Mezara su dökme, oldukça sık karşılaştığımız uygulamalardan biridir. Ölene karşı bir görev olarak kabul edilse de aslında bu uygulamanın temelinde nelerin var olduğunu pek fazla kimse bilmez. Peki mezara neden su dökülür? Mezara su dökme uygulamasına farklı anlamlar yüklenmiştir. Dinimizde sıkça yapılan bu davranış ne anlama gelmektedir? Ölen kişinin toprak altına gömülmesi üzerine, yapılan her mezarlık ziyaretinde o kişinin mezarı sürekli sulanır. Bu uygulamayı yapan kişilerin çoğu, mezarda yatan kişinin su sayesinde rahat ettiğine inanır. Ancak mezara su dökülmesinin daha farklı nedenleri de bulunmaktadır. Oldukça eski dönemlerden beri yapılan mezara su dökme, günümüzde de çok fazla yapılmaktadır.

Mezara Su Dökülmesinin Nedenleri

Mezara su dökülmesinin nedenleri şunlardır:

  • Eski Türklerde olan bir adettir.
  • Mezara su dökmek sünnettir.
  • Kabrin yeşil kalabilmesi için su dökülür.
  • Toprağın çökmemesi için su dökülür.

Bu nedenlerde dolayı, mezara su dökme uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulamanın özellikle de sünnet olması, Müslümanlar için daha kıymetli bir uygulama olmasına neden olmuştur. Mezarlık ziyareti yapan kişilerin yanında su götürmeleri ya da mezarlıklar da çeşmelerin bulunması bu yüzdendir.

Mezara Su Dökme Şamanlardan Gelmiştir

Şamanizm inancında mezara dökme uygulaması bulunmaktadır. Şamanistler, her mezar ziyaretlerinde mezar taşlarının üzerlerine kuplu bardaklar bırakılardı. Bu bardakların içerisine ise bir miktar su eklenmektedir. İnanışa göre ölen kişi belli zamanlarda susamaktadır. Bu zaman geldiğinde su içmek için kupların içerisinde olan suları kullanırlar. Ancak mezara kup içerisinde su koyma adeti unutulmuştur.

Daha sonra insanlar, mezara su dökmeye başlamışlardır. Eski Türklerde böyle bir uygulamanın yapılması, günümüzde şaman adetlerinin devam ettiğini göstermektedir. Ancak mezara su dökme, şamanlardan kalan bir uygulama değildir. Çünkü İslam dininde mezara su dökmek, sünnet sayılan bir uygulamadır.

Mezara Su Dökmek Sünnettir

Mezara su dökmek, dinimizde sünnet kabul edilen bir uygulamadır. Peygamber efendimiz döneminden beri uygulanan mezara su dökme, günümüzde de çok sık yapılır. Mezara su dökme uygulamasının sünnet olması, Müslümanların bu uygulamayı çok fazla yapmasını sağlamıştır. Şamanizm’den geldiği düşünülen bu uygulama, dinimizde de vardır. Türkler, bu konuda oldukça hassas davranmaktadırlar.

İLGİLİ MAKALE  Su diyeti ile haftada 5 kilo verin. Peki ne kadar sağlıklı? (Kaynak: soru.com.tr)

Kabrin Yeşermesi İçin Su Dökülür

Dinimizde mezara su dökülmesi, son derece önemsenen bir sünnettir. İnancımıza göre, mezara su dökülmesiyle birlikte mezar üzerindeki otlar yeşerir. Bu yeşerme sonucunda mezarda yeşillikler boy göstermeye başlar. Rivayetlere göre mezarın yeşil olması, ölen kimse için hayırlıdır. Bu nedenle kabir üzerinde çıkan otların yeşil tutulması gerekir. Hatta bazı kimseler, mezarların üzerine çiçek ya da ağaç ekerler. Mezarın sulanması, hem sulayan hem mezarda yatan kişi için önemli sayılır. Peygamberimizden kalma bir uygulama olan mezara su dökme, maneviyat açısından da değerlidir.

Toprağın Çökmemesi İçin Su Dökülür

İslam dinine göre ölen kişinin toprağa gömülmesi gerekir. Bu nedenle ölen herkesin varacağı yer toprak altıdır. Toprağa girildiği an da bireyin cesedi tamamen toprak altında kalır. Ceset üzerine ise toprak yığılır. Bu toprağın daha sonra ceset üzerine yığılmaması için de su dökülür. Mezara su dökme sünnetinin bu nedenle de yerine getirildiği düşünülmektedir.