Hem çalışıp hem de çocuğu olan kadınların emekli olması için bazı özel imkanlar bulunmakta. Çalışan annelerin de erken emekli olabilmek için gereken prim gününü doldurması gerekiyor. Daha önce doğum yapmış ve bu nedenle işine ara vermiş olan kadın, belirli bir süre için prim ödemesi yaparak erken emekli olabiliyor. Erken emekli olması mümkün olan çalışan anneler, yaptıkları doğum kadar kurum tarafından belirlenen miktarda bir gün kazanarak 5 yıl daha erken emekli olabiliyor. Emekli olmak isteyen annelerin sıkça araştırdığı ve hayata geçirmeye çalıştığı doğum borçlanması birtakım detaylara sahip. İşte çalışan annelerin yüzünü güldürecek o ayrıcalığın tüm detayları.

Çalışan anneler daha erken emekli olabiliyor

Hem çalışmanın hem de çocuk büyütmeye çalışmanın stresi ile mücadele eden annelerin yüzünü güldürecek bir ayrıcalık bulunuyor. Doğum yapıp işinden bir süre uzak kalmak zorunda olan anneler, geriye dönük prim ödemesi yapabiliyorlar. Doğum borçlanması denen bu uygulama sayesinde anneler doğumdan önce sigortalı iseler, doğumdan sonra belirlenen gün kadar prim ödemesi yaparlarsa doğum izni kullanmaları nedeniyle uzayacak olan emeklilik uzamamış oluyor. Doğum borçlanması daha önce yalnızca 2 çocuk ile sınırlı iken yeni gelişmelere bağlı olarak 3 çocuğa kadar çıkarıldı ve annelere müjde verildi.

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

Doğumdan önce,

 • Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),
 • Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.

Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan doğum borçlanma koşulları şu şekilde:

 • Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için
  doğumdan önce;
 • Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) sigortalılıkların tescil edilmiş ve ödenmiş yahut tahakkuk etmiş prim borcunun olması,
 • Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
 • Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine
  getirmesi,
 • Doğumdan sonra borçlanılacak süre içerisinde adına prim ödenmemesi,
 • Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması,
  gerekmektedir.
İLGİLİ MAKALE  Milyonlarca EYT'li merakla bekliyor. 50 yaşında emeklilikte son durum

Borçlanma süreleri neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan borçlanma süreleri şu şekilde:

 • Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
 • Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
 • Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır
 • Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
 • İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.