Elektrik aboneliği; elektrik kullanımının sağlanması, kullanılan elektriğin getirdiği borcun belirlenmesi, kaçak kullanımın önüne geçilmesi ve elektriğe bağlı cihazların kullanımı için sağlanmalıdır. Yerleşim yerlerine, çalışma alanlarına ve insanın olduğu her yerde elektriğin gerekli olması; elektrik bağlantısının abonelik kurularak sağlanmasını ve aboneliğin de güvence bedeli içermesine neden olmuştur.

Bu güvence bedeli, elektrik abonelik bedeli başlığı altında alınır ve ne kadar tutarda olduğu bilinmelidir. Elektrik abone ücreti hakkında; bu ücretin neye göre belirlendiğini, abonelik ücreti ödemesinin ne kadar olduğu ve nasıl ödenebileceği, konuları da araştırılmalıdır. Bu sayede, aboneliklerin açılması ve elektrik kullanımına başlanması kısa sürede gerçekleşecektir.

Elektrik Abonelik Ücretleri Neye Göre Belirlenir?

Elektrik abonelik ücretlerinin belirlenmesi, meskene ve konuma bağlı bazı durumların değerlendirilmesiyle gerçekleşir.

Bununla beraber, elektrik abonelik ücretlerinin belirlenmesinde baz alınan etkenler:

 • Elektriğin bağlanacak olduğu meskenin büyüklüğü; içerisinde ne kadar elektrik kullanımı olabileceğini, elektrik kullanım araç ve alanlarının aynı anda aktif olması durumunda ne kadar elektrik gideceğini belirten şekilde tasarlanmıştır. Abonelik ücretinin belirlenmesinde mesken büyüklüğünün baz alınması, elektrik kullanımının tam olması için şarttır.
 • Yaşanılan bölge içerisinde, elektrik ve diğer kullanım araçlarının fiyatları; diğer bölgelere, şehirlere ve ülkelere göre fark gösteriyor olabilir. Elektrik abonelik ücretlerinin de, yaşanılan yerdeki güncel ücretlere göre ödenmesi gerektiği için; bölgedeki elektrik kullanım ücretlerinin ve ortalama güvence bedellerinin bilinmesi gerekir.
 • Meskenin kaç kW elektrik tüketebildiğinin bilinmesi gerekir.

Baz alınan bu hususlar, abonelik ücretlerinin ne kadar olacağını doğrudan belirler.

Elektrik abonelik ücretleri ne kadar?

Elektrik abonelik ücretleri ne kadar?

Elektrik Abonelik Ücreti Nasıl Belirlenir?

Elektrik abonelik ücreti belirlenirken, ilk önce tam ve açık adresin bildirilmesi gerekir. Açık adrese bağlı olarak yapılan imar tasarımında; mesken içerisinde elektrik kullanımının en fazla ne kadar olacağı, kaç kW elektrik tüketimi için hazır hale getirilen yapı oluşturulduğu ev buna bağlı durumlar incelenir.

Daha sonra, hanenin kullanabilecek olduğu kW sayısının beş katı alınır. Ortaya çıkan sonuç, elektrik abonelik ücretinin ne kadar olduğunu gösterecektir. Buradan çıkarım yapılacağı üzere, her mesken için elektrik abonelik ücretinin aynı olmadığı bilinmelidir.

Elektrik Abonelik Ücretleri Hangi Fiyatlardadır?

Elektrik hizmetinden faydalanmak için, bazı nedenlerle abonelik ücretinin verilmesi gerekir. Burada, abonelik ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılırken; bir meskenin en azından 165 lira olacak şekilde abonelik açma ücreti ödemek zorunda olduğu da bilinmelidir. Meskenler için ortalama güç ise 6kW 198 TL’dir. Çünkü; elektrik kullanımı, hane içerisindeki prizlerin ve aydınlatmanın kurulması aşamasında bir alt sınır kullanılır.

Elektrik ilk abonelik ücreti Kurulu Güç (Alçak Gerilim)e göre bağlantı bedeli aşağıda ki gibidir:

 • 0-15 kW: 69,80 TL
 • 15-100 kW: 159,60 TL
 • 100 kW ve üzeri: 202,89 TL

Elektrik abone ücretler 2022:

Abone Grubu (Sözleşme Gücü)Açma/Kesme ücretiGüvence Bedeli
Mesken (1kW)20 TL37,6 TL
Mesken (5kW)100 TL188 TL
Ticarethane (1kW)20 TL106,9 TL
Ticartehane (5kW)100 TL534,5 TL
İLGİLİ MAKALE  Güncel ptt kargo fiyatları 2022

Bu alt sınır, en küçük meskenlerde dahi olması gereken elektrik düzeyini belirten bir kW değeridir. Alt sınır için seçilen kW değerinin sabit olması da, en azından 165 lira olan elektrik aboneliği ücretini gerekli kılmıştır. Bu ücrete ek olarak, elektrik açılmasını ve elektrik sayacını kontrol eden kurye bedeli de söz konusudur. Kurye bedeli faturalara ayrı bir alanda yansıtılırken, elektrik abonelik ücretleriyle karıştırılmamalıdır.

Güvence bedelleri:

Güvence Bedelleri
2022
Tüketici GruplarıBirim Bedel (TL/kW)
Sanayi ve Ticarethane129,6
Mesken45,6
Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler22,8
Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer61,5

Bağlantı bedelleri:

AG Bağlantı Bedeli
2022Birim Bedel (TL/metre)
0-15 kW (dahil)
Yer altı80,75
Havai37,54
15-50 kW (dahil)
Yer altı109,30
Havai63,71
50-100 kW (dahil)
Yer altı149,25
Havai79,36
100 kW üzeri
Yer altı149,25+0,6×(Güç100)
OG Bağlantı Bedeli
2022Birim Bedel (TL/metre)
Yer altı381,56
Havai102,00

Elektrik Abonelik Ücretleri Neden Değişkendir?

Elektrik aboneliği için sabit bir ücret tutarının olmaması, bazı elektrik kullanıcılarının soru işareti yaşamasına neden olabilir.

Bu durumda, elektrik abonelik ücretlerinin birbirinden farklı olmasına neden olan etkenler şöyledir:

 • Mesken büyüklüğünün değişmesi, mesken içerisinde; kaç tane priz gibi elektrik paylaşım araçlarının olacağını, evin alt yapısında ne kadar elektrik kullanımına uygun sistem olduğunu, ev için yeterli görülen elektriğin ne düzeyde olduğunun da değişmesine neden olur. Bu tür yapılarda, hanedeki elektriğin tamamının aktif olarak kullanılması, daha sonrasında elektrik şirketlerine ödeme yapılması aşamasında güvence sunulmuş olmasını gerektirir. Bu bağlamda, mesken büyüklüğünün değişmesi sonucunda verilen güvencenin de değişerek artması gerekir.
 • Bölgelerde gerçekleştirilen hizmet ücretleri, her zaman başka bölgelerle aynı değildir. Bu nedenle, hizmet ücreti değiştiği için elektrik abonelik ücreti de değişecektir.
 • Meskenin kaç kW için uygun olduğu, abonelik ücreti belirlenmesinde doğrudan kW kullanıldığı için oldukça önemlidir. Bu değerin meskenler için değişken olması, ödenecek abonelik ücretini de değişken kılar.

Bu şekilde olmak üzere, elektrik abonelik ücretinin fark göstermesinin çok sayıda sebebi vardır.

İzleyin: Elektrik abonesi nasıl alınır?

Elektrik Abonelik Ücretleri Değişir Mi?

Elektrik abonelik ücretleri, elektrik hizmeti sunan firmalar tarafından sürekli sabit tutulan ücretler değildir. Aksine, abonelik ücretlerinin değişmesine neden olan çok sayıda unsur vardır ve bu unsurlara göre belirli aralıklarda abonelik ücreti güncellemesi yapılmalıdır.

Bunun yanı sıra, elektrik abonelik ücretlerinin belirli aralıklarda değişmesinin nedenler:

 • Develüasyon ve enflasyon etkileri, elektrik abonelik ücretleri üzerinde de etkilidir. Çünkü; doğrudan ekonomik etkenlerden dolayı değişen ve sonuç olarak yine ekonomiyi etkileyen durumlar, elektrik abonelik ücreti gibi mali konuların değişmesine neden olur.
 • Elektrik şirketinin yapmak istediği zam söz konusu olabilir. Bu zamların kapsam alanı, kW birim fiyatına dayanır. Doğal olarak kW birim fiyatı değiştiği için, elektrik abonelik açma bedeli de değişir.
 • Ülke genelinde yapılan zamlar ve özellikle elektrik için vergilerde yapılan değişiklikler, abonelik ücretinin de değişmesini sağlar.
İLGİLİ MAKALE  İndirimlerden sonra elektrik faturasına tekrardan zam geliyor

Başlıca bu durumlar, abonelik ücretlerinin değişmesine neden olan durumlardır.

Elektrik Abonelik Ücretleri Ne Sıklıkta Değişir?

Elektrik abonelik ücretlerinin değişme sıklığı, hangi nedenlerin görüldüğüne göre değişecektir. İlk olarak, develüasyon ve enflasyon sonucunda elektrik abonelik ücretleri değişecekse; her iki değerin de yılbaşında hesaplandığı ve yeni yılın girmesiyle ücret tarifelerini geçerli kıldığı değerlendirilerek çıkarım yapılmalıdır.

Yani, belirtilen iki ekonomik değerlendirmede de yılda bir kez elektrik abonelik ücretleri değişecektir. Yapılacak olan zamlar veya uygulanan vergi tarifelerinden kaynaklı abonelik ücretlerinin değişim sıklığı ise; vergi kararı alınma sıklığı ve zam yapılma sıklığına göre değişir. Bu duruma bağlı abonelik ücreti değişim sıklığı ise ortalama olarak yılda iki veya üç kez olarak belirtilmelidir.

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

Mesken Aboneliği için:

Temel Bilgiler:

 • Hesap veya sayaç numarası
 • Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
 • DASK No. veya poliçe

Gerekebilecek Diğer Belgeler:

Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)

Elektrik aboneliği için noter onaylı vekaletnamenin aslı / ıslak imzalı yetki belgesi
(yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)

Şehit Aileleri Ve Muharip Malul Gaziler tarifesinden yararlanmak için:

 • Muharip/malul gazi veya şehit yakını belgesi
 • İkametgah belgesi
 • SGK’dan maaş yazısı

İşyeri Aboneliği için

Temel Bilgiler:

 • Hesap veya sayaç numarası
 • Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
 • Vergi levhası (Vergi no., vergi dairesi, ticaret unvanı),
 • Ticaret sicil no. ve ticaret sicil memurluğunun adı,
 • İmza sirküleri (imza sirkülerinde belirtilmiş ise şirket kaşesi)

Gerekebilecek Diğer Belgeler:

 • Elektrik aboneliği için noter onaylı vekaletnamenin aslı / ıslak imzalı yetki belgesi
  (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)
 • Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)
 • DASK no. veya poliçe (binada mesken varsa)

Sanayi tarifesinden yararlanabilmek için:

Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı (kapasite raporu da gereklidir)

Tarımsal Sulama tarifesinden yararlanabilmek için:

 • Tarım il/ilçe müdürlüklerinden alınan, yapılan sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belge.
 • DSİ’den alınacak yer altı suyu kullanma izin belgesi.

Kısa Süreli abonelikler için:

(En fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilmektedir.)

 • Talep dilekçesi,
 • Bağlantı anlaşması,
 • Elektriksel anlamda tüm sorumlulukların yerine getirildiğine dair fenni sorumluluk belgesi,

Sayaç tesis edilmeyecekse kullanılacak cihazların kurulu güçlerini gösteren teknik doküman.

Ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden; gerçekleşen tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden uygulanacak tarife bedeli hesaplanarak bedelin makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilmektedir.