Hisseli tapusu olan vatandaşların en merak ettiği konu, hisseli tapunun nasıl tek kişiye ait tapuya döndürüleceği. Müstakil ya da tek kişiye ait tapu, bir gayrimenkulun tek kişiye ait olduğunu göstermekte. Ancak hisseli tapularda işler değişiyor. Çünkü hisseli tapularda birkaç kişinin ortak hissesi bulunmakta. Bu tarz tapularda birkaç kişinin ortak hissesi vardır.

Genellikle miras işlerinde hisseli tapu çok sıkıntı olabilmekte. Çünkü hisse sahiplerinin anlaşamaması durumunda bazı sorunlar oluşturabilmekte. Bu yüzden de hisse sahipleri de bu tarzdaki tapuları, tek kişiye ait tapuya çevirmenin yollarını aramakta.

Müşterek tapu nasıl tek kişiye ait tapuya döndürülür?

Hisseli tapunun tek kişiye ait tapuya döndürülmesinin yasal düzenlemelere göre birkaç yolu bulunmaktadır. Bu yollardan en çok tercih edileni ise, hisse sahiplerinin hisselerini 3. kişiye satması. Bu şekilde bir satış işlemi gerçekleştiğinde, müşterek olan tapunuz tek kişiye ait tapuya dönüşebilir. Bunun dışında da hisse sahipleri anlaşarak, bir kişiye bütün hisseleri satması durumu vardır. Bu sayede de hisseli olan tapu, tek kişiye ait bir tapuya dönecektir.

Hisseli tapularda hissesi olan kişinin isimleri bulunmaktadır. Ancak gayrimenkulun hangi bölgesinin o kişiye ait olduğu, hisseli tapularda belirtilmez. Hisseli tapunun tek kişilik tapuya dönüşüm işlemlerinden bir diğeri ise taşınmazın inşaatında herhangi bir sorun olup olmadığıdır. Belediyeden gelen ekip, inşaatta belirli incelemelerde bulunur ve inşaatın ruhsatlı olup olmadığını inceler. Daha sonra ise ruhsata uygun yapıldığının kontrol edilmesi işlemler gerçekleşir. Bütün bu denetleme ve kontrollerden sonra ise belediye, ayırma işlemlerinin onayına karar verir. Onay verildikten sonra da taşınmazın tapusu, müstakil tapuya çevrilir. Ancak bu işlemin gerçekleşebilmesi için tapudaki tüm hissedarların onayının alınması gerekiyor. Eğer bir kişi bile onay vermezse, hisseli olan tapu asla tek kişiye ait tapuya dönüştürülemez.

Müstakil tapu nedir?

Müstakil ya da tek kişiye ait tapu, belirlenmiş olan gayrimenkulun tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapudur. bu tarz tapu belgelerinde bir kişinin ismi geçmektedir. İkinci bir kişinin ismi geçtiği takdirde bu tapu, hisseli tapu ya da müstakil tapuya dönüşmüş olur.

İLGİLİ MAKALE  Ev fiyatları artık düşecek mi? Alım gücü düşüyor, konut fiyatlarında yükseliş sürüyor

Hisseli tapularda da herhangi bir işlemin yapılabilmesi için, bütün hissedarların onayının alınması gerekiyor. Bir hisseder bile onay vermezse, o tapu üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilemez. Bu yüzden hisseli ya da müşterek bir tapuda her hissedarın onayının alınması gerekmektedir.

X