Devlet kırsal alanlardaki tarım arazilerinin kullanılması ve hayvancılık işlerinin de yürütülebilmesi ayrıca köyden kente göçü engellemek için Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden şehirden köyüne dönen gençlere 100 bin TL’ye kadar “köye dönüş hibesi” projesini başlattı. Bu makalemizde “Köye dönüş hibesi nedir? 2022 yılı köye dönüş hibesi şartları nelerdir? 2022 köye dönüş hibesinden kimler faydalanır? 2022 yılı köye dönüş yol yardımı, 2022 köye dönüş desteğinin kapsamları nelerdir?” gibi aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar vermeye gayret göstereceğiz…

Bakanlığın özellikle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde boy göstermek isteyen tüm girişimcilere kapısı açık. Gençlerin üretimi yaparken uzmanlaşmasını da sağlayacak projenin Türkiye’de bu alanlarda üretim miktarı ve kalitenin de artırılacağı düşünülüyor. Diğer taraftan kırsala yönlendirilen gençler, yapacağı sürdürülebilir yatırımlarla işletmelere örnek teşkil ediyor.

Köye dönüş projelerinden yararlanmak isteyen girişimcilerin aşağıdaki şartlar altında müracaat yapmaları gerekiyor.

 • Büyükbaş, inek, manda, sığır ve hamile düve için 30 bin TL köye dönüş kredisi,
 • Küçükbaş, koyun, keçi almak için 30 bin TL bağışlama,
 • Tavuk çiftliği oluşturmak için, hindi, kaz, ördek ve salma tavukçuluk için köye dönenlere kredi imkanı,
 • Öteki kümes hayvanı yetiştiriciliği için 30 bin TL köye dönme kredisi verilmektedir.

Diğer taraftan;

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Sürü büyütme desteği,
 • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
 • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
 • İpek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

için destekler verilecek.

Üretim kapasitesi en fazla 29 tonu geçmemek şartıyla, su ürünleri üretimini de destekleme projeleri kapsamında; alabalık, yayın balığı, mersin balığı, sazan, karabalık, midye ve kara salyangozu yetiştiriciliğinde destekler veriliyor.

Bakanlığın bitkisel ürünlere dair de destek verdiği; fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı yetiştiriciliği, ormancılık projeleri, odun dışı orman ürünleri gibi projelere destekler verilecek.

Yöresel ürünler, tıbbi bitki üretiminin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi gibi alanlarda ayrı bir destek söz konusu burada en fazla ilgi gören tıbbi aromatik bitki üretimi, işlenmesi ve depolanması alanlarında hibe desteği verilecektir.

İLGİLİ MAKALE  Canlı hayvan fiyatları yeni zamlardan sonra ne kadar oldu?

Köye Dönüş Hibesinin Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Tarım, hayvan, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren üniversite ve yüksek okullardan mezun olmak,
 • Bakanlıktan başka bir hibe desteği almamış olmak,
 • Askerlikle ilişiği olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan veya emekli olmamak.
 • Başvuru tarihi itibariyle KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

Köye Dönüş Hibesinin Başvuruları Nereye Yapılacak?

Köye Dönüş Projesine başvuru yapmak isteyen kişiler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden başvurusunu yapabilecek.

Kesin başvurular ise, onay alan kişilerin pilot iller kapsamındaki proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği taahhüt ettiği yerin bağlı olduğu il müdürlüklerine yapılacak.

Proje İçin Gereken Belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı
 • İş planı
 • Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge
 • Taahhütname
 • Diploma
 • Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi

Köye Dönüş Hibesinde Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Köye Dönüş Projesi için onay alan kişilere 100 bin TL’ye kadar hibe ödemesi gerçekleştirilecek. Proje KDV olmadan hazırlanmıştır ve ödemeler buna göre yapılmaktadır. Ödemelerin yapılması için sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

İzleyin: Destek aldı, köyüne döndü huzur buldu

Köye Dönüş Hibesine Nasıl Başvurabilirim?

Projenin ilk başvuruları Bakanlığın İnternet adresinden yapılacaktır. Kesin başvuru yapmaya hak kazanan kişiler belgelerini hazırlayarak bakanlığın il müdürlüğüne başvuru yapmaları yeterlidir. Kesin başvurusunu yapan kişilerin dosyaları değerlendirmeye alınır ve 5 iş günü içerisinde dönüş yapılır.

Ziraat ve hayvancılık alanındaki yatırımlar için bu destek sunar 3 yıl süresince verilmektedir. Üstelik bu projeden yararlanmak için köye dönmek gerekmiyor. Projesini ilgili kurumlara sunan kişilerin hazırlamış oldukları projeler kabul olduğu takdirde bu desteklerden yararlanabilirler. Bu sayede köyde ya da çiftliğinizde yapacağınız hayvancılık ve ziraat faaliyetleri için devletten 30 bin TL geri ödemesiz para alabiliyorsunuz.

İLGİLİ MAKALE  Çay üreticilerine müjde! 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminat ödemesi başladı

Ziraat Bankasının sunmuş olduğu hayvansal üretim kredilerine hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP), DOĞU ANADOLU (DAP), DOĞU KARADENİZ (DOKAP) VE KONYA OVASI (KOP) PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

(CUMHURBAŞKANI KARAR NO: 25/12/2018 TARİHLİ – 502 SAYILI KARAR)

(TEBLİĞ NO:2019/16)

Uygulama ve Ödemeler: 

Proje uygulama süresi 2019-2023 yılları arasında olup, 10-50 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları ve makine alet-ekipman alımları konularında hibe desteği sağlamaktadır.

Ahır/ağıl yapımı ve/veya tadilatına,  damızlık boğa, koç ve teke alımlarına ve gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımlarına 2019-2023 yılları arasında % 50 hibe uygulanacaktır.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır:

GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki 41 ilde, inşaat yatırımları için doğrudan İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine, damızlık erkek materyal alımları için ise İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır:

Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Türkvet kayıt sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.

Başvurular Ne Zaman Yapılır:

Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat gönderilir.

X