Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa İli Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 210 Adet Konut Projesi kapsamında üretilecek 90 adet konut satışa sunulacaktır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Bursa İli Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 210 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 61 adet ve 3+1 nitelikli 29 adet olmak üzere toplamda 90 adet konut için 18 Temmuz – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvuru toplanacak olup, akabinde başvuru şartları sağlayanlar arasında 28 Temmuz 2022 tarihi, Perşembe günü Saat 13:00’te hak sahipliği ve konut belirleme kurası gerçekleştirilecektir.

Kuralar canlı yayında yapılacak

Konut Belirleme Kurası İdaremizin Sosyal Medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi web sayfamızda yayınlanan program çerçevesinde asil hak sahiplerine 15 Ağustos 2022 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, asil hak sahiplerinden konut kalması durumunda yedek hak sahiplerine 31 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2022 tarihleri arasında, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Bursa/Yenişehir Şubesi nezdinde imzalanacaktır.

Proje Adı: Bursa İli Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 210 Adet Konut Projesi

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 61 adet, 3+1 konut 29 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 18 Temmuz 2022 – 22 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 21 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1, 3+1
Kura Tarihi: 28 Temmuz 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Yenişehir/Bursa
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 15 Ağustos 2022 – 24 Ağustos 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 31 Ağustos 2022 – 02 Eylül 2022(Asil hak sahipleri
sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

 1. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 28 Temmuz 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
 2. Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
 3. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.
 4. Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
 5. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
 6. Başvurulan projenin bulunduğu Bursa ili nüfusuna kayıtlı olması veya Bursa ili sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması, (Kura sonucu hak sahibi olunsa dahi, sözleşme aşamasında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alınacak belge istenecektir. Belge getiremeyenlerin hak sahipliği iptal edilecektir.)
 7.  Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır
 8. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 15 Ağustos 2022 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
 9. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 tipi konutlar için 20 yedek hak sahibi, 3+1 tipi konutlar için 10 yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
 10. Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
 11. Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
 12. İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
 13. İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
 14. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
 15. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 16. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 01 Ağustos 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 25 Ağustos 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 05 Eylül 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
 17. Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
 18. Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
 19. Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
 20. Proje yapı ruhsat tarihi;
 21. Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
 22. Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
  Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
  İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54
X