Bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak anlamına gelen Beraat kelimesi, Müslüman aleminin inanışına göre oldukça feyizli ve affedilmek için geçirilmesi ve bu doğrultuda ibadetlerin yerine getirilmesi gereken bir gün olarak geçirilir. 17 Mart gecesi Müslüman alemi için, Berat gecesi olarak geçerken, inanan tüm Müslümanlar bu güne kavuşmanın mutluluğunu yaşar. Ramazanın habercisi olan üç ayların son kandili olarak belirlenen berat gecesinde, edilecek dua ve yerine getirilecek ibadetler nelerdir, gelin birlikte öğrenelim…

Berat gecesinde hangi dua edilir?

Tüm Müslüman aleminin en sevdiği ve en değer verdiği kandillerden bir tanesi olan Berat Gecesi, var olan günahlardan affolmak ve Ramazan ayına daha hayırlı girmek için duaların edilmesiyle, geçirilmektedir. 17 mart Berat Gecesinde, hangi duaların ve hangi zikirlerin çekilmesi gerektiği merak edilirken tüm bu ibadetlerin neler olabileceği sizler için derledik. Mübarek Ramazan ayına kavuşmaya sayılı günler kala, kon kandil olan berat gecesinde, günahların affedilmesi için kılınacak namazda bu tespihi bilmek önemlidir. “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”. Bu tespih berat gecesinde kılınacak namazın ardından çekilmesi oldukça faziletli olduğuna inanılır. Berat gecesinde akşam namazından sonra, Yasin suresinin 3 kez okunması tavsiye edilirken, Berat gecesi duasının da okunması önemlidir.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”  Duaların yanı sıra Berat gecesinde kılınılan 100 rekatlık bir namaz da bulunmaktadır. İnanılışa göre bu 100 rekatlık namazı kılan kişi, o sene vefat ederse şehitlik mertebesiyle öldüğüne inanılır. 100 rekatlık namaza başlarken şu şekilde niyet edilir; “Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle”  Bu niyetle başlanılan 100 rekatlık namazda, her rekatte Fatiha’dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekatlık Berat gecesi namazı tamamlanmış olur. Namaz tamamlandıktan sonra, bu duaların da okunması gerekir;

 1. İstiğfar:
 2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
 3. Fatiha-i Şerife
 4. Ayet’ül-Kürsî
 5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
 6.  14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf’te 7 zahiri, 7 batini “Mübîn” vardır. Böylece o da 14 olur.)
 7. İhlas-ı Şerif
 8. Felak Sûresi
 9. Nâs Sûresi
 10.  “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm.” duası 14 kere.
 11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.
İLGİLİ MAKALE  İftarda kalan bayat ekmeklerinizi sahurda bu tarifle değerlendirin!

Berat Gecesinde neler olmuştur?

Berat Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya’ya indirildiği gecedir. Bu indirilişe “inzâl” adı verilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in parça parça Peydam Efendimize indirilmeye başlanması Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu duruma da “tenzîl” adı verilmektedir. Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Kerim’i Levh-i Mahfuz’da indirildiğini Berat Gecesinde şu şekilde açıklamıştır. “Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.”