Askerlikten önce kişiler bazı muayenelere tabi olurlar. Askerliğe engel teşkil eden bazı sağlık sorunları görüldüğünde askerlikten muaf olunur veya belirli görevlerin yapılamayacağına ilişkin rapor verilir. Bu durum fiziksel özellikler içinde geçerlidir. Belirlenen standart ölçülerden daha kısa boylu olan kişiler veya belirlenen standart kilo aralığında olmayan kişiler de askerlikten muaf edilebilir.

Kilo Sınırlandırması Var Mıdır?

Askerlik görevini sağlıklı olarak yapabilmek için belirlene bazı standartlardan birisi de kilodur. Belirlenen standartlardan daha zayıf veya daha kilolu olan adayların askerlik yapması uygun görülmez.

Sağlıklı bir bireyin askerlik görevini yapabilmesi için boy orantısına göre kilo değerlerine bakılır. Belirlenen aralıklar alt sınır için en az 164 cm boya sahip olan adayların 51-72 arasında kilo aralığında olması gerekir.

Üst sınır ise en fazla 210 cm boya sahip adayların 84-115 kilo arasında olması gerekmektedir. Bu şartlara uymayan asker adayları fiziksel şartlara uymadığından dolayı askerlikten muaf edilirler yani askerlik yapmamaları uygun görülür.

Askerlik İçin Gerekli Başka Standartlar Var Mıdır?

Askerlik için gerekli olan bir çok belirlenmiş ve mutlaka harfiyen uyulması gereken standartlar vardır. Bu gerekli standartlar sadece askerliği meslek olarak yapmak isteyen kişiler tarafından değil uzun veya kısa dönem askerlik yapacak olan adaylarında karşılaması gereken standartlardır. Belirlene bazı standartlar;

  • Boy ve kilo oranları,
  • Zihinsel sağlık,
  • Sağlık durumu gibi detaylara dikkat edilmektedir. Bu detaylar çok dikkatli ve kapsamlı olarak incelenmektedir. Gerekli olan standartlara uymayan adaylar askerlik yapamazlar.

Hangi Durumlarda Askerlik Yapılmaz?

Askerliğe engel olabilecek birçok neden vardır. Kilo boy oranları bunlardan en bilinen nedenlerden biridir. Bununla birlikte askerliğe engel teşkil edecek göz hastalıkları, ruh ve sinir hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, iç hastalıklar, deri hastalıkları, diş hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıları, bazı alerjik hastalıklar gibi durumlar askerliğe engel teşkil edebilir.

Ancak bu örneğin her göz hastalığı veya diğer hastalıklardan bazıları bulunan kişilerin askerlik yapamayacağı anlamına gelmemektedir. Belirtilen bazı hastalıkların seviyeleri de oldukça önemlidir. Mesela bir adayı göz hastalığına bağlı olarak görme konusunda sıkıntı yaşıyorsa ve bu sorunu gözlük ya da lens gibi yardımcı elemanlar ile çözebiliyorsa askerlik yapabilir. Sadece muayene sonrası sağlık raporuna bu durum detaylı olarak belirtilir ve adayın görev sırasında yapabileceği işler kısıtlı hale getirilir. Bu durum diğer bazı hastalıklar için de geçerliliğini korumaktadır.

İLGİLİ MAKALE  Nesquik kilo aldırıyor mu? Nesquik kalori miktarı

Sonuçların Belirlenmesi

Kontroller sonrasında asker adayları bazı sınıflara ayrılırlar Bu sınıflar;

  • Askerliği elverişli olmayanlar,
  • Askerliğe elverişli olanlar,
  • Geçici rahatsızlığı bulunan adaylardır.

Bu sonuçlar doğrultusunda askerliğe elverişli olan adaylar görev yerlerine göre yerleşirler. Askerliğe elverişli olmayan adaylar, askerlikten muaf edilir. Geçici rahatsızlığı bulunan adaylar ise gerekli tetkik ve kontrollerin daha detaylı yapılması sonucunda uygun görülen yerlere yerleştirilir ya da şartların yeteri kadar elverişli olmadığına karar verilerek aynı şekilde muaf edilirler.

İzleyin: Askerlik muaf raporu için şartlar nelerdir?

Askerliği Yapmaya Elverişli Olmama Durumu Sivil Hayatı Etkiler Mi?

Askerlik yapmaya engel olan bazı durumlar normla yaşantıyı da etkileyebilir. Bilinmeyen bazı hastalıklar askerlik muayeneleri sırasında yapılan detaylı sağlık incelemeleri sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bilinmeyen sağlık sorunlarının gün yüzüne çıkması kişilerin hayatını olumsuz yönde etkiyebilir.

Ancak boy ve kilo gibi kalıcı olmayan bazı fiziksel özellikler vardır. Boy ve kilodan dolayı askerlik görevini yapmak için uygun görülmeyen adaylar fiziksel olarak bu özelliklerini değiştirebildiği müddetçe askerlikten muaf tutulsa da tekrar asker olmak isterlerse başvuru yaparak tekrar sağlık kontrolüne girebilirler.

Askerlik Boy Kilo Sınırları

Askerlik Boy Kilo Sınırları