerden dolayı sınavlarda istediği başarıyı elde edemiyor.

Özellikle önemli sınavlara hazırlanan ve bu sınavlar için uzun zaman çalışmalar yapan kişiler, sınav öncesinde oldukça stresli ve heyecanlı olabiliyor. Bu stresi ve heyecanı en aza indirmek için büyükler eskiden beri öğrencilere dualar okuyarak destek olmaya çalışıyor. Her ne kadar bunun etkili olmayacağı düşünülse de aslında sınavdan önce okunan duaların kişinin üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

Sınav

Sınav

Sınava Girmeden Önce Hangi Dua Okunmalı?

Sınavlarda başarılı olmanın eğitim hayatı üzerinde oldukça büyük etkileri bulunuyor. Akademik alanda ilerlemek isteyen kişilerin pek çok farklı sınavda başarılı olması isteniyor. Öğrencilik dönemi boyunca o kadar fazla sınava giren kişiler bu sınavların öncesinde daha sakin olmak için dualardan destek alıyor.

Sınava girmeden önce en çok okunun duaların başında İhlas Suresi geliyor. Oldukça kısa olan bu duayı okuyarak sınav anınızı en iyi şekilde geçirmeniz mümkün oluyor. İhlas Suresi daha çok ilim ve eğitimle ilgili olduğu için sınava hazırlanan kişilerin en çok okuduğu dualar arasında yer alıyor.

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu:
Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Sınav

Sınav

Sınav Öncesi Dua Okumanın Etkileri

Dua okumanın etkileri inançlı kişiler tarafından devamlı olarak dile getiriliyor. Dua okumanın kişi üzerinde manevi anlamda büyük etkileri olduğu ifade ediliyor. Özellikle sınavlardan önce okunan duaların etkileri şu şekildedir:

  • Stresi azaltır
  • Heyecanı en aza indirir
  • Zihin açıklığı verir
  • Sınavda başarı sağlar
  • Sınavın güzel geçmesini etkiler
  • Psikolojik olarak daha güçlü olunmasını sağlar

Sınav öncesi okunan duaların etkileri maddelerde yer aldığı gibidir. Sınavlardan önce pek ço kişinin içinden geldiği gibi dua ederek bu maddelerde yer alan etkileri gözlemlediği oluyor.

Sınavda Başarı Sağlayan Dualar

Dua okumanın kişinin hayatına olumlu etkileri olduğu devamlı olarak söyleniyor. Dua eden kişilerin hayatının daha sakin ve olumlu geçtiğini belirten pek çok kişi bulunuyor. Bu durum her ne kadar kişinin inancıyla orantılı olsa da dua ederek hayatını yoluna koyduğunu ifade eden çok sayıda kişi bulunuyor.

İLGİLİ MAKALE  Sübhaneke duasının Arapça, Türkçe okunuşu, yazılışı ve anlamı

Özellikle sınav döneminde emeklerinin karşılığını almak ve başarılı olmak isteyen pek çok kişi dualardan destek alıyor. Sınavda başarı sağlayan duaların başında İhlas Suresi ve Kalem Suresi geliyor. Bu süreleri okuyan öğrenciler hem psikolojik açıdan hem de zihin açıklığı açısından daha iyi durumda oluyor. Sınava hazırlanırken de bu duaları okuyarak sınav anına hazırlık yapmanız mümkün oluyor.

Kalem Suresi Türkçe Okunuşu:
1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.
3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.
5. Fesetubsıru ve yubsırune.
6. Bieyyikumulmeftunu.
7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.
8. Fela tutı’ılmukezzibiyne
9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.
11. Hemmazin meşşain binemiymin.
12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.
13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.
14. En kane za malin ve beniyne.
15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.
17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
18. Ve la yestesnune.
19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
20. Feasbehat kessariymi.
21. Fetenadev musbihıyne.
22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
27. Bel nahnu mahrumune.
28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.
31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.
34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.
35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
36. Ma lekum keyfe tahkumune.
37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.
41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.
43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.
44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.
45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.
50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.
51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

Sınav

Sınav

Ders Çalışırken Okunan Dualar

Her ne kadar daha çok sınav öncesi dönemde sınava girmeden önce dualar okunsa da aslında sınavda başarı için derslerin iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Ders çalışırken okuyacağınız birkaç dua sayesinde derslerinizde daha başarılı olabiliyorsunuz. Bu duaların Başında Fil Suresi geliyor. Bu sure derslerde daha başarılı olmanızı sağlıyor.

Fil Suresi Türkçe Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bihicâratin min siccîl
Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Sınav Öncesi Dua Okumak

Kültürümüzde de bulunan şekere ve pirince dua okumanın büyüklerce etkili olduğu düşünülüyor. Ancak içten gelerek ettiğiniz duaların sınav anına ve sonrasına büyük bir etkisi bulunuyor.

İLGİLİ MAKALE  Nazar duası Arapça, Türkçe okunuşu, yazılışı ve anlamı

Sınava girerken okunabilecek diğer dualar

İsra suresi 80.Ayet:
Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ. (10 defa)
Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

Zihin açıklığı için:
Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddusün. İyyâke na’büdü ve iyyakenesta’în. İnna fetahnâ leke fethan mubina. (19 defa)

Sınav başlamadan hemen önce:
Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli. (10 defa)
Anlamı: Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.

Sınav başladığında:
Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.  (10 defa)
Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin rahmetine sığınıyorum.