Koronavirüs salgını ile birlikte tüm dünya düzeni değişti. Son zamanlarda tüm dünyada cereyan eden ekonomik kriz ve enflasyonun artışı yüzünden pek çok ülke zor durumda. Bu krizlere bağlı olarak yaklaşan kıtlık ise oldukça korkutucu. Enflasyonun artışıyla birlikte artan gübre ve mazot fiyatları üretimi yavaşlattığı gibi üretimin yavaşlamasına bağlı olarak da gelir azalıyor. Gübre üretiminin azalması ve gübre fiyatlarının son bulmayan artışı,  küresel bir gıda krizinin adeta ayak sesleri konumunda. Mazotun çok artması tarımı etkilerken, gübrenin zamlanması da aynı şekilde tarımı ve üretimdeki verimi derinden sarsmaya devam ediyor. Özellikle Ukrayna – Rusya savaşı, global pek çok sorun ve Çin’in hammadde sağlamayı bırakması üretimi neredeyse durdurdu. Çiftçiyi ve dolayısıyla ülkenin en büyük gelir kaynağı üretimi etkileyen bu durum, vatandaşı korkutuyor. Gübre, tarımdaki hasat veriminin artması için tek çare. Çiftçi artık zararına satış yapıyor ya da fiyatlar fahiş oluyor. Herkesin derinden yara aldığı bu süreçte zamların ardı arkası kesilmiyor. İşte ağustos ayı güncel gübre fiyatları.

Gübre nedir?

Gübre, bitkilerin yeterli miktarda beslenebilmesi için gerekli olan en önemli maddedir. Bitkinin ve toprağın ihtiyacı olan mineraller gübre tarafından sağlanmaktadır. Gübreleme işlemi, toprağın ve dolayısıyla tarımın verimi bakımından oldukça önemli bir işlemdir.

Gübre çeşitleri

Gübreler doğal gübre ve yapay gübre şeklinde ikiye ayrılırlar. Yapay gübreler; azotlu gübre, potasyumlu gübre ve fosfatlı gübre olarak ayrılır. Doğal gübreler ise; ahır gübresi, kompostlar ve yeşil gübre olarak üç grupta toplanır.

Gübre fiyatlarında son durum ne?

Gübre fiyatları günden güne artıyor. Çiftçi çaresiz, ne yapacağını kara kara düşünür vaziyette. İşte güncel gübre fiyatları. DAP gübrenin hemen ardından kompoze gübreye de zam geldi. Kompoze gübrelerin ton fiyatı (20.20.0 ve 15.15.15) 2 bin lira arttı. Zamdan önce tonu 9 bin lira olan kompoze gübre, ani bir zam ile birlikte 11 bin lirayı buldu. İşte ağustos ayında güncel gübre fiyatları.

2022 yılı ağustos ayı güncel gübre fiyat listesi

  • DAP gübresi 1 ton: 18 bin Türk lirası
  • Üre gübresi 1 ton: 13 bin Türk lirası
  • Can gübre 1 ton: 6 bin 850 Türk lirası
  • 15.15.15 gübre 1 ton: 11 bin Türk lirası
  • 15.15.15 (Zn) gübre 1 ton: 11 bin Türk lirası
  • 20.20.0 gübre 1 ton: 11 bin Türk lirası
  • 20.20.0 (Zn) gübre 1 ton: 11 bin Türk lirası
  • Amonyum sülfat 1 ton: 7 bin Türk lirası
İLGİLİ MAKALE  Çay zammı sonrası çay fiyatlarında son durum

Gübre fiyatlarında indirim bekleniyor mu?

Gübre fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceğine dair henüz bir bilgi elimizde yok. Gübre fiyatlarının düşmesi enflasyonun ve döviz kurunun düşmesine bağlı olduğundan, indirim gerçekleşecek gibi görünmüyor. İthal gübre fiyatları, döviz kuruna bağlı olarak arttığı için gübre fiyatları sürekli bir artış göstermeye devam ediyor. Herhangi bir indirim durumunda sizleri haberdar ediyor olacağız.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gübreleme önerileri

Gübrelemenin Amacı

Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave
etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde
etmektir. Yüksek verim ve kalite için bitki besin elementinin tam olarak saptanması gereklidir.

Önce Toprak Analizi: Üretimi yapılacak bitkiye verilecek gübre miktarını bilmek için
öncelikle yetiştirileceği toprağın analizlerinin yapılması gereklidir.

Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma: Toprak analizlerinin doğru ve güvenilir olması
için üretim yapılacak tarla veya bahçeden toprak örnekleri usulüne uygun olarak
alınmalıdır.

Verilmesi Gereken Gübre Miktarı: Alınan toprak örnekleri herhangi bir toprak analiz
laboratuvarında analiz ettirildikten sonra, tarlanın bulunduğu bölge ve ekilecek
bitkiye göre ilgili “Gübre Tavsiye Çizelgesinden yararlanılarak uygulanacak gübre
miktarları belirlenir.

X