Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yayınlanan emeklilik kararları sürekli olarak emekli olmak isteyenler tarafından takip edilmekte. Bunun yanında emekli olmak isteyenlere sunduğu imkanlar ile de vatandaşları sevindiren Sosyal Güvenlik Kurumu, yasalar kapsamında bazı meslek gruplarında çalışanların daha erken emekli olmasına yardım eden politikalar izlemekte. Bu durum ise emekli olmak isteyen vatandaşların meslek gruplarına göre her yıl fazladan 90 gün kazanma imkanından faydalanmasına yardımcı oluyor.

Her yıl 90 gün kazanın

Ülkemiz yasalarına ve kanun kitaplarına göre bazı meslek gruplarında çalışan bireyler diğer meslek gruplarında alışanlardan daha erken şekilde emekli olma fırsatı kazanıyor. Bu duruma halk arasında yıpranma ismi verilirken, resmi olarak ise Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak tanımlanan bu durum ile her yıl belirli bir sayıda gün kişilerin aktif çalışma süresine eklenmekte ev aynı zamanda işe giriş gününü belirli miktarlarda geriye doğru çekmekte. bu da bireylerin daha erken emekli olmasına yardımcı olmakta.

90 gün imkanından hangi meslek grupları faydalanabilir?

90 gün ek süre eklenerek daha erken emekli olması sağlanan meslek grupları daha çok fiziksel ve zihinsel yıpratıcılığı bulunan iş grupları için geçerli. Toplamda 45 iş koluna mensup bireyler bu imkandan faydalanabilmekte. Fiziksel yıpratıcılığı daha fazla olan madencilik ya da depo işleri gibi işlerde çalışan bireylerin faydalanması sağlanıyor. Aynı zamanda bu imkan Türk silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında çalışan bireyler için de geçerli. Ağustos 2018 tarihi ile birlikte bu meslek gruplarına sağlık çalışanları da eklenerek 5 yıl erken emekli olma imlanı sağlandı.

Belirli miktarda azaltma sağlanıyor

Her ne kadar erken emeklilik imkanı veriliyor olsa da, bu imkanın da kendisine göre bir sınırı bulunuyor. Tüm meslek grupları için 5 yıl olarak belirlenen bu üst sınır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında çalışanlar için ise 8 yıl olarak belirlenmiş durumda. Yani bu iki meslek grubuna dahil olamayan ağır iş çalışanı iseniz, ne kadar çalışırsanız çalışın en gazla 45 yıl daha erken emekli olabiliyorsunuz. Ayrıca olarak belirli meslek grupları 90 gün azaltma imkanı alırken diğer meslek gruplarında bu prim günü sayısı 60 gün şeklinde hesaplanıyor.

İLGİLİ MAKALE  Milyonlarca EYT'li merakla bekliyor. 50 yaşında emeklilikte son durum

Meslek grubundan olmak yetmiyor

Belirtilen erken emeklilik gün priminden faydalanmak için yalnızca belirtilen iş gruplarında yer almak yetmiyor. aynı zamanda belirtilen işleri yerine getiren birisi olmalısınız. Ağır işler olarak sayılan fabrika çalışmalarında erken emeklilik imkanından faydalanmak isteyenlerin fabrika çalışanı olarak sayılması yeterli değil. Yani burada yönetici sıfatı taşıyan birisi erken emekli olamıyor. Ağır işleri gerçekleştiren usta ya da kıdemsiz çalışan gibi kişiler ise faydalanabiliyor.

Farklı meslek grupları dahil edilecek mi?

Belirtilen meslek grupları dışında kalan meslek grupları için bu uygulama henüz açıklanmasa da çalışmalar var. 2018 yılında sağlık çalışanlarının da dahil edilmiş olması ile farklı meslek gruplarının da erken emeklilik priminden faydalanabilmek adına dahil edilmesi muhtemel bir durum. Ancak dahil edilecek meslek grupları zihinsel ya da fiziksel olarak yıpranma yaşama ihtimali olan bireylerin çalıştığı meslek gruplarından seçilecek olacak. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar tarafından gelen talepler var ve bu kapsamda çalışmalar henüz devam etmekte. ayrıca birden fazla iş kolu için hem özel sektörden hem de devlet kurumlarından ağır iş olarak sayılıp prim günü kazanan eslek grupları arasında sayılmak isteyen meslek çalışanlarından talepler de geliyor ve değerlendirmeye alınıyor.

X