Karar defteri yönetim tarafından yeni gelişmeler yapılan değişiklikler ile bu değişiklikler ve yeni gelişmeler sonucunda alınan kararların karar numarası karar tarihi kararın konusu alınan kararın ve katılımcıların isimlerinin ve imzalarının bulunduğu resmi bir defterdir. Alınan kararların karar defterine yazıldıktan sonra kurul tarafından imzalanarak onaylamış olur. Bu kararların sadece karar defterine yazılıp kurul tarafından imzalanması resmi işlemlerde karar defterini kullanılamaması ve karar defterinin kullanım şartlarına uyulmasında uygun değildir uygun olması için karar defterini yöneticiler tarafından notere onaylatılması gerekir.

Karar Defteri Olarak Herhangi Bir Defter Kullanılır Mı?

Karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılması uygun olmaz kullanılan karar defterinde kararın numarası, tarihi, konusu, toplantıya katılan üyelerin adı soyadı ve karar metni gibi bölümler bulunur. Noter onaylı karar defteri kullanmak şarttır. Karar defterine olaylar tarihiyle birlikte sırasıyla ve düzenli bir şekilde yazılır. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir ve giderlerin evraklarıyla birlikte tarihlerinin doğru bir şekilde not edilmesiyle kayıt altına alınır. Herhangi bir yönetici değişikliğinde yeni yöneticiler eski yöneticilerden karar defterini tutulan tutanak ile resmi bir şekilde teslim alır. Teslim alma sonucunda bütün bağış ödeme ve benzeri işlemlerin sorumluluğu yeni yöneticinin sorumluluğu altına geçmiş olur. Karar defterinin bitmesi yani tamamının kullanılması durumunda yeni bir karar defteri temin edilir. Tamamı kullanılmış karar defteri ise noterden onay alınarak kapatılıp yeni deftere geçiş yapılır. Karar defterini her yıl başından bir ay önce ve o ay içerisinde yönetimdeki kişilerce notere gidilerek onaylı bir şekilde kapattırılır. Bu durumların yerine getirilmemesi halinde yöneticilere belirlenen cezalar uygulanır.

Karar defteri

Karar defteri

Karar Defterine Yazılan Kararlar Nasıl Belirlenir?

Alınan kararlar oy çokluğu ile belirlenir ve deftere tarihli ve varsa belgeli bir şekilde kayıt edilir. Farklı görüşlerin farklı oyları oyların farklılığının sebebini belirterek ve oluşacak fikir ayrılıklarının sorumluluklarını alarak karar defterine imza atarlar.

Karar Defterini Tutmak Zorunlu Mudur?

Karar defteri yöneticilere zorunlu tutulan bir yükümlülüktür.Karar defteri tutulmadığı taktirde yöneticilere idari para cezası uygulanır. Yöneticiler dışında da eğer karar defteri tutulmuyorsa diğer kişiler bunu talep etmek zorundadır. İleride olası bir durumda karar defterinde belgeler ve imzayla onaylanan kararlar yaşanan problemlerin çözümünü kolaylaştırmış olur.

Karar Defterini Kimler Tutar?

Bir veya daha fazla kişi ve kişiler tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan şirketlerin tümü karar defteri tutar.

  • Limited şirketler
  • Apartman yöneticileri

yerlerde karar defteri tutmak zorunludur aksi taktirde yönetimdeki kişilere cezai işlem uygulanır.

İzleyin: Yeni binalarda apartman yönetimi karar defteri nasıl oluşturulur?

Karar Defteri Neden Tutulur?

Karar defteri yönetimin oy çokluğu ile aldığı kararların yazılması, finansal işlemlerin kayıt altına alınması maddi gelir ve giderlerin not edilmesi için kullanılan gerektiğinde resmi bir delil olarak kullanılabilecek bir defterdir. Karar defterine yazılan oylama sonucundaki kararlarda ileriye dönük bir karar değişikliği ya da finansal açıdan bir eksiklik gözden kaçma gibi durumların olmaması bazı olayların resmiyete dökülmesi yönetim ve kişiler arası güvensizlik, anlaşmazlık ve çekişme oluşmasının engellenmesi için karar defteri tutulur.