Günümüzde birçok kişi borçlarından dolayı büyük sıkıntılar yaşamakta ve hatta mal varlıklarına haciz yoluyla el konulmaktadır. Bu yüzden yuvası dağılan, işinden olan, aile bireyleri ve çevresindeki insanlarla arası bozulan, bundan dolayı psikolojik problemler yaşayan, hatta ölüme kadar giden birçok insan bulunmaktadır. Borç kavramı genel olarak insanları rahatsız eden bir durum olsa da, zaman zaman hepimiz birilerinden ya da kurumlardan borç almak durumunda kalabiliriz.

Önemli olan borcu alacağımız kişi veya kurumlarla doğru ödeme planı yapmaktır. Genellikle insanlar, kişilerden çok kurumlardan borç almaktadır. Bu kurumlar da genellikle devlet ya da özel bankalar olarak listede yerini alır. Kişiler bankalardan aldıkları kredileri düzenli bir şekilde ve zamanında ödemedikleri durumda, borçları haciz işlemlerine tabi tutulabilmektedir. Bu durum sadece bankalar için geçerli değildir. Telekomünikasyon firmaları, beyaz eşya firmaları, mobilya firmaları ya da borçla aldığınız her ne varsa, hepsi için geçerli olan bir borç sistemidir.

Borçlar Ne Zaman İcraya Verilir?

Öncelikle herhangi bir kişinin bir borcu bulunuyorsa ve bu kişiden borçlu olduğu tutar tahsil edilmek isteniyorsa, borcunun olduğu belgelerle ispatlanmalıdır. Bu icra takibi ve haciz işlemleri başlatılabilmesi için vazgeçilmez bir şarttır. Bu borç ispat edildiği durumlarda alacaklı olan kişi, borçlu olan kişiye borcunu hatırlatmak amacıyla bir tebligat yollar. Bu tebligatın bir tebliğ edilme süresi vardır.

Bu süre içerisinde borçlu olan kişiden herhangi bir cevap alınmazsa, borç bilgileri ihtarname olarak borçlu kişiye gönderilir. Gönderilen ihtarnamede borçlu olan kişinin, borcu ödemesi istenir. Bu süre içerisinde de herhangi bir borç ödemesi yapılmazsa ve borçlu olan kişiden geri dönüş olmazsa, borçlunun mal varlığı araştırılmaya başlanır ve borca karşı gelecek mallarına haciz kararı çıkarılır.

İcra Takibi Ne Zaman İşleme Girer?

Bir kişiye icra takibi başlatmak için bazı aşamalara gerek vardır. Bunun için öncelikle İcra Dairesi’ne hacizle ilgili dilekçe verilmelidir. Bu dilekçenin üzerine İcra Müdürlüğü’nden ödeme emrinin ya da icra emrinin çıkması beklenmektedir.

İcra Takibine İtiraz Etme Hakkı Var mı?

Haciz kararı çıktıktan sonra, borçlu olan tarafın icra takibine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ama bu itirazı ödeme emri gerçekleşmeden önce yapması gerekir. Aksi halde itiraz etme hakkı bulunmaz ve konuyla ilgili dava açması gerekir. Bu işlem çok uzun ve uğraştırıcı bir sürece sahip olduğu için, ödeme emri çıkmadan önce itiraz dilekçesinin verilmesi gerekmektedir. İcra takibi ve haciz işlemleriyle alakalı olarak sağlıklı ve düzgün bir yol izlemek isteniyorsa, mutlaka bir icra avukatından destek alınması tavsiye edilmektedir. Sizi bu konuda çok daha iyi aydınlatacak ve yönlendirecektir.

İLGİLİ MAKALE  Yeni evlenen çiftlere kritik uyarı. Doğru borçlanma nasıl olmalı? İslam Memiş açıkladı

İcra Takibi İçin İtiraz Sebepleri

İcra takibi süreci kişileri çok fazla huzursuz ve mutsuz eden bir süreçtir. İcra takibine itiraz etmek için kişilerin birçok sebebi bulunmaktadır. Bu itirazlar icra takibi hangi icra dairesinde yürütülüyorsa, o icra dairesi üzerinden yapılır.

İtiraz yapılacak nedenler;

  • Herhangi bir borç kaydının bulunmadığı
  • Borcun kısmi bir kısmının ödendiği
  • Borcun tamamının kapatıldığı
  • Borçla ilgili yetki ve imza itirazları ve buna benzer sebepler ile itiraz işlemleri yapılabilmektedir.

Ödeme emri geldiği taktirde bu itiraz en geç 7 gün içerisinde yazılı ya da sözlü olarak yapılmalıdır. İtiraz geçerli bulunursa icra işlemleri ile haciz işlemleri durdurulur.

Haciz İşlemleri

Ödeme emrinin kesinleşmesi ile birlikte haciz işlemlerine başlanır. Alacaklı olan kişi haciz talebini ilgili müdürlüklere iletir. Bir araştırma yapılarak borçlunun taşınabilir ve taşınamaz malları tespit edilir ve haciz şerhi işleme alınır. Haciz işlemleri sırasında borçluya ihtarname gönderme ya da borçluyu hacizden haberdar etme gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Haciz işlemleri;

  • Borca karşılık olarak gelecek şekilde taşınır ve taşınmaz mallara
  • Borçlunun maaşının 1/4 üne
  • İcra Kanunu dışında kalan tüm mal varlığına yapılabilmektedir.

Bunların dışında eğer borçlu olan kişi emekli ise, emekli maaşına el konulamamaktadır.

Video: Evinize Haciz Gelirse Ne Yapmalısınız?

İcra ve Haciz İşlemleri Nerede Yapılır?

İcra takibi ve haciz işlemleri genellikle kişinin ev adresine yapılmaktadır. Fakat borçlu olan kişilerin çoğu icra memurlarına büyük derecede zorluk çıkarabilmektedir. Eve gelen icra memurlarının evdeki her noktaya bakma hakları ve yetkileri vardır. Hane halkının yaşaması için gerekli olan eşyaların dışındaki her şey, haciz edilebilir. Bu eşyalara takılar, mücevherler ve paralar da dahildir.

Borçlu Kişi Üzerinde Mal Varlığı Yoksa Ne Yapılır?

Günümüzde borçlu olan kişilerin birçoğu, bu konuda çok rahat hareket etmektedirler. Mal varlığı olan kişiler, borçlarından dolayı mal varlıklarını ya da bankada bulunan paralarını yakın çevrelerinde bulunan ya da çok güvendikleri kişilere devretmektedirler. Bu şekilde üstlerine kayıtlı olan hiçbir mal varlığı bırakmamakta ve gerekli haciz işlemlerinde bu malların gerekli kişiler tarafından alınmasını engellemek için bu yola başvurmaktadırlar.

İLGİLİ MAKALE  Kredi kartı borçlarınızı nasıl yapılandırabilirsiniz?

Üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı ya da parası olmayan kişiler için haciz talebinde bulunulamaz. Bunun için farklı davalar açılarak kişinin cezai işlemlere tabi tutulması sağlanabilir. Fakat mal varlığı ya da parası olduğu halde, sırf borçtan kurtulabilmek ve mal varlığını kaybetmemek adına, mallarını başkasının üzerine geçirdiği tespit edilen kişilere verilen hukuki yaptırımlar ve cezalar çok daha fazladır. Bu işlemi yapan kişiler yanlış beyan vermekten dolayı dolandırıcı durumuna düşmektedirler ve bunun kanunda büyük suçları ve yaptırımları bulunmaktadır.

Seyredin: İcra Takibi Aşamaları

Bunun haricinde böyle bir durumun yaşanması ve ortaya çıkması sonucunda, tasarrufun iptali davası açılabilir. Bu davada, borçlunun geçmişte yaptığı tüm işlemler iptal edilerek eski haline döndürülür. Yani borçlu kişinin sattığı taşınmaz mallar ya da başkasının hesabına aktarmış olduğu toplu paralar için yapılan tüm işlemler iptal edilir ve taşınmaz mallar borçluya geri döner. Bu durumda da alacaklı olan kişi, borçludan alması gereken malları almaya hak kazanmış olur.