Generaller, devlete bağlı olarak çalışan ve maaş alan askerlerdir. Bir nevi paralı asker olarak da tanımlanabilecek bu meslek için de, diğer devlete bağlı mesleklerde olduğu gibi ücret düzeyine göre çalışmalar yapılır. Generallerin alacak oldukları maaşlar, hem çalışmalarının karşılığı olarak verilen hem de çalışma yaptıkları yere göre de artırılabilen maaşlara dahildir. Bu bağlamda; general maaşlarının ne kadar olduğu, general maaş aralıklarında farklılık olma nedenleri ve general maaşlarının ne zaman alınabileceği, sorgulanacak konulardandır.

General Maaşları Arasında Fark Olma Nedenleri Nelerdir?

General maaşlarının fark göstermesi, her generalin aynı maaşı almıyor olma sebepleri bulunur.

Bu sebepler başlıca:

 • General olarak yapılan çalışmalar sonucunda görevde terfi alma olayının olup olmaması
 • Görev yerinin, doğu bölgelerde veya istenmeyen bölgelerde tamamlanması
 • Görev yapılan süre içerisinde özel görevlendirmeler veya ciddi askeri düzenlemelerin gerekiyor olması
 • Generaller için nöbet tutma olayı mevcuttur. Tutulacak olan her nöbet için, aylık maaş düzeyine kıyas yapılarak günlük nöbet ücreti çıkarılır. Nöbete kalınan sürenin fazla veya az olması da general maaşlarını etkileyecektir.

Şeklindedir. General olma niyeti olan ve general maaşı araştırmasına giden askerlerin, maaş için bunları bilmesi muhakkaktır.

Tuğgeneral

Tuğgeneral

General Maaşları Ne Kadardır?

Generallerin kayıtlı oldukları kurum, doğrudan devletin kendisidir. Bu yüzden general maaşlarının devlet üzerinden alınması gerekir. Devlet ise kendi bünyesinde çalışan her insanın sigortalı olmasını şart koşar. Generalleri de kapsayan bu durumdan dolayı, alınacak maaş daha teslim alınmadan sigorta bedeli düşülür ve kalan kısmı generale teslime edilir.

Ayrıca, maaş artırıcı unsurlarla maaşın azalmasına neden olan etkenlerden kalan sonucun general maaşına nasıl yansıyacağı da bilinmelidir. Sonuç olarak, en düşük düzey general maaşının dört bin sekiz yüz lira olduğu görülür. En yüksek düzey general maaşı ise yedi bin dokuz yüz liradır. General maaşlarının sabit olarak bu şekilde olmasına ek, nöbet sayısı arttığı zaman ve özel görevlendirmeler olmasından sonra artacağı görülür.

SUBAY RÜTBELERİ ve MAAŞLARI

 • Asteğmen: 7 bin TL
 • Teğmen: 7 bin 500 TL
 • Üsteğmen: 7 bin 800 TL
 • Yüzbaşı: 8 bin 500 TL
 • Binbaşı: 9 bin TL
 • Yarbay: 9 bin 500 TL
 • Albay: 10 bin TL
 • Tuğgeneral: 11 bin TL
 • Tümgeneral: 12 bin TL
 • Korgeneral: 13 bin TL
 • Orgeneral: 14 bin TL
İLGİLİ MAKALE  Sözleşmeli er maaşları 2022 ücretleri

General Maaşları Ne Zaman Ödenir?

General maaşları için devlet tarafından yapılacak ödeme, her memur maaşının resmi olarak hesaplara aktarıldığı zamanla aynıdır. Yani, general olan bir kişinin her ayın on beşinde maaş alma günü gelmiş olacaktır. Maaş için, resmi olarak nöbet sürelerinin bildirilmiş olması ve ödemelerin kontrol edilmesi gerekecektir. Ayrıca alınacak olan maaş için sabah saatlerinin beklenmesi de söz konusu değildir. Ayın on dördüncü gecesi ile on beşini bağlayan gece yarısında general maaşlarının hesaplara yatırılması sağlanır.

Komutanlar

Komutanlar

General Maaşları Ne Kadar Artabilir?

General olmuş olan veya general adayı konumunda bulunan insanların, general maaşlarını en fazla ne kadar artırabileceklerini de bilerek meslek seçimi veya gider planlaması yapmaları gerekir. İlk olarak, en düşük düzeyde olan ve sigorta ücretinden bağımsız olan general maaşı dört bin sekiz yüz liradır. Bu ücret üzerine ek; ayda on gün askeri nöbet tutulması, nöbet ücretleri için imza verilmesi ve ödemenin devlete yansıtılmış olmasıyla ek ödemeler alınır.

On nöbet için alınacak ek ödeme en az dört bin lira olduğu için, yeni general olan bir kişinin sekiz bin liraya varan general maaşı alabileceği bilinmelidir. Ayrıca, general olarak çalışan insanların maaş artışı yaşamaları için rütbelerini de artırmaları gerekebilir. Askeri alanda yer alan birliklerde, üst kademede yer edinen çalışanlar daha fazla maaş aralıklarına sahiptir. Bu yüzden, general olan bir insanın rütbe artışı için gerekenleri yapması ve sonuç olarak maaş artışı yaşaması mümkündür.